Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


АДАПТИВНІ РЕАКЦІЇ МІКРООРГАНІЗМІВ НА СТРЕСОВІ ДІЇ.

 

У природних місцях існування мікроорганізми зазнають впливу багатьох несприятливих факторів (УФ опромінення, іоні­зуючої радіації, температури, рН, токсичних сполук тощо). У процесі еволюції у мікроорганізмів сформувався комплекс адаптаційних механізмів, які дають можливість їм пристосува­тися до певних умов існування і вижити під дією несприятли­вих факторів.

Відоме загальне визначення поняття адаптаційних проце­сів. Так, М.С. Гіляров розглядає адаптацію як сукупність морфо-фізіологічних, поведінкових, популяційних та інших особливос­тей даного виду, що забезпечує можливість специфічного спо­собу життя в певних умовах довкілля.

Адаптацією називають також сам процес вироблення при­стосувань організмів до умов даного середовища існування. У мікробіології саме таке розуміння терміна є традиційним.

Розрізняють загальні, часткові адаптації і перед адаптації.

Загальні адаптації — пристосування до існування в широ­кій зоні середовища, наприклад, у морській воді, ропі соляних озер, воді гарячих джерел. Часткові адаптації— спеціалізації до певного способу життя, наприклад, до використання певних субстратів, розвитку в певних мікрозонах та ін. Передадаптація — властивість організму, що має пристосовувану цінність для ще не здійснених форм взаємодії його з середовищем. Наприк­лад, здатність бактеріальних ендоспор витримувати тривале кип'ятіння, а також здатність деяких мікроорганізмів здійсню­вати деградацію ксенобіотиків, хімічних сполук, синтезованих людиною і які раніше не існували в природі, ймовірно, можна розглядати як передадаптацію, оскільки тільки при зіткненні з людиною подібна стійкість виявляється рятівною.

Вважається, що клітини, піддані несприятливим діям, перебувають у стані стресу. Дії, що спричиняють стан стресу клітин, визначають як стресорні (або стресові).

Розрізняють стрес летальний і нелетальний. Нелетальний стрес у свою чергу поділяють на запрограмований і незапрограмований. Істотна відмінність між цими видами стресу поля­гає в тому, що у разі запрограмованого стресу організм вже є ком­петентним для переходу у стан переживання (анабіозу). За незапрограмованого стресу працюють принципово інші антистресові меха­нізми, бо організм не підготовлений до переходу в стан спокою. Прикладом незапрограмованого стресу може бути температур­на дія на клітини мікроорганізмів, які активно ростуть. Відмін­ність запрограмованого стресу пов'язана також з тим, що у цьо­му разі несприятливий фактор діє повільніше, наприклад, у сере­довищі поступово вичерпуються поживні речовини. Прикладом може бути проходження мікроміцетами всіх попередніх стадій для підготовки до спороутворення.

Особливий інтерес становить те, що антистресові адапта­ційні механізми виявляються достатньо схожими в еукаріот і прокаріот, тобто не залежать від рівня клітинної організації. У даному разі маються на увазі зміни в ліпідному складі мемб­ран, синтез білків теплового шоку, протекторних сполук, а також антирадикальний захист організму.Крім того, всі живі організми — від бактерій до людини — реагують на дію несприятливих факторів синтезом так званих стрес-протеїнів, кількість яких пропорційна дії. Припускається, що стрес-білки утворюються організмами для захисту основних білків.

 


Читайте також:

 1. VIII. Реакції, в результаті яких утворюються високомолекулярні сполуки
 2. АДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ
 3. Адаптивні (органічні) ОСУ
 4. Адаптивні й такі, що самі настроюються, систем
 5. Адаптивні організаційні структури управління.
 6. Адаптивні хвилькові перетворення : Хвилькові пакети.
 7. Аналітичні реакції та вимоги, яким вони повинні відповідати.
 8. Антигени. Антитіла. Серологічні реакції .
 9. Бактеріофаг, його природа і практичне застосування. Вплив бактеріофага на мінливість мікроорганізмів.
 10. Біогенні аміни та реакції декарбоксилювання
 11. Види опор та їх реакції
Переглядів: 1853

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методи стерилізації. | Регуляторні системи відповіді на стресові дії.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.