Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Методика розрахунку страхових тарифів

Розрахунки страхових тарифів по будь-якому виду страхування (актуарні розрахунки) є процесом, під час якого визначаються витрати страховика на страхування даного об’єкта. За допомогою актуарних розрахунків визначаються собівартість і вартість послуги, що її надає страховик страхувальнику. Форма для проведення актуарних розрахунків має назву актуарної калькуляції. Актуарна калькуляція, з одного боку дозволяє визначити собівартість страхової послуги, з іншого – ствоорює умови для всебічного аналізу економічної, фінансової та організаційної діяльності страховика. Актуарна калькуляція дозволяє визначити суму та розмір страхових внесків по договору страхування та суму витрат по обслуговуванню договору страхування.

Проведення актуарних розрахунків має свої особливості:

- ймовірнісний характер страхових випадків,

- можливість виникнення в окремі роки набагато більших ніж звичайно витрат по зобов’язанням страховика, а, отже, значних збитків,

- розрахунок власних витрат страховика проводиться для всієї сукупності послуг, що він надає,

- існує необхідність утворення спеціальних страхових резервів,

- необхідність дослідення позикового відсотка та прогнозування його величини,

- страхування від нещасних випадків має вигля часткового по страхуванню на випадок смерті і тому існує необхідність визначення його розподілу учасі та просторі,

- тарифи по більшості видів страхування мають комплексний характер, оскільки у багатьох видах страхування змішуються ризики,

Основною статистичною таблицею у особистому страхуванні є таблиця смертності, структура якої представлена нижче (табл.1):

Таблиця 1

Структура таблиці смертності

 

Однорічні вікові групи населення, x Число осіб, що доживає до даного віку (з 100000), Lx Число осіб, що помирає у даному віці, dx Ймовірність померти у даному віці, qx=dx/Lx Ймовірність дожити до наступної вікової групи, Px=Lx+1/Lx Середня тривалість наступного життя
0,04060 0,09540 68,59
0,00840 0,99160 70,48
….. ….. ….. ….. ….. …..
0,00161 0,00839 53,57
….. ….. ….. ….. ….. …..
0,00360 0,99640 35,65
…... ….. ….. ….. …… …..
0,00461 0,99539 31,32
…... ….. ….. ….. ….. ……

 

У страхуванні на випадок смерті нетто-тариф розраховується наступним чином:

1. Виходячи з даних таблиці смертності сумується ймовірність померти за час дії договору(1)

 

(1)

де

D - ймовірність померти за час дії договору,

dx – ймовірність померти у віковій групі х,

x - номер вікової групи,

k - вік, при якому застрахований вступає у період дії договору,

n - вік, у якому для застрахованого закінчується час дії договору.

2. Звичайно при страхуванні на випадок смерті один з одиннадцяти років дії страхової компанії виявляється збитковим. Тому страховики формують спеціальний страховий фонд, з якого будуть виплачуватися відшкодування у період збитковості. Також формування страхового фонду передбачає звичайно наявність 5% запасу міцності. Тому розрахована ймовірність коректується на вказані величини (2)

 

(2)

де

Т - основа формування нетто-тарифу,

(1+1/11) - корекція тарифу на необхідність формування спеціального страхового фонду,

(1+0,05) - корекція тарифу на запас міцності.

3. Оскільки вартість грошей з часом зменшується, то тариф також коректується на ставку дисконту, яка має діяти на протязі періоду, під час якого страхувальник виплачує свої внески (3)

(3)

 

де

Т’ - тариф, скоректований на ставку дисконту,

r - середня ставка дисконту за час виплати внесків,

t - тривалість періоду, за який виплачуються внески.

4. Якщо мова йде про той вид страхування, в якому передбачається повернення премій, то в подальші розрахунки приймаються лише власні витрати страхової компанії та наявність чи відсутність додаткового ризику для конкретного застрахованого. Якщо ж повернення премій не передбачається, то страховий тариф коректується на плату страхової компаніїї за можливість використання ресурсів страхового фонду у якості інвестиційних(4)

 

(4)

 

де

Т’’ – тариф, скоректований на плату компанії за використання страхових виплат,

r’ - ставка дисконту, за якою страхова компанія платить за використання фінансових ресурсів (як правило, вона дорівнює 4%),

P - загальний період дії договору.

5. Таким чином, нетто-тариф в загальному вигляді формується за формулою (5)

 

(5)

 

де

k - коректуючий коефіціент, що може бути застосований при роботі з особливо ризикованими групами застрахованих.

Крім того, у наш час таблиці смертності формуються окремо для жінок і ля чоловіків, тому й нетто-тарифи будуть відрізнятися.

Приклад.Нехай два страхувальники, що належать до різних груп ризику бажають застрахувати себе на випадок смерті на період від 20 до 40 років. Перший з них обрав страхування з поверненням премій і буде виплачувати премії на протязі трьох років (в цей час фінансова відповідальність страховика обмежена відповідно до частини виплачених премій). Другий обрав страхування без повернення премій і буде виплачувати внески на протязі 10 років. Результати розрахунків розміщені в таблиці 3.

Як видно з таблиці, нетто-тариф для першого складатиме 15,88% від страхової суми, а для другого – 5,77%. Для регулярних виплат брутто-тариф, сформований на нетто-тарифі, ділиться на кратність виплат.

Для інших видів страхування використовується така ж сама методика розрахунку нетто-тарифу. Проте для страхування від нещасних випадків замість ймовірності померти в х-віці використовується ймовірність померти від нещасного випадку в х-віці. Ця ймовірність вираховується як добуток проценту смертності від нещасного випадку до загального рівня смертності на ймовірність померти в х-віці. Для страхування на дожиття замість dx використовується Px, причому не сума, а те значення Рх,яке відповідає віку застрахованого в момент закінчення строку дії договору.

 

Таблиця 2

Розрахункова таблиця для визначення нетто-ставки

 

показники страхування на випадок смерті
з поверненням премій без повернення премій
сума dx 0,12348 0,12348
P
t
r
k 1,3
NT 0,158836 0,057729

 

 

Додаток 1

Таблиця смертності для чоловіків

  Однорічні вікові групи населення, x Число осіб, що доживає до даного віку (з 100000), Lx Число осіб, що помирає у даному віці, dx Ймовірність померти у даному віці, qx=dx/Lx Ймовірність дожити до наступної вікової групи, Px=Lx+1/Lx Середня тривалість наступного життя  
0,0406 0,9594
0,008964 0,991036
0,001262 0,998738
0,001896 0,998104
0,001741 0,998259
0,001628 0,998372
0,001334 0,998666
0,001495 0,998505
0,001656 0,998344
0,001712 0,998288
0,000884 0,999116
0,00081 0,99919
0,00079 0,99921
0,000769 0,999231
0,000834 0,999166
0,000877 0,999123
0,000931 0,999069
0,001286 0,998714
0,001556 0,998444
0,001418 0,998582
0,001625 0,998375
0,001531 0,998469
0,001425 0,998575
0,001211 0,998789
0,001147 0,998853
0,001008 0,998992
0,000662 0,999338
0,000727 0,999273
0,000695 0,999305
0,000674 0,999326
0,000718 0,999282
0,000588 0,999412
0,000577 0,999423
0,000479 0,999521
0,000447 0,999553
0,000414 0,999586
0,000404 0,999596
0,000382 0,999618
0,000415 0,999585
0,000503 0,999497
0,001017 0,998983
0,001072 0,998928
0,001205 0,998795
0,001228 0,998772
0,001691 0,998309
0,001881 0,998119
0,00205 0,99795
0,001844 0,998156
0,001704 0,998296
0,004045 0,995955
0,005096 0,994904
0,007571 0,992429
0,008057 0,991943
0,009577 0,990423
0,010082 0,989918
0,01073 0,98927  
0,01238 0,98762  
0,019485 0,980515  
0,021566 0,978434  
0,024427 0,975573  
0,032552 0,967448  
0,049535 0,950465  
0,105418 0,894582  
0,187452 0,812548  
0,321826 0,678174  
0,51592 0,48408  
 
                       

 Читайте також:

 1. Алгоритм маркетингового розрахунку цін.
 2. Алгоритм розрахунку апаратів псевдозрідженого шару.
 3. Алгоритм розрахунку ризиків за загрозою відмова в обслуговуванні
 4. Алгоритм розрахунку та підбору технологічного обладнання
 5. Алгоритм розрахунку температури поверхні чипу ІМС процесора
 6. Апаратура і методика проведення густинного гамма-гамма-каротажу
 7. Апаратура і методика проведення густинного гамма-гамма-каротажу
 8. Апаратура та методика проведення газометрії свердловин в процесі буріння
 9. Вибір алгоритмів розрахунку комплексних порівняльних оцінок.
 10. Види вправ з лексики й методика їх проведення
 11. Види страхових організацій в Україні.
 12. Види та жанри образотворчого мистецтва, методика ознайомлення з ними у початковій школі.
Переглядів: 1112

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Особливості побудови страхових тарифів у страхуванні життя | Особливості фінансово-економічної діяльності страховика

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.