Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Тема 16. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

Лекція 13 (2 год.)

Мета заняття:розглянути особливості процесу організації торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, права та обов'язки суб'єктів ринку.

План

1. Основи організації торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку.

2. Права та обов'язки суб'єктів ринку.

3. Купівля, обмін іноземної валюти за торговельними операціями.

4. Купівля, обмін іноземної валюти за неторговельними операціями суб'єктів господарювання та за операціями фізичних осіб.

Рекомендована література: 6, 7, 15, 35, 41, 43, 56, 61, 62, 63, 73, 86, 87, 91

2. Права та обов'язки суб'єктів ринку.

 

Суб'єкти валютного ринку України мають право:

— виконувати як за рахунок коштів своїх клієнтів, так і за власні кошти в межах лімітів відкритої валютної позиції заяви та доручення своїх клієнтів (крім суб'єктів ринку), а також задовольняти власні потреби щодо купівлі, продажу іноземної валюти до початку Торговельної сесії,

— включати у заявку на участь у Торговельній сесії (далі — заявка) незадоволені потреби клієнтів, а також власні потреби щодо купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за гривні. У заявку на продаж включається лише іноземна валюта, яка є на рахунку клієнта або суб'єкта ринку на час подання заявки. Заявка в паперовій формі підписується керівником (або особою, яка його замінює) та головним бухгалтером (або особою, яка його замінює) банку (фінансової установи) і залишається на зберіганні в банку (у фінансовій установі). Заявка в електронній формі подається до Національного банку України в установлений ним строк;

— визначати у заявці за кожною іноземною валютою Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 4 лютого 1998 р. № 34 у редакції постанови Правління НБУ від 2 жовтня 2002 р. № 378 (зі змінами), та за кожним видом банківських металів обсяг їх купівлі та/або продажу;

— здійснити під час Торговельної сесії замість зазначеної у заявці операції з іноземною валютою І групи Класифікатора аналогічну операцію з іншою іноземною валютою цієї самої групи Класифікатора та замість зазначеної у Заявці операції з іноземною валютою П, Ш груп Класифікатора здійснити аналогічну операцію з іншою іноземною валютою П або ПІ груп» Класифікатора;

— здійснювати взаємні розрахунки за операціями з купівлі-продажу іноземних валют та банківських металів за гривні лише за підтвердженими угодами. Підтвердженою вважається угода, за якою обидва її учасники під час Торговельної сесії отримали взаємні підтвердження засобами Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України (далі — Система підтвердження угод). Угода, яка вже була підтверджена для одного з її учасників до зупинення Національним банком України Торговельної сесії, підтверджується засобами Системи підтвердження угод для іншого її учасника,

— здійснювати власні операції за гривні в межах установлених лімітів (нормативних значень) відкритої валютної позиції, у тому числі купувати іноземну валюту без наявності зобов'язань у цій валюті,

— здійснювати операції з обміну іноземної валюти за кошти, що їм належать, у тому числі з обміну іноземної валюти без наявності зобов'язань в іноземній валюті, що придбавається, у межах установлених лімітів (нормативних значень) відкритої валютної позиції,

— здійснювати операції з обміну іноземної валюти, у тому числі без наявності зобов'язань в іноземній валюті, що придбавається в результаті такого обміну, за дорученням і за кошти клієнтів-резидентів, які є суб'єктами господарювання, на підставі договору про банківський рахунок, який передбачає надання клієнту комісійних послуг;

— здійснювати операції з обміну іноземної валюти за дорученням і за кошти представництв нерезидентів на підставі договору про банківський рахунок, який передбачає надання клієнту комісійних послуг;

— у разі наявності в їхніх клієнтів зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами в іноземній валюті здійснювати за згодою клієнта та за його кошти купівлю іншої іноземної валюти, яка надалі на підставі договору про банківський рахунок, що передбачає надання клієнтові комісійних послуг, використовуватиметься для обміну на потрібну клієнту іноземну валюту на міжнародному валютному ринку. Ця вимога поширюється також на купівлю іноземної валюти для погашення зобов'язань за кредитними договорами, укладеними клієнтами з суб'єктами ринку з метою виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами в цій валюті;

— у разі продажу клієнтом іноземної валюти за згодою клієнта на підставі договору про банківський рахунок, який передбачає надання клієнту комісійних послуг, здійснити обмін цієї валюти на міжнародному валютному ринку з подальшим продажем обміняної іноземної валюти;

— за дорученням клієнта — фізичної особи, який не є суб'єктом підприємницької діяльності України, відповідно до умов договору про банківський рахунок (вклад), який передбачає надання клієнту комісійних послуг, здійснювати одноразово протягом дня операції з обміну іноземної валюти І групи Класифікатора, що є на рахунку цього клієнта, з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на його рахунок;

— купити в межах лімітів відкритої валютної позиції іноземну валюту за безготівкові гривні в Національного банку виключно для забезпечення виконання заяв і доручень власних клієнтів (крім уповноважених банків) та здійснення власних операцій;

— здійснювати торгівлю готівковою іноземною валютою з метою виконання власних зобов'язань та проведення валютно-обмінних операцій для фізичних осіб;

— здійснювати для фізичних осіб обмін готівкової іноземної валюти І групи Класифікатора на безготівкову іноземну валюту цієї самої групи Класифікатора;

— отримувати комісійну винагороду за здійснення торгівлі безготівковою іноземною валютою виключно в гривнях,

— здійснювати торгівлю іноземною валютою, за договірним обмінним курсом за кожною операцією.

Суб'єкти валютного ринку України не мають права:

брати участь у Торговельній сесії без отримання підтвердження Національного банку України про прийняття Заявки,

– під час Торговельної сесії замість зазначеної у Заявці операції з банківськими металами здійснювати операцію з іноземною валютою;

– здійснювати обмін іноземної валюти І групи Класифікатора на іноземну валюту ПІ групи Класифікатора;

– здійснювати обмін іноземної валюти Ш групи Класифікатора на іноземну валюту І групи Класифікатора на міжбанківському валютному ринку України;

– здійснювати для фізичних осіб обмін готівкової іноземної валюти П та Ш груп Класифікатора на безготівкову іноземну валюту.

Суб'єкти валютного ринку України зобов'язані:

уповноважені банки, які отримали право відповідно до банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями (генеральної ліцензії) відкривати кореспондентські рахунки в банках-нерезидентах в іноземній валюті та проводити операції за ними, зобов'язані купувати та продавати іноземну валюту самостійно без посередництва інших уповноважених банків;

– здійснювати купівлю іноземної валюти для проведення валютно-обмінних операцій з дотриманням установлених Національним банком граничних меж продажу готівкової іноземної валюти фізичним особам-резидентам;

– здійснювати торгівлю іноземною валютою на умовах «тод», «том» або «спот», за винятком чітко визначених випадків, коли вони мають право здійснювати валютні операції на умовах «форвард». «Тод» — валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції в день укладення договору. «Том» — валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції в перший робочий день після дня укладення договору. «Спот» — валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції на другий робочий день після дня укладення договору. «Форвард» — валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції (з поставкою валюти за договором) пізніше ніж на другий робочий день після дня укладення договору;

– робити відмітку на оригіналах документів, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна валюта, та на копіях цих документів, які залишаються в нього на зберіганні (копії засвідчуються підписом керівника або заступника керівника та печаткою клієнта або нотаріусом). Ця відмітка мас містити дату купівлі, обміну іноземної валюти, її суму, а також засвідчується підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу чи печатки суб'єкта ринку.

Суб'єкти валютного ринку України можуть здійснювати торгівлю іноземною валютою на умовах «форвард» у випадках, коли:

1) уповноважені банки одержали право здійснювати валютні операції на умовах «форвард» для хеджування ризиків зміни курсу іноземної валюти щодо іншої іноземної валюти за умови, що обидві валюти є іноземними валютами І групи Класифікатора;

Резиденти— суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності одержали право здійснювати валютні операції на умовах «форвард» для хеджування ризику зміни курсу іноземної валюти щодо іншої іноземної валюти за зовнішньоекономічним договором за умови, що обидві валюти є іноземними валютами І групи.

Ці операції здійснюються в межах лімітів відкритої валютної позиції уповноваженого банку.

2) уповноважені банки одержали право на міжбанківському валютному ринку України здійснювати валютні операції за гривні з іноземною валютою І групи Класифікатора на умовах «форвард» для хеджування ризиків зміни курсу іноземної валюти щодо гривні. Резиденти — суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності одержали право на міжбанківському валютному ринку України здійснювати валютні операції за гривні з іноземною валютою І групи Класифікатора на умовах «форвард» для хеджування ризику зміни курсу іноземної валюти щодо гривні за зовнішньоекономічним договором.

Ці операції здійснюються в межах лімітів відкритої валютної позиції уповноваженого банку за умови, що довга (коротка) позиція банку за такими операціями становить не більше 10 % регулятивного капіталу банку.

Зазначені вище валютні операції на умовах «форвард» виконуються в строк, що не перевищує одного календарного року.

 

3. Купівля, обмін іноземної валюти за торговельними операціями.

1. Клієнти-резиденти (юридичні особи та фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності) мають право купити, обміняти іноземну валюту з метою здійснення розрахунків з нерезидентами за торговельними операціями на підставі таких документів:

– заяви про купівлю іноземної валюти;

– договору з нерезидентом, оформленого відповідно до вимог законодавства України;

– вантажної митної декларації (далі — ВМД) (за формою, установленою відповідно до Положення про вантажну митну декларацію, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574, зі змінами), якщо товар увезений на територію України (ВМД, за якою здійснене митне оформлення тимчасово увезених вантажів під зобов'язання про їх зворотне вивезення, не є підставою для купівлі, обміну іноземної валюти);

– акта (здавання-приймання тощо) або іншого документа, який свідчить про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи;

– документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором), якщо договір передбачає такі форми розрахунків.

Купівля, обмін іноземної валюти з метою оплати векселя, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором, дозволяється лише в разі подання резидентом:

— ВМД, що підтверджує поставку продукції в Україну, або документа, який згідно з умовами зовнішньоторговельного договору засвідчує виконання нерезидентом робіт, отримання резидентом послуг;

— акта або погодження, виданого відповідно до постанови Правління Національного банку України від ЗО грудня 2003 р. № 597 «Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2004 р.

2. Клієнти-резиденти (юридичні особи та фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності) мають право купити, обміняти іноземну валюту з метою проведення. розрахунків з нерезидентами за імпорт продукції (послуг), який здійснюється без увезення з-за кордону цієї' продукції (послуг) на територію України,на підставі таких документів:

– заяви про купівлю іноземної валюти;

– договору з нерезидентом, оформленого відповідно до вимог законодавства України;

– договору, який передбачає продаж продукції нерезиденту за межами України та зарахування виручки від продажу зазначеної продукції на рахунки цього резидента в уповноважених банках, або документів, які підтверджують потребу використання ним цієї продукції для власних потреб за межами України, якщо цей резидент виробляє продукцію, виконує роботи, надає послуги за межами України;

– документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором), якщо договір передбачає такі форми розрахунків;

– акта або погодження, виданого відповідно до постанови Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 р. № 597 «Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями», зареєстрованої в міністерстві юстиції України 5 лютого 2004 р. за № 159/8758 (зі змінами).

3. Клієнти – постійні представництва нерезидентів, які здійснюють підприємницьку діяльність в Україні, мають право купувати, обмінювати іноземну валюту для оплати участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, виставках, культурних і спортивних заходах на підставі відповідних документів.

 

 

4. Купівля, обмін іноземної валюти за неторговельними операціями суб'єктів господарювання та за операціями фізичних осіб.

1. Клієнти-резиденти — юридичні особи та фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності (крім постійних представництв нерезидентів) купують, обмінюють іноземну валюту для здійснення неторговельних операцій на підставі таких документів:

а) заяви про купівлю іноземної валюти;

б) розрахунку витрат:

— на відрядження за межі України;

— на експлуатаційні витрати для транспортних засобів, що виконують рейси за межі України;

— для оплати праці працівників-нерезидентів, які згідно з укладеними договорами (контрактами) працюють в Україні;

— на перерахування страхових виплат особам, які виїхали на постійне місце проживання за межі України;

— на перерахування пенсій відповідно до угод про здійснення платежів соціального характеру, укладених Україною з відповідними країнами, угод між Пенсійним фондом України та відповідними фондами іноземних країн,

— для здійснення та виплати міжнародних поштових переказів та оплати міжнародних поштових відправлень з післяплатою відповідно до угод між Українським державним підприємством поштового зв'язку «Укрпошта» та поштовими службами іноземних країн;

в) документів, які мають силу договору і використовуються згідно з міжнародною практикою для:

– оплати видачі охоронних документів на використання об'єктів промислової власності та підтвердження їх чинності; с

– оплати за використання творів зарубіжних авторів та інших прав інтелектуальної власності;

– повернення резидентом благодійної допомоги в розмірі невикористаного залишку або в разі нецільового використання цієї допомоги за умови, що кошти, які надійшли в Україну як благодійна допомога, були повністю продані на міжбанківському валютному ринку України (якщо повернення передбачено договором);

– оплати відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних, правоохоронних органів іноземних країн, сплати мита, митних зборів та інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства іноземних країн;

– переказування коштів міжнародним організаціям за проведення на території України заходів під їх егідою;

г) копій угод про здійснення платежів соціального характеру, укладених Україною з відповідними країнами, угод між Пенсійним фондом України та відповідними фондами іноземних країн (надаються під час першого звертання до уповноваженого банку);

г) копій угод між Українським державним підприємством поштового зв'язку «Укрпошта» та поштовими службами іноземних країн (надаються під час першого звертання до уповноваженого банку);

д) копії постанови виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та його управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділень у районах і містах обласного значення та її робочих органів;

є) за операціями з повернення коштів у разі відкликання банками-нерезидентами розрахункових документів:

— вказівки банку-нерезидента щодо повернення коштів, перерахованих ним на користь клієнта уповноваженого банку. Вказівка має бути засвідчена підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки уповноваженого банку;

— виписки (довідки) уповноваженого банку про фактичне надходження та зарахування іноземної валюти на рахунок клієнта уповноваженого банку. Виписка має бути засвідчена підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки уповноваженого банку;

— платіжного доручення клієнта на перерахування коштів за реквізитами, зазначеними банком-нерезидентом.

Уповноважений банк здійснює купівлю іноземної валюти в обсязі, що не перевищує фактично зарахованої на рахунок клієнта суми;

є) інших документів:

• виконавчих документів, що видані на виконання рішень, передбачених статтею 3 Закону України «Про виконавче провадження»;

• копії позовної заяви до суду або господарського суду в Україні за позовами, що подаються в іноземній валюті, із зазначенням ціни позову для сплати державного мита,

• укладених трудових договорів (контрактів) з нерезидентами.

2. Клієнти — постійні представництва нерезидентів, які здійснюють підприємницьку діяльність, купують, обмінюють іноземну валюту для здійснення неторговельних операцій на підставі таких документів:

а) заяви про купівлю іноземної валюти;

б) розрахунку витрат.

— на відрядження за межі України;

— на експлуатаційні витрати транспортних засобів, що виконують рейси за межі України,

— для оплати праці працівників-нерезидентів, які згідно з укладеними договорами (контрактами) працюють в Україні;

в) документів, які мають силу договору і використовуються згідно з міжнародною практикою з метою:

– сплати мита, зборів та інших обов'язкових платежів, установлених законодавством іноземних країн;

– переказування коштів міжнародним організаціям за проведення на території України заходів під їх егідою (якщо це передбачено установчими документами цих організацій);

г) кладених трудових договорів (контрактів) з нерезидентами,

д) платіжних доручень на перерахування іноземної валюти на рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої представляє в Україні це постійне представництво, у межах залишків коштів на рахунку типу «П».

З. Клієнти — офіційні представництва, представництва юридичних осіб-нерезидентів, які не здійснюють підприємницької діяльності, купують, обмінюють іноземну валюту для здійснення неторговельних операцій на підставі таких документів:

а) заяви про купівлю іноземної валюти;

б) розрахунку витрат:

— на відрядження за межі України,

— для оплати праці працівників-нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні;

в) платіжних доручень на перерахування іноземної валюти на рахунки відповідного органу іноземної країни та юридичної особи-нерезидента, інтереси якої представляє в Укршні це представництво, у межах залишків коштів на рахунку типу «Н».

4. Клієнти — фізичні особи-резиденти купують, обмінюють іноземну валюту з поточних рахунків з метою переказування за межі України відповідно до вимог Правил здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 р. № 486 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 2 листопада 2004 р. № 1402/10001 (далі — Правила переказування), на підставі таких документів:

а) заяви про купівлю іноземної валюти;

б) документів, передбачених Правилами переказування, що свідчать про наявність у фізичних осіб підстав для переказування іноземної валюти за межі України, а саме:

• договорів, рахунків-фактур, листів-розрахунків, листів-повідомлень (виклик), листів адвоката чи нотаріуса, позовної заяви, витягу з нормативно-правового акта іноземної країни, яким установлене призначення та сплата мита, тощо з метою оплати:

— витрат судовим, нотаріальним та іншим повноважним органам (вкл.. сплату мита, зборів та інших обов'язкових платежів), послуг адвокатів;

— витрат на лікування та навчання за межами України;

—участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, виставках, культурних і спортивних заходах;

— витрат на придбання літератури та передплатних видань;

— зборів (мита) за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, у тому числі оплату послуг патентних повірених,

— витрат, пов'язаних зі смертю громадян за межами України (транспортні витрати та витрати на поховання);

— інших послуг, що отримуються від нерезидентів за межами України;

— продукції, що купується за межами України для власного споживання;

в) інших документів:

— листа-повідомлення чи документа про фактичний вступ фізичної особи-резидента до міжнародної організації — для оплати вступних, членських внесків до міжнародних організацій;

— документів про родинні стосунки в разі сплати витрат на лікування та навчання за межами України батьками, діти яких виїжджають на лікування та навчання,

— паспорта громадянина України для виїзду за межі України з відміткою про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду, а також довідки податкового органу про сплату по датку з доходів фізичних осіб платником податку — резидентом, який виїжджає за межі України на постійне місце проживання, або про відсутність податкових зобов'язань за цим податком — у разі виїзду за межі України на постійне місце проживання.

5. Клієнти — фізичні особи-нерезиденти купують іноземну валюту з поточних рахунків для переказування за межі України на підставі таких документів:

а) заяви про купівлю іноземної валюти;

б) документів, що підтверджують джерела походження гривень:

– оригіналу договору про продаж майна (за винятком майна, у тому числі цінних паперів, яке має статус інвестиції нерезидента в Україну);

–документа про одержання успадкованих коштів;

– довідки-підтвердження ВАТ «Державний ощадний банк України» про наявність за станом на 2 січня 1992 р. заощаджень в установах Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, із зазначенням сум компенсації,


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 3. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 4. Активні операції банків
 5. Активні операції комерційних банків
 6. Алгебраїчні операції
 7. Аналіз динаміки та структури банківських доходів
 8. Аналіз достатності банківського капіталу
 9. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів
 10. Арифметичні операції
 11. Арифметичні операції в різних системах числення
 12. Арифметичні операції над цілими числами
Переглядів: 648

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лютеїнова/секреторна фаза | Історія Unix

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.