Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


В’язі. Реакції в’язей.

Питання для самостійного опрацювання

1. Особливості венчурного інвестування.

2. Особливості регулювання міжнародних фондових ринків

3. Проблеми інвестування за рубіж.

Система матеріальних точок називається вільною, якщо на рух цих точок не накладено обмежень. У протилежному разі система матеріальних точок називається невільною.

В'язями називають тіла або сукупність тіл, які обмежують рух даного тіла чи даної матеріальної системи. За аксіомою 6 невільне матеріальне тіло можна розглядати як вільне, якщо в'язі замінити їх реакціями. Звільнення від в'язей дає можливість звести рівновагу невільного твердого тіла до відповідного питання про рівновагу вільного твердого тіла, яке находиться під дією одночасно зовнішніх сил і реакцій в’язей.

Сила, з якою в’язь діє на тіло, називається реакцією в’язі і спрямована у бік, протилежний тому, в якому в’язь не дає тілу можливості переміщатися.

Сили які не є реакціями в'язей називають активними силами. Особливість активної сили полягає в тому, що її модуль і напрям безпосередньо не залежать від інших сил, які діють на тіло. Реакції в'язей відрізняються від діючих на тіло активних сил тим, що їх напрямок і величина завжди залежать від цих сил і наперед невідомі.

Розглянемо докладніше, як спрямовані реакції деяких основних типів в'язей.

1) Ідеально гладка поверхня. рис. 6

Реакція ідеально гладкої поверхні напрямлена по нормалі від поверхні і позначається через

Рисунок 6.

2) Гнучка в’язь (ниткою або канатом, тросом, ланцюгом). рис. 7

Рисунок 7.

Такі в'язі працюють тільки на розтяг, їх реакції напрямлені по нитці. Реакція нитки напрямлена вздовж нитки до точки її закріплення А і позначається через .

У задачах теоретичної механіки припускають, що нитка є невагомою, гнучкою і нерозтяжною.

3) Ідеальний (невагомий стержень), що з’єднує два шарніри А, В. рис. 8.

Реакція спрямована вздовж лінії, що з’єднує шарніри

Рисунок 8.

4) Котки (рухомі шарніри) рис. 9.

Рисунок 9.

Реакція котка напрямлена перпендикулярно до опорної площини котка.

5) Нерухомий шарнір, циліндричний (підшипник) рис. 10. Напрям реакцій таких в’язів заздалегідь визначити не можна. Невідомий вектор реакції в’язі в площині визначається двома складовими и по осях и .

Рисунок 10.

6)Сферичний шарнір (кульковий шарнір) . рис. 11. Реакція сферичного шарніра складається з трьох її проекцій на три координатні осі .

Рисунок 11.

7) Підп’ятник (радіально упорний підшипник) рис. 12. Як і кульковий шарнір, підп’ятник має три складові просторові:

Рисунок 12.

8) Жорстке защемлення рис. 13. Реакція жорсткого защемлення складається із сили та пари сил з моментом . (три невідомі величини)

Рисунок 13.

9) Шорстка поверхня (рис.14): Реакція шорсткої поверхні розкладається на дві складові: ‑ нормальну і дотичну, напрямлену по дотичній до поверхні.

Рисунок 14.

Дотична складова реакції є силою тертя. Сила тертя дорівнює , де f ‑ коефіцієнт тертя ковзання.


Читайте також:

 1. VIII. Реакції, в результаті яких утворюються високомолекулярні сполуки
 2. АДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ
 3. АДАПТИВНІ РЕАКЦІЇ МІКРООРГАНІЗМІВ НА СТРЕСОВІ ДІЇ.
 4. Аналітичні реакції та вимоги, яким вони повинні відповідати.
 5. Антигени. Антитіла. Серологічні реакції .
 6. Біогенні аміни та реакції декарбоксилювання
 7. Види опор та їх реакції
 8. Визначення реакції продуктів, кислотності і лужності.
 9. Гетерогенні реакції.
 10. Гомогенні реакції.
 11. Загальні (групові) та індивідуальні (специфічні) аналітичні реакції.
Переглядів: 5571

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Міжнародна інвестиційна діяльність та її чинники | Етапи формування громадянського суспільства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.