Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Трудові правовідносини.

Поняття і основні принципи трудового права в Україні

Тема 9. Основи трудового права України.

Життя будь-якої людини в суспільстві пов'язане з трудовою діяльністю, яка є основним джерелом одержуваних їм матеріальних благ. Тому трудове право є однією з провідних галузей сучасного права України.

Трудове праворегулює відносини, що виникають в процесі реалізації обличчям свого конституційного права на працю. Трудове право, за своєю суттю, є правом захисту трудових інтересів людини і представляє систему норм, які містять, з одного боку, комплекс гарантій для найнятих робітників, а з іншою, - певні зобов'язання для праце-давців. Предметом трудового праває складна система трудових відносин, серед яких виділяється система індивідуальних відносин трудового найму і система колективних трудових відносин.

Найбільш важливі принципи трудового права і закріплені в джерелах трудового права, до яких відноситься Конституція України, Кодекс законів про працю України (КЗоТ, прийнятий в 1971г.), ратифі-ковані нашою державою конвенції і рекомендації Міжнародної організації праці (МОТ), підзаконні нормативно-правові акти, акти соціального партнерства, акти місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, локальні нормативно-правові акти.

До основних принципів трудового права відносяться:

свобода і рівність праці;

заборона використання примусової праці і дискримінації в трудо-вих відносинах;

забезпечення права кожного громадянина вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці і вибирати вид діяльності;

захист трудових прав працівників;

забезпечення права на охорону здоров'я процесі праці;

забезпечення права на винагороду за працю;

встановлення механізму соціального партнерства в країні.

Особливістю трудового праває застосування принципу єдності і диференціації в правовому регулюванні трудових відносин. Тому норми трудового права можна розділити на дві групи;

загальні норми, які розповсюджуються на всіх працівників;

спеціальні норми,поширювані тільки на деякі категорії працівників (неповнолітніх, інвалідів, жінок і т. д.)

З часу неолітичної революції життя людини і існування суспільства можливі лише за умови трудової діяльності людей.

Для участі в трудовій діяльності необхідні, з одного боку, засоби і предмети праці, а з іншою — здібність до праці (робоча сила). Далеко не завжди одна і та ж особа є одночасно власником засобів виробництва і носієм робочої сили. Найчастіше працівник і власник — це різні особи.

Трудове відношення— це суспільне відношення між працівником і власником засобів виробництва роботодавцем), згідно якого робото-давець використовує і оплачує здібність працівника до праці.

Трудове правовідношення, як і все інші правовідносини, має свою структуру:

1) суб'єкти.Ними є, з одного боку, працівник, з іншого боку — роботодавець. Як останній може виступати власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа (наприклад, приватний підприємець) ;

2) об'єкт.Об'єктом трудового правовідношення є трудова діяль-ність і її результати (матеріальні і духовні цінності);

3) зміст.Зміст трудового правовідношення складають права і обов'язки працівника і права і обов'язки роботодавця.

Працівник зобов'язанийвиконувати роботу, визначену трудовим договором, і підкорятися встановленим правилам внутрішнього трудо-вого розпорядку. Працівник має правона здорові і безпечні умови праці, право на своєчасну і повну оплату його праці.

Роботодавець зобов'язанийзабезпечити умови для трудової діяльності працівника (надати інструменти, матеріали), забезпечити безпеку праці. В той же час він має правовимагати виконання трудової функції працівником відповідно до трудового договору.


Читайте також:

 1. Біженці, вимушені переселенці та переміщені особи, трудові мігранти
 2. Виробничі операції, трудові дії, трудовий рух
 3. До теми 1. Поняття, предмет, метод та система екологічного права. Джерела екологічного права та екологічні правовідносини.
 4. Законодавча основа Європейського Союзу з питань охорони праці. Трудові норми Міжнародної організації праці, конвенції та рекомендації МОП.
 5. ЗМ 6. Трудові та фінансові ресурси
 6. Індивідуальні та колективні трудові спори.
 7. Індивідуальні трудові суперечки.
 8. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини
 9. Колективні трудові суперечки.
 10. Лекція 8. Фізіологічні реакції організму людини на трудові навантаження та умови праці
 11. Модуль2. “Трудові ресурси та ціноутворення в енергетиці”.
 12. Органи, що розглядають трудові спори
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Недійсність шлюбу. | Поняття колективного і трудового договору.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.