Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Функції заробітної плати.

Заробітна плата, її суть, функції, системи, елементи організації та основні напрямки вдосконалення.

Однією з перших спроб зрозуміти соціально-економічну природу заробітної плати було її трактування з позиції "мінімуму засобів існування" (В.Петті, Д.Рікардо). Згідно з цією концепцією заробітна плата не може бути нічим іншим, як грошовим виразом мінімального обсягу засобів існування осіб найманої праці.

К.Маркс розглядав заробітну плату як перетворену форму вартості і відповідно ціни специфічного товару – робочої сили, тобто здатності людини до праці. Перетворення робочої сили в товар відбувається в умовах, коли робітничий клас позбавлений власності на засоби виробництва (капітал) і вимушений продавати свою робочу силу.

У вітчизняній економічній літературі дотримуються переважно марксистського підходу до трактування суті заробітної плати. Так, зокрема, у посібнику "Основи економічної теорії" за редакцією професора С.В.Мочерного, дається таке визначення заробітної плати "… заробітна плата – це грошовий вираз вартості і ціни товару робоча сила та результативності функціонування робочої сили". Аналогічних поглядів на суть заробітної плати дотримується і професор Гош О.П. Він дає таке трактування заробітної плати: "Заробітна плата є в дійсності зовсім не те, чим уявляється. Оскільки нею оплачується робоча сила, вона є грошовим виразом вартості, або ціною, робочої сили."

Більшість сучасних західних економістів розглядають заробітну плату, або ставку заробітної плати, як ціну, що виплачується за використання праці. Зокрема, автори відомого підручника "Экономикс" американські професори Кембелл Р.Макконнел і Стенлі Л.Брю дають таке її визначення: "Заробітна плата, або ставка заробітної плати, це ціна, що виплачується за викристання праці". У відповідності із Законом України "Про оплату праці": "Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу".

1.Найважливішою функцією заробітної плати є відтворювальна. Заробітна плата виступає основним джерелом відтворення робочої сили, а тому її параметри повинні формуватися виходячи з вартості робочої сили.

2.Наступна функція заробітної плати – мотиваційна,тобто заробітна плата є одним із найважливіших чинників мотивації працівників до високопродуктивної праці. Намагання людини поліпшити свій добробут, повніше задовольняти різноманітні потреби спонукає її до активної трудової діяльності, підвищення кваліфікації, більшої ефективності праці.

3.Як важлива складова ринку праці заробітна плата виконує також регулюючу функцію.Суть її полягає у впливі заробітної плати на співвідношення попиту і пропозиції, на формування персоналу підприємств, рівень його зайнятості.

4.В умовах переходу економіки України до ринку надзвичайно важливо реалізувати на практиці соціальну функцію заробітної плати, тобто реалізувати принцип однакової винагороди за однакову працю, забезпечити соціальну справедливість.

Названі функції заробітної плати тісно взаємопов"язані між собою і тільки при дотриманні всіх їх досягається ефективна організація заробітної плати.


Читайте також:

 1. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 2. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 3. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 4. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
 5. Аналіз продуктивності праці й заробітної плати
 6. Аналіз фонду заробітної плати.
 7. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 8. Асимптоти графіка функції
 9. Базальні ядра, їх функції, симптоми ураження
 10. Базові функції, логічні функції
 11. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків.
 12. Банківська система та її основні функції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Володіння власністю. | Від чого залежить рівень заробітної плати?

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.