Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Організаційні форми бізнесу за кордоном

Рис. 1.4. Користувачі даних бухгалтерського обліку

Рис. 1.2. Система прийняття рішень

Рис. 1.1. Обіг економічної інформації в системі обліку

 

Облік функціонує у складному середовищі. Це середовище знаходиться під впливом таких чинників, як а) тип правління (демократія, монархія чи диктатура): б) тип економічної системи (вільне підприємництво чи соціалізм – демократичний централізм, командно-адміністративна система); в) галузь економіки (промисловість чи сільське господарство тощо); г) організації, що існують в цьому суспільстві (професійні спілки); л) тип регулювання та контролю (приватний чи державний сектор).

Також на стан обліку істотно впливають загальний рівень освіти та економічний розвиток суспільства. Облік – це інформаційна система користування, яка постійно пристосовується до зростаючих потреб суспільства. Суспільство є дуже складним і різноманітним середовищем, тому до обліку весь час виникають нові вимоги.

Бухгалтерський облік за рубежем має особливості у своїй побудові, які визначають його мету і завдання. Суть мети полягає в тому, що він ведеться згідно з інтересами власників приватної власності та захищає їх господарські позиції у діловому світі. Крім того, вони використовують його як своєрідний інструмент, який дає змогу детально досліджувати та аналізувати явища, процеси, що є на окремому підприємстві, та на базі цього матеріалу приймати відповідні управлінські рішення. Щоби прийняти вірне рішення та ефективно його виконати, приймаючий рішення повинен скористатися системою прийняття рішень, яка включає п’ять етапів або кроків (див. рис. 1.2).

 
 

 

 


 

Рух економічної інформації згідно кроків прийняття рішень представлено на рис. 1.3.

 

 


Рис. 1.3. Обіг облікової інформації в процесі прийняття та здійснення рішень.

 

Звідси можна зробити такі висновки: 1) облік дає інформацію, яка допомагає прийняти рішення; 2) облік розкриває економічні наслідки раніше прийнятих рішень, оскільки рішення впливають на справи підприємства; 3) облік – це необхідний кожному підприємству запобіжний засіб контролю.

Особи, які приймають рішення називаються користувачами даних бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік та облікові дані використовуються значно ширше ніж прийнято вважати. Користувачі облікових даних можуть бути умовно поділені на три групи:

• ті суб'єкти, які управляють бізнесом:

• ті суб'єкти, що знаходяться поза підприємством, але мають до нього прямі фінансові інтереси;

• ті особи, групи і органи, які мають непрямі фінансові інтереси до даного бізнесу.

Користувачі даних бухгалтерського обліку представлені більш детально на рис. 1.4.

 
 

 


За кордоном, зокрема в США бухгалтерам слід засвоїти три основні організаційні форми бізнесу: індивідуальне підприємство, компанії і корпорації. Власне діло (одноосібне володіння), не потребує для створення, реєстрації дозволу жодної державної установи. Бухгалтери розглядають кожну форму як економічну одиницю, відокремлену від своїх власників, хоча офіційно тільки корпорації відокремлена від своїх власників. Найпростіша форма бухгалтерського обліку для індивідуального підприємництва. Але слід мати на увазі його суттєву відмінність від бухгалтерського обліку у компаніях і корпораціях.

Індивідуальне підприємництво – це бізнес, утворений однією людиною. Ця форма бізнесу дає індивідуальній особі засіб контролювати бізнес поза незалежністю від особистих інтересів. Але юридично індивідуальна фірма така ж економічна одиниця, як і особиста власність. Індивідуал отримує всі прибутки або несе збитки і являється боржником по всіх зобов'язаннях свого підприємства.

Велика кількість фірм у США відноситься до індивідуального бізнесу, для них притаманний невеликий розмір. Життя індивідуального підприємства закінчується за бажанням власника, у зв'язку з його смертю або нездатністю.

Компанія багато у чому схожа з індивідуальним підприємництвом, крім того, що має більше одного власника. Компанія є не економічною одиницею, юридично відокремленою від власника, а некорпоративним об'єднанням здібностей і ресурсів двох і більше людей. Партнери розділяють прибутки і збитки компанії. Будь-який компаньйон може заснувати компанію з іншою групою, і якщо це необхідно, персональні ресурси кожного компаньйона можуть бути залучені для погашення зобов'язань компанії. У деяких випадках один або декілька партнерів можуть обмежити власні зобов'язання, але по крайній мірі в одного з них вони повинні бути не обмежені. Компанія повинна розпастися, якщо змінюється право власності, коли компаньйон уходить або вмирає. Якщо бізнес продовжується, повинна утворитися нова фірма.

Корпорації – це фірми, які юридично відокремлені від її власників. Власники корпорації звертаються до відповідних установ штату з проханням про реєстрацію. Штат затверджує статут корпорації. Власники, чия власність виражена частками акціонерного капіталу корпорації, безпосередньо не контролюють операції корпорації. Замість цього вони вибирають раду директорів, які управляють корпорацією для вигоди акціонерів. За обмежену участь у діяльності корпорації акціонери користуються обмеженими зобов'язаннями. Тобто їх ризик збитку обмежений їх паєм. Якщо акціонери хочуть, вони можуть продати свої акції іншим особам, не впливаючи на діяльність корпорації. Передача права власності може бути здійснена без розпуску корпорації, тому час її існування не обмежений і не залежить від бажання або здоров'я власника чи компаньйона.

Корпорації мають декілька важливих переваг перед індивідуалами і компаньйонами, що робить їх досить ефективними у накопиченні капіталу для утворення і розвитку досить великих компаній. Навіть у меншості у порівнянні з іншими формами бізнесу вони вносять до економіки США значно більший внесок.

До основних переваг відносяться:

• обмежена відповідальність акціонерів;

• безперервність існування;

• простота передачі права власності (акції);

• можливість залучення потрібного капіталу шляхом випуску та продажу великої кількості акцій.

До вад корпорації відносяться:

а) вона втрачає безпосередній зв'язок з власниками;

б) прибуток корпорації підлягає подвійному оподаткуванню (спочатку оподатковується прибуток корпорації, а потім дивіденди, одержані акціонерами).

Бухгалтерський облік за рубежем є приватногосподарською справою, тому його організація і методологія регламентовані лише в межах компетенції окремого підприємства. Загальним для всіх підприємств є тільки методологічні прийоми бухгалтерською обліку, що стосується лише техніки бухгалтерських записів, які полягають у грошовій оцінці господарських явищ; в записі господарських операцій (методом подвійного запису) і балансовому узагальненні поточних звітних даних в кінці звітного періоду. Кожне зарубіжне підприємство – самостійна господарська одиниця, яка сама спостерігає, відображає і контролює рух свого капіталу, господарські процеси і розрахунково-кредитні відносини з іншими підприємствами.


Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. А/. Форми здійснення народовладдя та види виборчих систем.
 3. Або продукція підприємств, що знаходяться за кордоном.
 4. Автоматизовані форми та системи обліку.
 5. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 6. Адаптивні організаційні структури управління.
 7. Акредитив та його форми
 8. Активні форми участі територіальної громади у вирішенні питань ММС
 9. Акціонерне товариство, як форма організацій бізнесу. Акції, їх суть і види.
 10. Аналіз і оцінка рівня соціальної відповідальності бізнесу
 11. Банківський контроль та нагляд: форми та мета здійснення. Пруденційний нагляд: поняття, органи та мета проведення.
 12. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.
Переглядів: 1010

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Визначення обліку та його користувачі в зарубіжних країнах | Об'єктивна необхідність поділу бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.