Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Оформлення сторінки документа

Професійна документація оформляється на папері формату А4, рідше А5. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, праворуч – не менше 15 мм, ліворуч – 35 мм.

Документи можуть друкуватися на комп’ютері, друкарській машинці або писатися на чистому бланкові лише з одного боку. На бланку друкують тільки першу сторінку, а наступні – на чистих аркушах. Якщо текст документа має заголовок, то пам’ятайте, що крапка в кінці заголовка не ставиться.

Нумерацію сторінок у документах, оформлених на двох і більше аркушах паперу, починають з другої. Номери сторінок проставляють посередині верхнього поля арабськими цифрами. Біля цифр не ставлять ніяких позначок.

Якщо текст друкується з обох боків аркуша, то неправильні сторінки проставляються у правому верхньому кутку, а парні – у лівому верхньому кутку аркуша.

Якщо текст документа містить декілька рішень, висновків тощо, його треба розбити на розділи, підрозділи, пункти, які друкують з абзацу.

Текст документа друкується через півтора інтервали. У тексті не повинно бути виправлень чи підчищень

Діловий документ має юридичну силу, коли його правова функція доповнюється відповідним складом і розташуванням реквізитів, відповід-ними зовнішніми ознаками, тимчасовими і територіальними межами й об’єктами його дії.

Реквізит (лат. requisitum — необхідне) — сукупність обов’язкових да-них, без яких документ не може бути основою для обліку і не має юридичної

Максимальна кількість реквізитів у діловодстві 32 (згід-но з ДСТУ 4163-2003). Проте у кожному конкретному випадку практично реквізитів буде значно менше. Кожний вид документа (наказ, акт, лист, довідка тощо) має відповідно визначений набір реквізитів.

Розрізняють постійні і змінні реквізити документа.

Постійні реквізити друкуються під час виготовлення бланка, змінні (резолюція, віза) — фіксуються на бланку в процесі заповнення. Службо-вий документ з використанням реквізитів оформляють відповідно до фор-муляра-зразка.

Формуляр-зразок — єдина модель побудови форми документа, яка встановлює сферу застосування, формат, розміри полів, вимоги до побудо-ви конструкційної сітки й основні реквізити (додаток 4).

Оформлення документа — це проставлення необхідних реквізитів, їх написання і розташування на бланку.

Бланк — стандартний аркуш паперу з відтвореними на ньому постій-ними реквізитами документа і місцем, відведеним для змінної інформації. Постійна інформація повідомляє назву організації (установи, підприємства), її адресу, номер телефону або факсу; під змінною маються на увазі текстова інформація, а також елементи правового і діловодного оформлення (вихідний номер, підпис посадової особи, друк). Бланки виготовляються згідно з вимогами державних стандартів та Примірної інструкції з діловодства з кутовим і поздовжнім розміщенням реквізитів. Встановлюється два види бланків: бланк для листів і загальний бланк для інших видів організаційно-розпорядчих документів. Бланки повинні виготовлятися друкарським способом на білому папері або папері світлих тонів фарбами яскравого кольору.

Для уніфікованих форм документів застосовують папір форматів А4 (210х297мм), А5 (148х210мм), рідше A3 (297х420мм).

Деякі внутрішні документи (заяви працівників, окремі службові дові-дки тощо) та документи, створювані від імені кількох або більше організа-цій, оформляються не на бланках.

Для укладання будь-якого документа існує відповідний формат папе-ру. Загально визнаний формат А4, текст якого друкується через півтора міжрядкових інтервали, на бланках формату А5 — через один інтервал. Тексти документів, що готуються для видання, друкують через два інтервали.

Трафаре́тний друк (шовкогра́фія) — друк через форму, яка виконана на спеціальній сітці. Відбиток створюється в результаті продавлювання фарби крізь друкувальні елементи форми на задруковуваний матеріал у процесі руху ракеля по формі. Трафаретний друк принципово відрізняється від основних способів друку: високого, плоского, глибокого.

Процес одержання зображення на відбитку способом трафаретного друку являє собою послідовне відливання під тиском фарбових елементів зображення на поверхні задруковуваного матеріалу по ходу ракеля, що складається з чотирьох стадій:

1. утворення відливної форми;

2. заповнення її фарбою;

3. видобування форми (ниток сітки) з відлитих на задруковуваному матеріалі фарбових елементів зображення;

4. закріплення фарбового зображення до повного його затвердіння.

Якість елемента зображення на відбитку залежить від:

· якості відливної форми;

· ступеня заповнення її фарбою;

· умов роз'єднання відливної форми, що забезпечують утримання максимальної кількості фарби на задруковуваному матеріалі зі збереженням геометричних форм елементів зображення;

· структурно-механічних властивостей фарби.

Фарба за допомогою фарбоживильних систем наноситься спочатку на друкарську форму, де відбувається формування фарбового зображення. Далі при контакті із задруковуваним матеріалом за допомогою тиску частина фарби лише переноситься з форми на матеріал шляхом шарового поділу, що й становить основу друкарського процесу.

При притискуванні ракелем друкарської форми до задруковуваного матеріалу кожен друкувальний елемент утворює особливу відливну форму, обмежену знизу задруковуваним матеріалом, з боків — боковими гранями пробільних ділянок форми. Зверху перекрита сіткою.

У процесі друкування фарба, що переміщується ракелем по формі, через чарунки-фільєри сітки заповнює цю відливну форму елемента зображення, входить у контакт із задруковуваним матеріалом. При проходженні ракеля над друкувальним елементом залишок фарби зрізається його робочою кромкою. Після проходження ракеля нитки сітки виймаються з фарби, що прилипла до задруковуваного матеріалу. Частина фарби підіймається разом із сіткою. На задруковуваному матеріалі лишається об'ємний фарбовий елемент зображення.

Після цього відбувається формування фарбового елемента — затікання фарби в місця, де були нитки, а також, розтікання фарбового елемента.

Трафаретний друк відомий багатьма своїми можливостями, однак деколи складається враження, що користуються цими можливостями в Україні далеко не в повну силу.


Читайте також:

 1. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 2. Банк приймає до оплати вимога-доручення від платника протягом 20 календарних днів із дати оформлення його одержувачем.
 3. Бланк документа
 4. Бланк документа, вимоги що пред'являються до нього.
 5. Бланк документа, вимоги, що пред’являються до нього
 6. В ході своєї роботи бухгалтер має справу з різними документами.
 7. Вантажна митна декларація як основний документ при здійсненні митного оформлення вантажів
 8. Види бойових документів і вимоги до їх оформлення
 9. Види бойових документів і вимоги до їх оформлення
 10. Види документарних акредитивів в міжнародній практиці
 11. Види інвентаризації. Відображення результатів інвентаризації в бухгалтерських документах
 12. Види текстів. Структура тексту службового документа.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Рубрикація тексту | Сфери застосування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.