Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ

 

До основних технологічних власти­востей відносяться: насипна маса, об’єм і маса утряски, плинність порошку.

Насипна масає об’ємною характеристикою і являє собою масу одиниці об’єму вільно насипаного порошку. Вона виражає щіль­ність укладки частин порошку і визначається всім комплексом фі­зичних властивостей порошку. Знання насипної маси необхідне при конструюванні прес-форм для формування порошкових виробів. Дозування порошку при пресуванні найчастіше здійснюється об’ємним методом, і дотримання постійності насипної маси при цьому є необхідною умовою. З насипною масою порошку тісно пов'язана усадка при спіканні, оскільки вона ві­дображає гранулометричній склад порошку. Чим менша насипна маса, тим більша усадка.

Насипна маса, як одна з найважливіших характеристик, враховується у всіх технічних умовах на порошки. Для визначення на­сипної маси використовують волюмометр(рисунок 6.1).

Рисунок 6.1 – Волюмометр

1 - приймальна лійка; 2 - мала лійка; З - перехідник; 4 - штатив;

5 - перегородка; 6 - спрямовуюча лійка; 7 - мірна посудина

Об’єм і маса утряскиє об’ємними характеристиками порошку. Об’єм утряски визначається шляхом утряски для сталого об’єму наважки порошку (10-50 г). Визначення проводиться безпосереднім вимірюванням зайнятого порошком об’єму за поділками на спеціальній мензурці. Для утряски порошку мензурку постуку­ють по столі до встановлення сталого об’єму, тобто до припинення усадки порошку. Як правило, об’єм утряски менший на 20-25 % об’єму вільно насипаного порошку. Знаючи насипну масу, об’єм утряски і питому масу матеріалу порошку, можна розрахувати інші його об’ємні характеристики:

 

- відносний об’єм b = Vнас/ Vком = gком / gнас, (6.1)

 

- пористість П = Vпор / Vнас = (Vнас - Vком)/Vнас=

= -Vком / Vнас = (1 - gнас/gком) 100 %, (6.2)

 

- відносна щільність gв = gнас/gком=1/b. (6.3)

 

Плинність порошку. За своїми властивостями порошкоподібні матеріали займають проміжне місце між рідинами і твердими тілами. Як і рідина порошок легко заповнює об’єм, займаючи форму відповідної посудини. Однак, плинність у порошків виражена наба­гато слабше, ніж у рідин.

Плинність порошку (здатність заповнювати визначену форму) дуже важлива з виробничої точки зору для здійснення швидкої і безперервної подачі наважки в прес-форми і для хорошого заповнен­ня прес-форми складної форми. Особливо важливу роль відіграє плинність при автоматичному пресуванні, коли швидкість запов­нення прес-форми (об’ємне дозування) визначає продуктивність преса. Плинність порошку - складна комплексна характеристика, що залежить від багатьох факторів ( питома маса, гранулометрич­ний склад, форма, стан частин і т.п.).

Основним фактором, що визначає плинність порошку, є тер­тя і взаємне зчеплення частин, які перешкоджають їх переміщен­ню. Решта властивостей порошків впливають на плинність, зменшу­ючи або збільшуючи це механічне тертя. Плинність, у більшості випадків, зменшується зі зменшенням розміру частин, що зумовлено збільшенням питомої поверхні (збільшенням поверхонь контакту і підвищенням тертя).

Збільшення шорсткості, ускладнення форми частин також зменшують плинність. Окислення порошків, як правило, підвищують плинність через зниження коефіцієнта тертя і згладжування ре­льєфу поверхні частин. Значно знижує плинність вологість порош­ку. Плинність порошків змінюється приблизно паралельно зміні їх насипної маси. Визначення плинності порошку проводиться за до­помогою спеціального приладу (рисунок 6.2).

 

 

 

Рисунок 6.2 – Прилад для визначення плинності порошку

1 - штатив; 2 - лійка; 3- посудина

 

Достовірність оцінювання властивостей порошків залежить від правильності вибору і підготовки представницької проби, яку можна вважати такою, що відображає властивості порошку з одиниці упаковки (контейнер, мішок, банка) у цілому.

Для отримання такої проби з контрольованої партії порошку відбирають загальну пробу – сукупність всіх разових проб (до 3 % від маси порошку з одиниці упаковки). Представницька проба являє собою частину ретельно перемішаної загальної проби у кількості, достатній для визначення тієї чи іншої характеристики контрольованої партії порошку.

Частина представницької проби повинна зберігатись окремо на випадок повторних або арбітражних випробувань.

 Читайте також:

 1. Аеродинамічні властивості колісної машини
 2. Аналізатори людини та їхні властивості.
 3. Аналізатори людини та їхні властивості.
 4. Атрибутивні ознаки і властивості культури
 5. Білки, властивості, роль в життєдіяльності організмів.
 6. Біосфера Землі, її характерні властивості
 7. Будова атомів та хімічний зв’язок між атомами визначають будову сполук, а отже і їх фізичні та хімічні властивості.
 8. Будова і властивості аналізаторів
 9. Векторний добуток і його властивості.
 10. Види і властивості радіоактивних випромінювань
 11. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
 12. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ХІМІЧНІ І ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ | ПІДГОТОВКА ПОРОШКІВ ДО ФОРМУВАННЯ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.