Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Тема 2.4 Фінансово-кредитна система в ринковій економіці

 

1.Фінанси, їх суть і функції. Державний бюджет. Структура доходів і витрат бюджету, проблеми їх збалансування

2.Кредит: суть, принципи організації та функції. Банківська система України.

3.Підприємницький прибуток і процент. Теорії процента (Бем-Баверк, Дж.Кейнс, К.Маркс, І.Фішер, Дж.Хінс)

4.Роль фінансово-кредитної системи у підвищенні ефективності суспільного виробництва

 

1. Фінанси - це сукупність економічних відносин, що пов'язані з утворенням, розподілом і використанням грошових коштів у господарстві країни.

Суб'єкти фінансових відносин- держава, підприємство, його структурні підрозділи, державні органи різних рівнів управління, громадські організації, члени суспільства.

Види фінансових відносин: платежі, відрахування до фондів, розподіл доходів, податки, пільги.

До фінансових належать грошові відносини:

● між державою і юридичними і фізичними особами;

● між фізичними і юридичними особами;

● між юридичними особами;

● між окремими державами.

Функції фінансів:

1. розподільча (характеризує розподіл фінансових ресурсів між регіонами, галузями, різними напрямами видатків підприємств і організацій)

2. регулююча(коригування розподілу доходів)

3. контролююча (за допомогою фінансів можна перевірити стан розвитку народного господарства, ефективність діяльності підприємств, використання грошових ресурсів)

4. стимулююча (забезпечується завдяки використанню податкових пільг)

Види фінансів:

1. фінанси держави - система грошових фондів, що знаходяться в руках
держави і необхідні для фінансового забезпечення його функцій (центральна частина фінансової системи)

2. фінанси підприємств - фінансові відносини між юридичними особами,
юридичними особами і державою, юридичними і фізичними особами, тобто система грошових фондів. які забезпечують процес виробництва і відтворення

3. фінанси населення – грошові фонди, що формуються у населення із різноманітних форм отримуваних ними доходів.

Державний бюджет - річний план державних видатків і джерел їх фінансового покриття. Проект держбюджету щорічно приймається вищим законотворчим органом(ВРУ).

Держбюджет – це система грошових відносин, які виникають, з одного боку, між державою, а з іншого - між підприємствами, організаціями і населенням по формуванню і використанню централізованого фонду державних грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

Держбюджет – це основний фінансовий план держави на поточний рік, що має силу закону.

Бюджет складається з двох частин: доходи і видатки.

Структура доходної частини бюджету: сьогодні більшу частину доходів бюджету становлять податки з юридичні і фізичних суб'єктів.

Видатки державного бюджету спрямовуються на розвиток народного господарства, фінансування соціально-культурної сфери, забезпечення обороноздатності держави, утримання органів державного управління.

Виділяють центральний і місцеві бюджети.

Дефіцит бюджету – це та сума, на яку в поточному році видатки бюджету перевищують його доходи. Причини бюджетного дефіциту: падіння суспільного виробництва; роздуті соціальні програми, які не забезпечені фінансовими ресурсами; приписки, крадіжки тощо.

Бюджет сім'ї складається з доходів і видатків. Доходи: оплата праці,
надходження із суспільних фондів споживання, доходи від індивідуальної та
кооперативної діяльності, доходи від особистого підсобного господарства, доходи від власності. Видатки: продукти харчування, одяг, взуття, меблі, предмети культури і побуту, автомобілі, соціально-культурні та побутові послуги, заощадження.

 

2. Кредитні відносини виникають між кредитором та позичальником з приводу мобілізації тимчасово вільних коштів та використання їх на умовах повернення і платності.

Основні функції кредиту:

1. акумулювання тимчасово вільного грошового капіталу.

2. розподілення акумульованих коштів.

3. прискорення процесу концентрації та централізації виробництва і капіталу.

4. важливий засіб регулювання економіки, зокрема грошового кредитного регулювання.

5. сприяння економії витрат обміну (шляхом безготівкових розрахунків і кредитних грошей).

Принципи кредитування:

1. забезпеченість

2. повернення, строковість та платність

3. цільовий характер

4. поєднання інтересів кредитора та одержувача кредиту

5. самостійність комерційного банку в проведенні комерційних операцій.

Форми кредиту:

1. Комерційний кредит надається одним підприємством Іншому у вигляді продажу товарів або послуг з відстроченням платежу

2. Банківський кредит–кредит, що надається банками та спеціалізованими
кредитно-фінансовими установами економічним суб'єктам підприємницької діяльності, населенню, державі у вигляді грошових позик. Надані позики поділяють на коротко-, середньо-, і довгострокові.

3. Споживчий кредит підприємства торгівлі та сервісних послуг надають у вигляді товарів і послуг, що продаються в розстрочку.

Різновиди:

1. Лізинговий пов'язаний з наданням в оренду рухомого і нерухомого майна(машини, обладнання);

2. Іпотечний - під заставу нерухомого майна;

3. ломбардний – кредит центрального банку, який надається комерційним банком під заставу державних цінних паперів.

4. Міжнародний кредит обслуговує міграцію позикового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин.

5. Державний кредит – кредитором чи позичальником є держава реалізується через розміщення на відкритому ринку державних цінних паперів.

Банк – це економічна установа, що спеціалізується на кредитовані, посередництві в грошових розрахунках і операціях з цінними паперами.

Банківська система – сукупність різних видів банків та банківських об'єднань у їх взаємодії та взаємозв'язку. Її елементи:

1)центральний банк;

2)комерційні банки;

3)спеціалізовані фінансово-кредитні установи.

Банківська система України має дворівневу побудову:

1. Національний банк України

2. Комерційні банки

НБУ:

● провадить єдину політику у сфері грошового обігу, зміцнення національної грошової одиниці;

● емісія грошей (монопольне право);

● зберігання резервних фондів грошових знаків, дорогоцінних металів,
золото, валютні запаси;

● обслуговує державний борг України;

● дає дозвіл на створення комерційних банків.

Комерційні банки виконують функції: кредитні посередницькі, фондові(випуск і розміщення цінних паперів компаній), розрахункові операції.

Кредитні заклади:

1. поштово – заощаджувальні заклади

2. ломбарди - видають позики під заставу рухомого майна

3. кредитні союзи - надання короткострокових споживчих кредитів

4. фінансові компанії - кредитування продажу товарів

5. страхові компанії - продаж страхових полісі

6. пенсійні фонди - формування пенсійного фонду і видача пенсій

7. інвестиційні компанії - привертання і використання інвестицій
Кредитні гроші – вексель, чек, банкнота.

 

3. Підприємницький прибуток – це грошове вираження різниці між вартістю реалізованої продукції та витратами на її виробництво.

 

 

Банківський прибуток – це залишок між сумою одержаних відсотків і витратами банку.

Прибутковість банку оцінюють за нормою банківського відсотка.

● Бем-Баверк.

Капітал і процент – категорії поза історичні.

 

 

3 елементи концепції проценту:

1. блага мають більшу вартість у теперішній час у порівнянні з майбутнім.

2. Люди бажають платити більшу величину за блага теперішні у порівнянні з майбутніми

3. Процес виробництва стає більш довшим, коли капітал використовується для виробництва кінцевих благ.

Процент по Бем-Баверку - це ціна, яку сплачують за можливість мати гроші зараз, а не через деякий час.


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 3. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 4. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 5. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
 6. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 7. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 8. VI. Узагальнення та систематизація знань
 9. VII. Закріплення нового матеріалу і систематизація знань.
 10. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 11. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
 12. Автоматична система сигналізації
Переглядів: 1537

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 2.3 Ринок як економічна форма організації суспільного виробництва | Тема 3.1 Підприємництво: суть, умови функціонування та економічні форми організації. Форми підприємницької діяльності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.