Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Методи оцінювання результатів поточного і підсумкового контролю та розподіл балів за рейтинговою системою.

ВСТУП

Економічна проблематика хвилює все ширші кола нашого суспільства. Зростає інтерес, як до теоретичних аспектів сучасної економічної науки, так і раціонального використання тих чи інших економічних напрацювань.

Переосмислення економічних механізмів, орієнтація на світову економічну практику, знання історико-економічних закономірностей та особливостей, практична реалізація історичного досвіду - запорука створення ефективного механізму ринкових відносин в умовах транзитивної економіки України.

Предмет:“Історія економіки та економічної думки” – це нормативна навчальна дисципліна циклу прфесійної підготовки фахівців за напрямом “Економіка і підприємництво“ спеціальностей “Облік і аудит“, “Фінанси“, “Економіка підлриємства“, “Оподаткування“. Предметом вивчення історії економіки та економічної думкиє процес становлення і розвитку господарства в різних історико-політичних, етно-культурних, теологічних, природно-кліматичних умовах розвитку, а також економічних поглядів, ідей, течій і шкіл, що дає можливість формування економічної науки як системи знань.

Мета: вивчення історико-економічного досвіду та поглядів видатних представників економічної науки; формування уявлень про собливості розвитку окремих країн; визначення факторів та причин швидкого розвитку одних країн та відставання інших у різні історичні проміжки часу; поглиблення та розширення знань з економічної теорії; формування теоретичної бази для аналізу проблем сучасної економічної політики; підвищення економічної та загальної культури фахівця з економіки.

Форми і методи викладання дисципліни: Програма передбачає лекційно-семінарські заняття, індивідуальну та самостійну роботу студентів під керівництвом викладача, яку вони виконують на навчальних заняттях і в позаурочний час. Індивідуальна та самостійна робота може виконуватися у вигляді написання рефератів, розширених конспектів, доповідей, тез, виступів, наукових повідомлень та статей.

Курс забезпечується конспектом лекцій та навчальними посібниками “Економічна історія” та “Історія економіки та економічної думки”, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України як навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів (укладач к. е. н., доцент кафедри економічної теорії - М. М. Теліщук).

Форми і засоби проміжного та підсумкового контролю: Навчальним планом передбачено семінари (в т. ч. колоквіуми) за темами та 3 рубіжні модульні контрольні заходи за змістовними модулями (розділами), після 36 год. вивчення навчального матеріалу, у вигляді тестової контрольної роботи, котра проводиться за рахунок часу, відведеного на семінарські заняття.

До контрольних заходів входять поточний, модульний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, індивідуальних занять, консультацій та виконання модульної контрольної роботи і має на меті перевірку рівня засвоєння студентами навчального матеріалу дисципліни. Під час семінарських занять застосовуються такі засоби контролю як: усне опитування з питань поставлених у плані семінарських занять, самостійної роботи, а також за допомогою письмових колоквіумів, теоретичних тестів та рефератів.

Рейтингова система оцінки знань студентів передбачає отримання від 32 до 60 балів, в ході вивчення навчального матеріалу за змістовими модулями та від 0 до 40 балів на екзамені. Підсумкова оцінка формується за загальною кількістю набраних балів.

Поглиблене усне опитування на семінарських заняттях – від 1 до 2 балів (2 бали – “5”, 1,5 бали – “4”, 1 бал – “3”, 0 балів – “2”). [max – 48 балів за 16 семінарських занять]

Колоквіуми – від 1 до 2 балів (2 бали – “5”, 1,5 бали – “4”, 1 бал – “3”, 0 балів – “2”).

Доповнення до усних відповідей – від 1 до 2 балів (2 бали – “5”, 1,5 бали – “4”, 1 бал – “3”, 0 балів – “2”).

Контрольний захід, після 36 год. вивчення матеріалу за змістовими модулями, за рахунок годин виділених для семінарських занять – від 1 до 2 балів (2 бали – “5”, 1,5 бали – “4”, 1 бал – “3”, 0 балів – “2”).

Обов’язкове складання розширеного конспекту індивідуальної роботи – 1 бал - “5”, 0,75 бала - “4”, 0,5 бала - “3”, 0 балів – “2”. [max – 14 балів за 14 індивідуальних завдань]

Складання конспекту самостійної роботи – бали виставляються за підсумками семестру за наступною шкалою – 14 балів за виконання 19 завдань, 12 балів за виконання 14 завдань, 10 балів за виконання 9 завдань. Для спеціальності “Економіка підприємства” 22 бали за виконання 20 завдань, 17 балів за виконання 14 завдань, 14 балів за виконання 10 завдань.

Виконання та захист реферативної роботи (виконується власноручно студентом, загальним обсягом не менше, як 20 сторінок) – 15 балів за підсумками семестру.

Наукова робота та пошук нової інформації – 20 балів за підсумками семестру.

Неприсутність на лекції – (- 5 балів).

Іспит (письмова форма) – “5“ – 40 балів, “4“ – 30 балів, “3“ – 20 балів, “2 “ – 0 балів.

Розрахунок максимальної кількості балів із врахуванням здачі екзаменів, для напрямів підготовки 6.030509 “Облік і аудит“, 6.030508 “Фінанси і кредит“, 6.030503 “Міжнародна економіка”

 

Семіннарські зан. Індивідальна роб. Самостійна роб. Всього балів Іспит
2 бали – “5” 2 * 16 = 32 бали 1 бал – “5” 1*14 = 14 балів 14 балів за 19 тем – “5” 60 балів 40 балів – “5”
1,5 бала – “4” 1.5*16 = 24 бали 0.75 бала –“4” 0.75*14 = 10.5 12 балів за 14 тем – “4” 44,5 бала 30 балів – “4”
1 бал – “3” 1*16 = 16 балів 0.5 бала –“3” 0.5*14 = 7 балів 10 балів за 9 тем – “3” 33 бали 20 балів – “3”
Max – 32 бали Max – 14 балів Max – 14 балів   Max – 60 балів Max – 40 балів

 

Розрахунок максимальної кількості балів із врахуванням здачі екзаменів, для напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства“ :

 

Семіннарські зан. Індивідальна роб. Самостійна роб. Всього балів Іспит
2 бали – “5” 2 * 12 = 24 бали 1 бал – “5” 1*14 = 14 балів 22 бали за 20 тем – “5” 60 балів 40 балів – “5”
1,5 бала – “4” 1.5*12 = 18 балів 0.75 бала –“4” – 0.75*14=10.5 17 балів за 14 тем – “4” 45,5 бала 30 балів – “4”
1 бал – “3” 1*12=12 балів 0.5 бала –“3” - 0.5*14 = 7 балів 14 балів за 10 тем – “3” 33 бали 20 балів – “3”
Max – 24 бали Max – 14 балів Max – 22 балів Max – 60 балів Max – 40 балів

 

Викладення теоретичних питань навчальної дисципліни.

 

 

Розділ І (ЗМ 1). Господарські форми економіки та особливості економічної думки стародавньог світу.

 


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. FX /незадовільно/ 35-59 балів
 3. I. Доповнення до параграфу про точкову оцінку параметрів розподілу
 4. IV. Питання самоконтролю.
 5. IV. Розподіл нервової системи
 6. V. Розподільний диктант.
 7. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 8. Авоматизація водорозподілу регулювання за нижнім б'єфом з обмеженням рівнів верхнього б'єфі
 9. Автоматизація водорозподілу з комбінованим регулюванням
 10. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 11. Автоматизація водорозподілу регулювання зі сталими перепадами
 12. Автоматизація водорозподілу регулюванням з перетікаючими об’ємами
Переглядів: 819

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тематика завдань для поглибленого вивчення курсу | Тема 1.1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки. Наукова періодизація історії економіки.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.