Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Неторговельні операції в іноземній валюті

Організація кореспондентських відносин з іноземними банками

 

Проведення банком валютних операцій і базується на здійсненні різноманітних платежів, що перетинають кордон. Забезпечувати виконання міжнародних розрахунків банки можуть шляхом створення за кордоном власних філій (пред­ставництв) або через відкриття кореспондентських рахунків в іноземних бан­ках (найбільш поширена форма).

Міжнародні кореспондентські відносини – це договірні відносини між банками різних країн з питань здійснення платежів і розрахунків за дорученням один одного.

Банком-кореспондентом є банк, який представляє в даному регіоні інте­реси іншого банку за його рахунок та виконує його фінансові та комерційні доручення.

При встановленні кореспондентських відносин банки обмінюються листа­ми, домовляються, яким чином будуть здійснюватися розрахунки, обмінюють­ся зразками підписів посадових осіб, тарифами комісійної винагороди та фі­нан­совою звітністю. При виборі закор­донного банку, який має функціонувати як банк-кореспондент, важливу роль відіграють його надійність і платоспро­можність.

Оформлення кореспондентських відносин відбувається шляхом укладання відповідної двосторонньої угоди.

Банки відкривають один одному рахунки «ностро» та «лоро».

У багатьох країнах світу на кошти, що перебувають на рахун­ках «ностро», відсотки не нараховуються. Тому У зв’язку з цим банки намагаються тримати на рахунках мінімально припустимі залиш­ки, розміщуючи тимчасово вільні кошти на світових кредитних ринках. Багатьом банкам, які мають високу діло­ву репутацію, банки-нерезиденти можуть надавати за їх коррахунками корот­котермінові овердрафти.

 

 

 

Поточні неторговельні операції банків пов’язані з готівковими розрахун­ками клієнтів в іноземній валюті [10, 11, 12].

Для забезпечення валютно-касового обслуговування своїх клієнтів уповно­важені банки створюють відповідні валютні підрозділи і валютну касу, до якої входять:

– валютне сховище для зберігання запасу готівки інвалюти, бланків суво­рої звітності; дорожніх чеків; документів, прийнятих на інкасо; векселів; акре­дитивів; цінних паперів в іноземній валюті, та інших валютних цінностей;

– каса перерахунку для перевірки, визначення платоспромож­ності, прове­дення експертизи, оброблення, об’єднання та форму­вання валютних цінностей;

– операційна каса для здійснення валютно-касового обслуго­вування клі­єнтів банку з прийняття та видачі іноземної валюти го­тівкою та інших цін­ностей;

– вечірня касадля забезпечення валютно-касового обслуговування клієн­тів у другій половині операційного дня;

– обмінні пункти для здійснення операцій з купівлі та прода­жу іноземної валюти готівкою фізичними особами.

Найбільш поширеними серед неторговельних операцій є:

1) операції, пов’язані з видачею іноземної готівки з поточних валютних рахунків на відрядження працівникам підприємств. Для цього банк вимагає від клієнта – юридичної особи: копія наказу про відрядження за кордон, розрахунок витрат і доручення на отримання кош­тів на відряджен­ня у касі уповноваженого банку. Ці документи залишаються в уповноваженому банку.

Видача готівкової іноземної валюти може здійсню­ватися дорож­німи чеками. Якщо сума витрат на відрядження перевищує встановлені норми вивезення готівкової іноземної валюти, то для здійснення розрахунків за кор­доном використовується корпоративні пластикові картки однієї з міжнародних платіжних систем (VISA, Mastercard, American Express).

Дорожній чекплатіжний документ, що використовується як засіб між­народних розрахунків неторговельного характеру, перева­жно для забезпе­чення валютою туристів. Це грошове зобов’я­зання виплатити означену суму грошей власнику, чий зразок підпи­су проставляється на чеку в момент його продажу. При пред’явленні чека до оплати власник повинен повторно розписатися на ньому.

Невикористаний залишок іноземної валюти готівкою, що бу­ла отримана юридичною особою на відрядження за кордон, підлягає зара­хуванню на розподільчий рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку України протягом п’яти банківських днів з дати опри­бу­ткування до каси юридичної особи.

2) валютно-обмінні операції. Вони можуть виконуватися банком як через каси так і через обмінні пункти.

До обмінних операцій банків з іноземною валютою належать: купівля-про­даж готівкової іноземної валюти за готівкову гривню, розмін і перевірка справ­жності банкнот, обмін (конверсія) однієї інвалюти на іншу інвалюту, інкасо платіжних документів в інвалюті, видача інвалюти готівкою за платіжними картками та дорожніми чеками.

Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні в касі банку, у пунк­тах обміну валюти встановлюються банком щоденно до по­чатку робочого дня згідно з наказом по банку.

Валютний курс – це ціна грошової одиниці однієї країни, яку виражено в грошових одиницях іншої країни.

3) виплата іноземної валюти готівкою за переказами з-за кордону та переказ за межі України (авторські гонорари, пенсії, аліменти, оплата праці, спад­щи­на, допомога родичам); перерахування коштів в іноземній валюті на проведення міжнародних виставок, конгресів, зустрічей, за навчання, лікування, патентування, на сплату митних платежів, членських внесків; оплата праці нерезидентів, які згідно з укладенимиконтрактами працю­ють в Україні; інші виплати та перекази.

 


Читайте також:

 1. Активні операції банків
 2. Активні операції комерційних банків
 3. Алгебраїчні операції
 4. Арифметичні операції
 5. Арифметичні операції в різних системах числення
 6. Арифметичні операції над цілими числами
 7. Банк і його операції. Правова природа банківської діяльності
 8. БАНКАМИ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
 9. Бартерні операції
 10. Біржові операції.
 11. Біржові операції. Котирування цін на біржі
 12. Валютна позиція банку та її врахування в бухгалтерських записах за операціями в іноземній валюті
Переглядів: 645

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Відкриття та ведення валютних рахунків | Операції з обслуговування міжнародних розрахунків

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.