Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Фізіологічні властивості безумовних рефлексів.

ПРИРОДЖЕНІ ФОРМИ ПОВЕДІНКИ

ПОНЯТТЯ ПРО НИЖЧУ І ВИЩУ НЕРВОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Діяльність нервової системи умовно можна поділити на нижчу й вищу. Функції нервової системи, спрямовані на регуляцію жит­тєдіяльності органів і систем, об'єднання їх у єдиний організм, належать до нижчої нервової діяльності. Функції ж, які обумов­люють поведінку індивіда в навколишньому середовищі і присто­сування його до змінних умов зовнішнього середовища, належать до вищої нервової діяльності.

Структурною основою вищої нервової діяльності є кора вели­кого мозку й прилеглі до неї підкіркові утворення. При формуван­ні поведінки в нервовій системі формуються різної складності нейронні ланцюги, які є основою розвитку різних рефлексів, мотива­цій, емоцій і мислення.

Розрізняють природжені й набуті в процесі індивідуального розвитку форми поведінки. Вони спрямовані на збереження інди­відуума та виду.

До природжених форм поведінки тварин і людини належать безумовні рефлекси, інстинкти, біологічні мотивації та емоції.

Безумовні рефлекси виникають у відповідь на безпосереднє подразнення певного рецептивного поля і не потребують спеціальних умов. Сти­мули, які зумовлюють специфічну рефлекторну реакцію, нази­вають безумовними подразниками. Вони можуть бути різноманіт­ними і походять іззовні або з внутрішнього середовища організ­му. Безумовні рефлекси здійснюються за принципом стимул — від­повідна реакція — зворотна аферентація (про результат дії).

Безумовні рефлекси формуються й реалізуються за жорсткою генетичною програмою. Більшість із них проявляється відразу після появи істоти на світ (наприклад, клювальний рефлекс у птахів, смоктальний — у ссавців та ін.). Деякі ж безумовні реф­лекси (наприклад, статеві) формуються після народження у міру морфофункцюнального дозрівання нервової, ендокринної та інших систем.

Дуги безумовних рефлексів замикаються на різних рівнях ЦНС. Центральна частина дуги безумовного рефлексу має багато­рівневу структуру, тобто складається з кількох гілок, які прохо­дять через різні рівні ЦНС — спинний мозок, довгастий мозок, стовбурові центри тощо. Найвища частина дуги проходить через кору великого мозку і є кірковим представництвом певного без­умовного рефлексу.

Безумовні рефлекси носять видовий характер, тобто вони спе­цифічні для представників того чи того виду. Внаслідок цього їх ще називають видовими рефлексами. Безумовні рефлекси дуже стійкі; вони зберігаються не тільки протягом життя даної твари­ни, але й протягом існування виду, до якого належить ця твари­на. За допомогою безумовних рефлексів здійснюється відносно по­стійний зв'язок організму з середовищем. Часто сила відповідної реакції на визначений подразник буває однаковою. Безумовні реф­лекси мають специфічні рецептивні поля і можуть викликатися в разі дії на них адекватних подразників (наприклад, безумовно-рефлекторне слиновиділення в природних умовах спостерігається тільки при дії подразників на слизову оболонку порожнини рота і язика, які є специфічним рецептивним полем для слиновиділь­ного рефлексу).

Класифікація безумовних рефлексів. Запропоновано кілька класифікацій безумовних рефлексів залежно від характеру под­разнень, які їх зумовлюють, та біологічної ролі, рівня керування ЦНС тощо. Так, безумовні рефлекси ділять на рухові (локомотор­ні, статичні, статокінетичні тощо), вегетативні, або вісцеральні (харчові, статеві, дихальні, судинні тощо), орієнтовні (рефлекси за типом «що таке?»), захисні та ін.


Читайте також:

 1. Аеродинамічні властивості колісної машини
 2. Аналізатори людини та їхні властивості.
 3. Аналізатори людини та їхні властивості.
 4. Анатомо-фізіологічні основи статевого розвитку.
 5. Анатомо-фізіологічні особливості молодших школярів
 6. Атрибутивні ознаки і властивості культури
 7. Білки, властивості, роль в життєдіяльності організмів.
 8. Біосфера Землі, її характерні властивості
 9. Будова атомів та хімічний зв’язок між атомами визначають будову сполук, а отже і їх фізичні та хімічні властивості.
 10. Будова і властивості аналізаторів
 11. Векторний добуток і його властивості.
 12. Види і властивості радіоактивних випромінювань
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Центральне регулювання в регуляції вісцеральних функцій. | БІОЛОГІЧНІ МОТИВАЦІЇ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.