Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


КЛАСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО управління

Як і кожна керуюча система управління інвестиціями припускає наявність визначеного об’єкта управління – господарського об’єкту із завершеним циклом виробництва продукцій.Таким об’єктом управління виступають інвестиції підприємства і його інвестиційна діяльність. Особливості формування інвестиційних ресурсів, напрямки і форми інвестиційної діяльності і зв’язані з нею грошові потоки істотно розрізняються на окремих підприємствах. Тому з позицій особливостей здійснення інвестиційної діяльності виникає необхідність класифікації підприємств як об’єктів інвестиційного управління по окремих класифікаційних ознаках:

1. По формах власності з позицій управління інвестиціями прийнято виділяти підприємства державної і недержавної форм власності.

Підприємства державної форми власності (усіх рівнів державного управління) в основній масі сформували свій капітал ще до початку ринкових реформ; їхньою особливістю є висока частка власного капіталу в загальній його сумі, авансована переважно в основні засоби. Застарілий парк основних засобів і низький коефіцієнт їхнього завантаження в умовах спаду виробництва обумовлюють досить низьку ефективність використання інвестованого капіталу і термінової реновації капітальних активів на цих підприємствах у порівнянні з підприємствами альтернативних форм власності. Важливою відмінною рисою державних підприємств із позицій управління інвестиціями є також те, що в процесі формування інвестиційних ресурсів визначена їхня частина може розраховувати на державну підтримку (фінансування за рахунок бюджету, надання пільгових кредитів, одержання державних гарантій при залученні іноземних позик і т.п.).

Підприємства недержавних форм власності створені в основному протягом останнього десятиліття, тому структура їхніх капітальних активів і інвестованого капіталу сформовані більш оптимально. Разом з тим, в умовах кризового розвитку економіки державна фінансова їхня підтримка практично зведена до нуля. Ці підприємства, як правило, у більшому ступені пристосовані до господарської діяльності в умовах перехідної економіки, оперативніше реагують на зміни кон’юнктури товарного й інвестиційного ринків, тому інтенсивність грошових потоків по інвестиційній діяльності на них істотно вище, а форми її диверсифікованості значно багатообразне, чим на підприємствах державної форми власності.

Підприємства змішаної форми власності інтегрують у собі особливості інвестиційної діяльності розглянутих вище видів підприємств.

2. По організаційно-правових формах діяльності розрізняють три принципових види підприємств — індивідуальні, партнерські і корпоративні.

Індивідуальні підприємства в сучасних умовах не одержали ще широкого розвитку в нашій країні, у те час, як у закордонній практиці вони є найбільш масовими, (складаючи 70-75% загального числа всіх підприємств). Це зв’язано з тим, що відповідно до задач і умов приватизації більшість державних підприємств приватизувалося в колективних формах, а створення нових індивідуальних підприємств стримується недостатністю стартового капіталу в підприємців і спадом кон’юнктури на більшості сегментів ринку товарів і послуг. Інвестиційна діяльність індивідуальних підприємств мінімальна по обсязі й в основному зв’язана з поточною реновацією основних засобів.

Партнерські підприємства одержали найбільше поширення в сучасних умовах. При цьому гнітюча частина партнерських підприємств створена у формі товариств з обмеженою відповідальністю. Фінансовий потенціал таких підприємств у порівнянні з індивідуальними значно вище, що визначає форми з більшої диверсифікацією їхньої інвестиційної діяльності й організаційну самостійність інвестиційного управління.

Корпоративні підприємства, створені у формі відкритих і закритих акціонерних товариств, також одержали визначене поширення в нашій країні. Частина таких підприємств створено за участю іноземного капіталу. Особливостями інвестиційної діяльності таких підприємств є широкі можливості формування інвестиційних ресурсів із зовнішніх джерел шляхом емісії акцій і облігацій, активна діяльність на ринку цінних паперів, велика диверсифікованість видів інвестиційних операцій, необхідність формування за рахунок інвестиційного й іншого видів прибутку дивідендного фонду для забезпечення відповідних виплат акціонерам, найбільш глибока спеціалізація управління інвестиційною діяльністю.

3. По галузевій ознаці підприємства підрозділяються відповідно до діючого класифікатором галузей (видів діяльності). Галузеві особливості інвестиційної діяльності підприємств характеризуються істотними розходженнями питомої капіталоємності продукції (обсягу інвестиційного капіталу на одиницю вартості зробленої і реалізованої продукції): співвідношення оборотних і позаоборотних активів (на підприємствах сфери звертання переважає частка оборотних активів, у той час як на підприємствах виробничого сектора економіки переважну частку складають позаоборотних активи); тривалістю операційного й інвестиційного циклів (визначального різну швидкість звертання інвестованого капіталу в цілому).

4. По розмірі власного капіталу підприємства прийнято підрозділяти на малі, середні, і великі. Розмір власного капіталу підприємства визначає потенціал формування його інвестиційних ресурсів з позикових джерел, обсяг і диверсифікованість форм його інвестиційної діяльності, рівень спеціалізації інвестиційного управління.

5. По монопольному положенню на ринку виділяються підприємства — „істотні монополісти”; підприємства, що займають монопольне положення за критерієм частки реалізації на відповідному ринку своєї продукції; підприємства, що здійснюють свою діяльність у конкурентному ринковому середовищі. Основна особливість інвестиційної діяльності перерахованих видів підприємств полягає в різних потенційних можливостях формування власних інвестиційних ресурсів за рахунок прибутку на основі використання механізму монопольного ціноутворення.

6. По стадії життєвого циклу виділяють підприємства, що знаходяться на стадії „народження” „дитинства” „юності”, „ранній зрілості”, „остаточній зрілості” і „старіння”. Особливості інвестиційної діяльності підприємств, що знаходяться на різних стадіях свого життєвого циклу, полягають у різних рівнях інвестиційних потреб (а відповідно і різних темпах приросту загального обсягу фінансових ресурсів); різних можливостях залучення позикового капіталу; рівні диверсифікованості інвестиційних операцій; рівні інвестиційного ризику.

Облік особливостей окремих підприємств як об’єкта інвестиційного управління дозволяє більш ефективно здійснювати інвестиційний менеджмент.

Управління інвестиціями як керуюча система характеризується наявністю і визначенимисуб’єктами управління. Сучасна практика управління інвестиціями дозволяє виділити три основних групи таких суб’єктів.

1. Власник підприємства самостійно здійснює функції управління інвестиціями, як правило, на малих підприємствах з невеликим обсягом інвестиційної діяльності. У цьому випадку в залученні для здійснення цих функцій фахівця — найманого робітника немає необхідності.

2. Інвестиційний менеджер широкого профілює фахівцем — найманим робітником, що здійснює практично усі функції інвестиційної управління підприємством. Такі фахівці використовуються в основному на підприємствах для загального керівництва інвестиційною діяльністю.

3. Функціональний інвестиційної менеджер є вузьким фахівцем — найманим робитником, що здійснює спеціалізовані функції управління в одній зі сфер інвестиційної діяльності підприємства. Сучасна закордонна і вітчизняна практика виділяє наступні форми спеціалізації функціональних інвестиційних менеджерів: а) менеджер по керуванню реальними інвестиціями підприємства; б) менеджер по керуванню фінансовими інвестиціями підприємства; в) менеджер по формуванню інвестиційних ресурсів і керувань грошовими потоками по інвестиційній діяльності; г) менеджер по керуванню інвестиційними ризиками і деякі інші.

Зі збільшенням обсягів інвестиційної діяльності і її диверсифікованістю потреба в інвестиційних менеджерах усіх рівнів буде зростати, а їхня спеціалізація — постійно розширюватися.


Читайте також:

 1. Cистеми безпеки торговельних підприємств
 2. ERP і управління можливостями бізнесу
 3. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 4. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 5. IV група- показники надійності підприємства
 6. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 7. Oracle Управління преміальними
 8. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 9. А. Видання прав актів управління
 10. Або продукція підприємств, що знаходяться за кордоном.
 11. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 12. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
Переглядів: 1021

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Цілі І ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ підприємства | Інвестиційні проекти

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.