Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Інформація передається за допомогою повідомлень

Види повідомлень за способом сприйняття

Види повідомлень за способом подання

  Види повідомлень Приклади повідомлень
Текстові Статті, реферати, вірші, листи
Числові Температура повітря, швидкість вітру, висота гори, вік людини
Графічні Графіки, діаграми, піктограми, дорожні знаки, рисунки, картини, фотографії
Звукові Оголошення по радіо, сигнал автомобіля, дзвінок на перерву, музичні твори
Умовні сигнали Кивання головою, жести глухонімих, сигнал світлофора
Спеціальні позначення Запис математичних формул та фізичних законів, нотний запис музичних творів, рівняння хімічних реакцій
Комбіновані Поєднання кількох із зазначених вище. Наприклад реферат з рисунками

 

Зазначимо, що одне й те саме повідомлення можна подати різними способами.

Наприклад, повідомлення про час і номер колії відправлення потяга «Київ – Запоріжжя» може бути оголошене диктором, записане в розкладі руху потягів, подане на світловому табло, на мультимедійному екрані тощо.

 

Людина сприймає повідомлення з навколишнього середовища за допомогою п’яти органів чуття: зору, слуху, дотику, нюху, смаку.

 

Таблиця 2.

  Види повідомлень Приклади повідомлень
Візуальні Форма предметів, колір, тексти, рисунки, візуальні сигнали
Звукові Музика, спів птахів, доповідь, усне спілкування
Тактильні Твердий хліб, гладка поверхня.
Нюхові Різкий запах, їдкий запах диму, запах парфумів
Смакові Солоний огірок, солодка цукерка, гіркий перець
Комбіновані Тверде червоне солодке яблука, кіно фільм

 

Поняття дані безпосередньо пов’язане з поняттям повідомлення. Вам відомо, що повідомлення – це послідовність сигналів різної природи. Сигнали реєструються мозком людини або тварини, автоматичним пристроєм у певному вигляді. У момент реєстрації сигналів утворюються дані.

Дані–це повідомлення, які зафіксовані у певному виді, зручному для їх зберігання, передавання та опрацювання.

Дані можуть бути подані числами, словами, таблицями, звуками, графічними зображеннями, спеціальними позначеннями тощо.

Якщо отримане людиною повідомлення містить нові для неї факти, то вважають, що вона отримала інформацію.

Термін інформація походить від латинського слова informatio, що в буквальному перекладі означає: роз’яснення, ознайомлення, переказ.

Поняття інформація є одним з основних, тому не можна дати йому точного означення, його можна тільки пояснити.

Під терміном «інформаці» розуміють:

• новини, нові факти, нові знання;

• відомості про об’єкти і явища навколишнього світу, які підвищують рівень обізнаності людини;

• відомості про об’єкти і явища навколишнього світу, які зменшують рівень невизначеності при прийнятті певних рішень.

Вам давно відомо, що 2 + 2 = 4. Це повідомлення не є для вас новим фактом, не підвищує рівень вашої обізнаності, і тому воно не несе для вас інформацію. Не підвищують рівень обізнаності людини повідомлення про вже відомі їй результати футбольних матчів, історичні події, формули і закони тощо.

Також не несе інформацію повідомлення 5 · 9 = 40, тому що воно містить неправильне твердження.

Не несе інформацію й повідомлення невідомою мовою, наприклад шумерською або давньогрецькою, тому що в цьому випадку людина не зрозуміє його зміст.

Вважають, якщо повідомлення не несе інформацію, то воно несешум.


Читайте також:

 1. Аналіз економічноїї політики за допомогою моделі Мандела-Флемінга. Випадки вільного та фіксованого валютного курсів.
 2. Аналіз цін конкурентів проводиться за допомогою
 3. Апостеріорна інформація
 4. Апріорна інформація
 5. Асиметрична інформація
 6. Безумовною є інформація про події, що реально відбуваються у матеріальному світі.
 7. Вертикальне наведення.Вертикальне наведення виконується за допомогою прицілу, бічного рівня і підйомного механізму.
 8. Вибір кращих альтернатив за допомогою бінарних відношень
 9. Визначення розміру полів за допомогою розбиття статті на 9 рівних частин
 10. Виконання лінійної регресії за допомогою функцій Excel
 11. Вимірювання інформації в теорії інформації (інформація, як знята невизначеність). Кількість інформації по Хартлі
 12. Вимірювання опорів за допомогою магнітоелектрич­ного вимірювального механізму
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ідеологічні засади освітньої політики | Характеристика інформаційних процесів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.