Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Варіант 14

Від чого залежить успіх керівника

Структура системи управління державою?

Система управління державоюставить основною своєю ціллю – забезпечення можливості реалізації громадянами держави їх конституційних прав і свобод.

Цілями 1-го рівня є забезпечення:

- економічного процвітання держави;

- політичної стабільності;

- необхідного рівня правопорядку;

- належного рівня життя громадян;

- охорони здоров”я громадян;

- можливості задоволення матеріальних і духовних потреб громадян;

- особистої безпеки;

- гармонійного і економічно вигідного співіснування з іншими країнами;

- безпеки держави. Структура управління державою представлена на рис.7.3.

 

4. Що таке адаптивна система управління?.

Адаптивні структури управління

Це структури, які можуть в разі потреби змінювати функції управління без створення і задіювання додаткових елементів управління. Це досягається за рахунок застосування так званих матричних структур. На рис.4.5. приведено таку матричну структуру.

Організація-розробник створює повну номенклатуру своїх підрозділів, яка в деякі часові періоди може бути надлишковою. Але надлишкові структурні елементи зберігаються весь час і використовуються для виконання випадкових робіт, якщо відсутні планові. При розробці і впровадженні різних проектів потрібно задіяти різну кількість підрозділів чи працівників цих підрозділів. З рисунку 4.5. це чітко видно. Проект А вимагає задіювання майже всіх структурних підрозділів, а проект В – тільки двох, бо замовник сам буде впроваджувати проект. Проект Б вимагає тільки прив”язки типового та його впровадження. В пректі Г вимагається проектування, конструювання деяких єлементів, випробування та впровадження. Отже, поява будь-якого проекту не вимагатиме від організації якихось перебудов, організації додаткових підрозділів і тому подібне. Організація готова виконати будь-які роботи, бо для цього в неї є відповідні підрозділи та кваліфіковані спеціалісти.

Успіх керівника залежить від багатьох факторів:Щирості спілкування з підлеглими,Вміння вислухати свого працівника,Вміння швидко приймати рішення,Здатність поважати людей.

Наявності почуття справедливості у всьому,Вміння ставити чіткі завдання підлеглим.

Вміння аналізувати ситуацію,Вимогливості до себе і до підлеглих,Вміння вести себе прозоро для підлеглих,Доброзичливого ставлення до підлеглих.

Але мати владу недостатньо. Потрібно, щоб влада була сильною, щоб вона була здатною спонукати інших до роботи, яка направлена на досягнення цілей. Щоб цього добитися, потрібно виконати декілька умов:

Найбільш сильним буде вплив керівника на підлеглого тоді, коли виконавець високо цінить ту потребу, до якої апелює керівник. Людина, на яку впливають, повинна розглядати вплив керівника, як джерело задоволення якоїсь потреби.Людина, на яку впливають, повинна вважати, що існує висока ймовірність того, що виконання приведе до задоволення потреби.

 

5.Цілі функціонування соціальної , економічної та екологічної підсистем міста?

 

Місто можна розглядати як:

Соціальну систему

Економічну систему

Екологічну систему.

Як соціальна система місто має такі цілі:

- задоволення потреб в житлі, товарах і послугах;

- задоволення потреб в освіті, культурних потреб, потреб в охороні здоров”я, потреб в фізичному та духовному розвитку;

- задоволення потреб в безпеці життя.

Як економічна система місто має такі цілі:

- забезпечення максимальної ефективності виробництва;

- створення умов для забезпечення добробуту мешканців міста ( занятість, зарплата, продукція);

- створення умов для подальшого розвитку суспільства

Як екологічна система місто має такі цілі:

- збереження та відновлення природного середовища:

- організація природного середовища для забезпечення повноцінного життя мешканців міста.

 

Місто можна представити як соціально-економічну систему, яка складається з економічної системи, екологічної системи, та соціальної системи.

1.1. Економічна система включає об’єкти та процеси створення матеріальних і духовних благ. Це сфера виробництва та обслуговування.

Цілі: 1) Максимальна ефективність виробництва та обслуговування.

Забезпечення населення робочими місцями та відповідними доходами.

Задоволення матеріальних та духовних потреб населення.

Забезпечення розвитку особи та суспільства.

1.2. Екологічна система включає взаємодію людини з природним середовищем: повітряним басейном, водним басейном, земельними ресурсами, зеленими насадженнями, фауною.

Цілі: 1) Збереження та відновлення природного середовища.

2) Дотримання забруднення природного середовища в межах допустимих

норм.

Забезпечення повноцінного і здорового життя мешканців та гостей міста.

1.3. Соціальна система включає мешканців та гостей міста.

Цілі: 1) Максимальне задоволення потреб мешканців міста.

2) Створення умов споживання матеріальних та духовних благ.

3) Створення умов для всестороннього розвитку людини.

4) Виховання у мешканців міста соціальної активності та соціальної гармонії.

Ціль управління містом: забезпечення належної якості організації та функціонування

міського середовища.

 

 

2. Принципи управління соціальними системами?

 

Соціальна система – це система, яка переслідує соціальні цілі: задоволення матеріальних і духовних потреб людей. Це системи, які забезпечують умови життя і розвитку людини. Кожен населений пункт, в тому числі місто – це в першу чергу соціальна система. Було б помилкою вважати, що соціальна система має тільки соціальні цілі. Адже однією з потреб людини є потреба зайнятості якимось видом діяльності. Кожна доросла працездатна людина, де б вона не проживала, хоче бути працевлаштованою. Причому, вона може працювати як у безприбуткових організаціях, так і в тих які отримують прибутки. Отже, соціальної системи в чистому вигляді не буває: в ній обов”язково присутні економічні об”єкти чи системи.

 

Будь-яка керована система ( об”єкт управління) в тому числі і соціальна система підпорядковується основному закону управління - закону необхідної різнорідності, який говорить, що ефективно управляти об”єктом можна тоді, коли різнорідність системи управління буде не меншою ніж різнорідність об”єкту управління. Під різнорідністю підрозумівається ступінь складності системи, яка обумовлена в свою чергу кількістю складових елементів та їх взаємозв”язками.

Існує три способи нормального регулювання функціонування системи: зниження вимог до

управління, збільшення потужності механізму регулювання, обмеження різнорідності керованої системи.

1. Зниження вимог до системи управління означає скорочення числа контрольованих параметрів і змінних системи. А це може знизити якість управління системою, а значить порушує нормальне функціонування системи.

Механізм управління в соціальних та соціально-економічних системах – це сукупність кадрів, методів і принципів управління, управлінської інформації і інформаційних систем.

2. Збільшити потужність механізму управління можна тільки за рахунок комп”ютеризації процесів управління, впровадження новітніх інформаційних технологій та вдосконалення організаційних структур.

3. Обмеження різнорідності керованої системи – це стандартизація та уніфікація технічних систем, раціоналізація виробничих та управлінських структур, спеціалізація та кооперація виробничих систем, раціональне розташування продуктивних сил, визначення оптимальних розмірів населених пунктів.

У відповідності до системного підходу для ефективного функціонування система повинна бути побудована так, щоб досягати власних цілей, цілей підсистем, які в неї входять, а також цілей більшої системи, в яку дана система входить.

В залежності від визначення цілей виділяють ситуаційне, програмне та цільове управління.

Ситуаційне управління орієнтоване на регулювання будь-якого процесу: виробництва, обслуговування і т.п., направленого на досягнення декількох цілей без яскраво вираженого пріоритету. Головний відправний момент – це ситуація або відхилення параметрів від заданого значення.

Програмне управління – це управління за заданою програмою з вказівкою послідовності її виконання.

Цільове управління характерне тим, що цілі мають активний вплив на всі його характеристики. Цілі в системі управління повинні бути ув”язані, керівники всіх рівнів повинні не тільки знати свою цілі, а цілі суміжних підрозділів, цілі всієї організації, зв”язок цих цілей.

Принципи, які закладені в основу управління територіальними соціально-економічними системами:

- оптимальне співвідношення галузевого і територіального управління;

- економічність управління. Враховування в управлінні вимог та потреб ринку;

- птимальне співвідношення централізованого управління та місцевого

самоврядування;

- обґрунтоване роздержавлення промислових та територіальних комплексів;

- максимальне забезпечення населення робочими місцями;

- правовий і соціальний захист населення держави, регіонів та населених

пунктів.

 

3. Дерево цілей управління міським середовищем?

 

Ціль управління містом: забезпечення належної організації та функціонування міського середовища. Структура цілей управління містом ( міським середовищем) представлена на рис. 6.5.

Щоб досягнути вказану ціль, необхідно забезпечити якість організації та функціонування антропогенного середовища, природного середовища та необхідні

показники соціального середовища (населення). Розглянемо більш конкретно.

 


Читайте також:

 1. II варіант
 2. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 3. АЛОМОРФИ І ВАРІАНТИ МОРФЕМ
 4. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України
 5. Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства
 6. Варіант
 7. Варіант 1
 8. Варіант 1
 9. ВАРІАНТ 1
 10. Варіант 1
 11. Варіант 1
 12. Варіант 1
Переглядів: 478

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Цілі управління містом, як соціально-економічною системою? | Шляхи вирішення проблем.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.