Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Планування заходів цивільного захисту.

Схема організаційної структури цивільного

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ЛЕКЦІЯ №2

 

 

Полтава - 2011
Лекція №2

Цивільний захист у навчальних закладах

Питання лекції

1. Цивільний захист у навчальних закладах України.

2. Організаційна структура цивільного захисту начального закладу.

3. Планування заходів цивільного захисту.

4. Особливості проведення рятувальних робіт у школах.

 

Час – 2 години.

 

Література

1. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» - 2004

2. СтеблюкМ.І. Цивільна оборона – К., Знання – 2006

3. ШоботовВ.М. Цивільна оборона – К., Знання – 2004

4. Охріменко А.І. Цивільний захист у навчальних закладах: Посібник, ПДПУ, 2008


1. Цивільний захист у навчальних закладах України

Повноцінне функціонування сил ЦЗ неможливе без цілісної системи підготовки кадрів ЦЗ, навчання населення, у тому числі студентів ВУЗів, професійно-технічних закладів, загальноосвітніх шкіл і дошкільних навчальних закладів діям при виникненні НС.

Єдина система цивільного захистує державною системою органів управління, сил і засобів, що створюється для організації і забезпечення захисту населення від наслідків НС техногенного, природного та воєнного характеру.

Міністерство освіти і науки України разом з Міністерством з питань надзвичайних ситуацій України розробили і узгодили програму навчання молоді. Начальник Цивільного захисту - міністр освіти і науки України видав відповідний наказ від 17 січня 2002 року № 27 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру».

Керівники ЦЗ всіх рівнів виконують:

• заходи на упередження виникнення НС;

• готують та реалізують комплекс правових, соціально-економічних,
політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігІєнічних та інших
заходів, спрямованих на регулювання технічної та природної безпеки;

• проводять оцінку рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу
виникнення НС на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень
та прогнозів щодо можливого перебігу подій, з метою недопущення їх
переростання у НС або пом'якшення можливих наслідків.

Для запобігання НС у закладах освіти і науки постійно і ефективно діє навчально-виховна система, спрямована на забезпечення мінімізації і виключення впливу факторів ураження НС на учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі.

Начальниками ЦЗ органів управління освітою всіх рівнів, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі є їх керівники. Начальниками штабів - перші заступники керівників або штатні посадовці, на яких вимогами законодавства покладається:

• призначення посадових осіб ЦЗ об'єкта;

• визначення функціонального призначення та організаційної

структури, створення і підготовка штабу, невоєнізованих формувань і служб ЦЗ;

• розробка і своєчасне корегування Плану ЦЗ, який включає план дій органів управління, сил і структурних підрозділів об'єкта ЦЗ щоденно і в НС;

• створення фонду матеріально-технічних засобів підготовки ЦЗ;

• організація і проведення заходів запобігання і реагування на НС;

• організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації,

функціонального навчання керівного складу, штабу, невоєнізованих формувань тощо;

• забезпечення готовності системи управління об'єкта до виконання
завдань ЦЗ;

• контроль стану ЦЗ в структурних підрозділах.

Начальник ЦЗ об'єкта забезпечує:

• учасників навчально-виховного процесу І працівників галузі згідно вимог законодавства засобами індивідуального та колективного захисту;

• несе особисту відповідальність за постійну готовність об'єкта до виконання заходів запобігання та реагування на всі НС.

Начальником штабу ЦЗ об'єкта може призначатися спеціальна особа. За наказом керівника навчального закладу на базі існуючих служб і підрозділів створюються позаштатні спеціалізовані служби і формування, призначені для проведення невідкладних робіт у процесі запобігання і реагування на НС, з якими проводяться спеціальні навчання і тренування. До невоєнізованих формувань зараховуються працездатні особи, за винятком жінок, які мають дітей віком до 8 років, жінок-медиків, які мають дітей віком до 3 років, які мають мобілізаційні приписи.

Залежно від масштабів і особливостей НС, що прогнозуються або виникли, обласна, районні державні адміністрації тощо у межах конкретної території встановлюють режими дій функціональної підсистеми освіти:

• режим повсякденної діяльності;

• режим підвищеної готовності;

• режим діяльності у НС;

• режим діяльності у надзвичайному стані (запроваджується в Україні
або на окремих ЇЇ територіях у порядку, визначеному Конституцією
України та Законом України «Про надзвичайний стан» ).

Особи керівного складу ЦЗ, вчителі ОБЖД, викладачі допризовної підготовки в перший рік призначення на посаду, повинні, згідно вимог законодавства, пройти функціональне навчання на відповідних курсах в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, його регіональних філіях, у мережі обласних курсів підготовки керівних кадрів цивільного захисту і в обласному Інституті післядипломної освіти, яке здійснюється з відривом від виконання службових обов'язків і є необхідною умовою атестації всіх фахівців та керівників при переміщення по службі, присвоєнні кваліфікаційних категорій, звань тощо. А в майбутньому – підвищувати свою кваліфікацію (не рідше одного разу на п'ять років).

Для всебічного вивчення питань ЦЗ, безпеки життєдіяльності в закладах освіти обладнані відповідні інформаційно-довідкові куточки, виставки, класи і кабінети. Стенди спеціалізованих кабінетів навчальних закладів всебічно розкривають питання ЦЗ, безпечної поведінки учнів і студентів у різних надзвичайних подіях і ситуаціях.

До учнів і студентів приходять працівники управління з питань НС облдержадміністрацій, головних управлінь МНС України, ветерани світової війни, воїни-інтернаціоналісти, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, які на уроках розповідають про досвід дій у НС. На базі шкіл постійно збираються вчителі БЖД, ЦО для вивчення і обміну передовим досвідом, у спеціалізованих кабінетах безпеки життєдіяльності виготовлені стенди: «Основи безпеки життя», «Сімейна та дитяча безпека», «Куток юного пожежника)); «Дії за сигналом «Увага всім», «Завдання ЦЗ України», «Надзвичайні ситуації», «Прилади розвідки», «Засоби захисту людей», «Сховища І укриття», «Рятувальні роботи», «Перша медична допомога», «Евакуація уражених», «Само- і взаємодопомога», «Евакуація населення» та інші. У класах зібрані відеотеки по темам занять, посібники по основним темам занять.

Фінансування заходів з питань ЦЗ здійснюється згідно із Законом України «Про цивільну оборону України» за рахунок відповідно державного та місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування.

Система організації, навчання у сфері ЦЗ направлена на:

• упередження виникнення надзвичайних ситуацій в регіоні;

• підготовку і перепідготовку особового складу органів управління та
сил ЦЗ;

• організацію навчання різних верств населення діям в умовах НС. Активну і практичну допомогу в організації підготовки керівних кадрів та фахівців цивільного захисту в структурних підрозділах освіти і науки регіону надають обласні курси підготовки керівних кадрів.

Аналіз загибелі людей у 2007 році, у тому числі дітей в НС, в першу чергу, у надзвичайних подіях (пожежа, на воді, ДТП) свідчить про їх ріст.

Для запобігання загибелі дітей, виникненню НС отримані учнями знання освітяни області закріплюють у ході вивчення питань з безпеки життєдіяльності, відпрацьовують їх при проведенні «Дня Цивільної оборони». В позаурочний час з учнями проводять і організують вікторини, шкільні та районні олімпіади через різні види діяльності дітей: навчальну, трудову, ігрову, художню тощо. Ефективно використовують у навчальному процесі існуючу навчально-матеріальну базу, планують її розвиток відповідно до сучасних педагогічних та інформаційних технологій навчання, щороку проводять огляд-конкурс на кращий клас з ОБЖД. Педагоги постійно вивчають нормативно-правові документи, що регламентують організацію навчально-виховного процесу в системі дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти з нормативних дисциплін «Цивільна оборона» та «Безпека життєдіяльності», спільно з управліннями (відділами) з питань НС та ЦЗН міст (районів) організовують дійовий контроль за якістю навчання з вищезгаданих нормативних дисциплін.

Зазначені заходи забезпечують ефективність зусиль керівників системи освіти і науки з підготовки дітей, учнів, студентів і керівного складу до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зберегли життя дітей та дорослих, особисте і державне майно.

2. Організаційна структура цивільного захисту начального закладу.

Цивільний захист (ЦЗ) в навчальних закладах організовується за тим самим принципом, що й на об'єктах народного господарства з урахуванням їх особливостей і технічних можливостей, але з навчальною метою. Розроблено організаційну структуру ЦЗ навчального закладу (див. схему).

  Начальник ЦЗ -  
      директор школи    
               
Заступник начальника               Заступник начальника
ЦЗ з евакуації   Штаб ЦЗ   ЦЗ з матеріально-
                  технічного за зезпечення
                                 
                                   
        Начальник штабу ЦЗ      
                       
  Заступник             Помічник  
  начальника штабу ЦЗ     начальника  
          штабу 11,3  
                   
Формування
                 
    Рятувальна   Група охорони    
    група   громадського    
        порядку    
                     
Пост радіаційного                 Ланка ЦЗ
1 ХІМІЧНОГО   з обслуговування
спостереження                         сховища (укриття)
                                   

 

захисту навчального закладу

Начальником ЦЗ навчального закладу (школи, технікуму, ПТУ є його директор, який своїм наказом призначає начальника штабу ЦЗ.

Штаб ЦЗ розробляє документи і організовує проведення заходів із цивільного захисту.

Пост радіаційного і хімічного спостереження складається з трьох чоловік. Це - начальник поста, розвідник-дозиметрист і розвідник-хімік.

На посту мають бути: фільтрувальні протигази, засоби медичного захисту (ІПП-8, АІ-2), засоби захисту шкіри, прилади радіаційної розвідки ї дозиметричного контролю опромінення, а також журнал спостережень, компас, годинник, схема орієнтирів, таблиця сигналів оповіщення, бінокль, засоби подачі сигналів і зв'язку.

Для захисту особового складу поста обладнуються найпростіші укриття - перекрита щілина або спеціальна захисна споруда із залізобетонних елементів. (Мал. 1)

Черговийспостерігач повинен вести безперервне спостереження у визначеному районі (секторі), проводити метеорологічні спостереження, періодично включати прилади і їх показники заносити до журналу спостереження.

Мал. 1. Пост радіаційного і хімічного спостереження.

Основні завдання:

1 - визначення параметрів вибуху; 2 - виявлення зараження, 3 - фіксація напряму руху хмари; 4 - оповіщення; 5 – визначення типу ОР, СДОР; 6 - визначення рівня радіації; 7 - метеорологічні спостереження

До складу рятувальної групи входять такі ланки: ланка розвідки, ланка пожежне гасіння, ланка рятувальників, ланка надання першої медичної допомоги. ,

Група охорони громадського порядку організовує охорону школи після евакуації учнів з її приміщення.

Ланка обслуговування сховища підтримує порядок у підвальних приміщеннях, що використовуються як протирадіаційні укриття.

В навчальному закладі розробляється «План дій органів управління, сил і структурних підрозділів», який доводиться до виконавців-викладачів, старшокласників (старшокурсників).

Всі заходи по ЦЗ в навчальному закладі проводяться по розпорядженню директора (начальника ЦЗ) штатними працівниками, викладачами. Студенти коледжів (технікумів) і учні шкіл (училищ) включаються в склад формувань ЦЗ і залучаються на об'єктові навчання, які проводять штаби ЦЗ.

З кожним роком в загальноосвітніх школах України не зменшується кількість пожеж. Причини виникнення пожеж різні, але більшість з них сталася саме через порушення правил пожежної безпеки.

Крім проблем з організацією навчального процесу, перед директорами шкіл щороку постає питання належної реалізації протипожежних заходів. Цей напрямок роботи має певні особливості.

Перед початком кожного навчального року всі загальноосвітні навчальні заклади мають бути прийняті комісіями, до складу яких входять представники державного пожежного нагляду. За порушення вимог пожежної безпеки, створення перешкод діяльності комісії, невиконання її приписів, посадових осіб належить притягувати до відповідальності.

Керівники навчальних закладів перш за все повинні контролювати дотримання протипожежного режиму всіма учасниками навчально-виховного процесу. До їх обов'язків входить здійснення заходів щодо попередження пожежної небезпеки, вони мають слідкувати за виправленням недоліків у організації пожежної безпеки, виявлених комісією Держпожежнагляду. На директорів покладається забезпечення шкіл протипожежними засобами, установками автоматичного виявлення та гасіння пожеж.

Керівники навчальних закладів зобов'язані призначати осіб відповідальних за протипожежний стан усіх структурних підрозділів та за проведення інструктажів,організовувати вивчення вимог пожежної безпеки серед працівників навчального закладу.

Належить слідкувати й за протипожежним станом прилеглих до школи територій: дороги, проїзди до будівель, а також доступи до пожежного інвентарю та обладнання мають бути завжди вільними.

У навчальному закладі, як і в будь-якій установі чи організації, повинен діяти протипожежний режим і порядок оповіщення людей про евакуацію в разі пожежі чи надзвичайної ситуації, згідно вимог закону України "Про пожежну безпеку" (2004р.) та правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи, освіти України.

Згідно з нормами охорони праці та пожежної безпеки, в класах слід розміщувати лише необхідні для забезпечення навчального процесу предмети: меблі, прилади, моделі, тощо. Навчальне приладдя має зберігатися у шафах, на стелажах або в інших призначених для цього місцях. Після закінчення занять усі пожежонебезпечні матеріали слід прибрати з навчальних класів та майстерень в спеціально обладнані приміщення. Кількість меблів не повинна перевищувати граничної межі комплектації класних груп, встановленої Міністерством освіти та науки України, а також розрахункових показників, закладених при проектуванні навчального закладу.

За межами спеціально відведених і обладнаних кімнат забороняється використовувати побутові електрокип'ятильники, праски та інші електронагрівальні, прилади. Неприпустимо розміщувати в будівлях діючих шкіл склади вибухо- та пожежонебезпечних речовин, у тому числі і на основі оренди.

Якщо у вашій школі виникла пожежа, то, передусім, ви маєте вжити термінових заходів для проведення евакуації людей. Проведення евакуаційних заходів у школах має свої характерні особливості. Пов'язано це з тим, що в школі одночасно може перебувати значна кількість людей, тому евакуація з приміщення школи потребує більше часу, ніж евакуація зі звичайного приміщення. В даному випадку надзвичайно важливо якомога швидше оголосити тривогу.

Під час пожежі в школі слід дотримуватися особливих запобіжних заходів. У першу чергу треба зачинити двері, за якими горить вогонь. Якщо ви помітите пожежу через вікно - не намагайтеся увійти до палаючого приміщення, адже потік свіжого повітря активізує горіння. А дим, що виходить через відкриті двері, заважатиме проведенню евакуації. До того ж, потрібно негайно гучним голосом чи за допомогою, гучномовця оголосити тривогу. Про виникнення пожежі інформується в першу чергу персонал, який може допомагати при проведенні евакуації людей із приміщення ніколи. Всі евакуйовані мають збиратися у визначеному місці для проведення переклички. Після оголошення тривоги потрібно викликати пожежну охорону.

По прибутті підрозділу пожежної охорони його слід поінформувати про кількість евакуйованих із приміщення школи та про місце пожежі. Пожежникам потрібно надати план евакуації.

 

 

Планування цивільного захисту об'єкта- це розроблення сукупності документів, у яких визначені сили і засоби, порядок І послідовність дій з метою забезпечення захисту населення, виробництва, а також виконання завдань вищих органів, пов'язаних із поданням допомоги населенню інших об'єктів і міст.

Ці документи, розроблені із урахуванням реальних можливостей і умов об'єкта, є настановою для організованих дій як з метою підготовки об'єкта до захисту в надзвичайних ситуаціях (НС), так й з метою ліквідації наслідків НС.

Залежно від отриманих результатів, в органах управління освітлю всіх адміністративних рівнів, у навчальних закладах, організаціях, установах і підприємствах галузі, як об'єктах ЦЗ, розробляється «План дій» органів управління, сил і структурних підрозділів. Цей документ є мотивованим рішенням керівника - начальника ЦЗ на організацію і ведення ЦЗ об'єктів усіх режимах дій.

На об'єкті, який знаходиться в зоні впливу потенційно небезпечних об'єктів, розробляється План реагування ("окремий розділ Плану дій) на вірогідну для даної зони НС.

План ЦЗ об'єкта затверджуються керівником об'єкта галузі освіти і науки та обов'язково узгоджується з місцевими органами виконавчої влади, самоврядування з питань НС та ЦЗ населення.

Основним завданням Плану дій є упередження і реагування на НС, реальну її загрозу та виникнення, збереження життя і здоров'я людей, мінімізацію матеріальних втрат, дійові заходи для захисту дошкільних, навчальних і позашкільних закладів освіти, місць постійного масового перебування людей, вирішення розосередження або термінової евакуації учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі з території, на якій можливе ураження прогнозованою НС.

План включає п'ять основних розділів:

1. Оцінка природного, техногенного та екологічного стану місцевості
розташування об'єкта, наявності потенційно небезпечних об'єктів і можливого
характеру пов'язаних з ними НС;

2. Оцінка або аналіз об'єкта ЦЗ з урахуванням розташуванням його
складових на місцевості, оцінка факторів, що будуть полегшувати або
затрудняти організацію ведення ЦЗ об'єкта, аналіз необхідних заходів для
усунення або зменшення впливу негативних факторів;

3. Дозвіл керівника на організацію і ведення ЦЗ об'єкта за
режимами дій в період запобігання і реагування на можливі НС;

Окремим розділом - реагування на можливі НС, пов'язані з потенційно небезпечними об'єктами, до якого включається пункт організації спостереження як основної частини плану радіаційного, хімічного, медичного захисту та евакуацію;

4. Матеріально-технічне забезпечення ЦЗ, яке включає протирадіаційне, протихімічне, медичне, протипожежне, транспортне,матеріальне тощо;

5. Організація управління, зв'язку, оповіщення та взаємодії.

До Плану дій (реагування) додаються:

• схема управління, зв'язку, оповіщення і взаємодії;

• план-календар дій об'єкта в усіх режимах діяльності;

• карта (схема) регіону з графічними елементами плану евакуації та
необхідними розрахунками, узгоджена з районним (міським) місцевим
органом влади з питань НС;

• план евакуації об'єкта в заміську зону;

• особисті плани дій у двох примірниках;

• необхідні довідкові документи управління та взаємодії;

• список особового складу, запланованого для евакуації.

Плани дій (реагування) і евакуації визначаються довгостроковими документами, вони щорічно корегуються, уточнюються і узгоджуються з відповідними органами місцевої влади з питань ЦЗ.

Начальник штабу закладу освіти щорічно розробляє:

• наказ про стан ЦЗ за минулий рік та основні завдання на наступний
рік;

• план підготовки ЦЗ об'єкта в наступному році;

• навчальний план і розклад занять з постійним складом працівників
органів управління освітою і навчальних закладів за тематикою ЦЗ;

• документи щодо підготовки і проведення «Дня Цивільної оборони» у загальноосвітніх і професійно-технічних та «Тижня безпеки дитини» у дошкільних закладах освіти;

• доповідь про стан і підготовку ЦЗ об'єкта у минулому році, яка надається до місцевого органу управління з питань НС та ЦЗ населення і до штабу ЦЗ вищого рівня 1 листопада станом на І жовтня.

Практична підготовка та відпрацювання дій за планами ЦЗ:

• в органах управління освітою і закладах вищої освіти проводиться на
комплексних об'єктових навчаннях з чисельністю постійного складу 300 і більше осіб і тренуваннях (до 300 осіб) один раз на три роки тривалістю до однієї доби;

• у середніх, професійно-технічних та дошкільних закладах освіти
тренування проводиться щорічно під час «Дня ЦО» та «Тижня безпеки
дитини» відповідно. Керівниками таких навчань визначені начальники
ЦЗ об'єктів.

Планування цивільного захисту об'єкта - це розроблення сукупності документів, уяких визначені сили І засоби, порядок і послідовність дій з метою забезпечення захисту населення, виробництва, а також виконання завдань вищих органів, пов'язаних із доданням допомоги населенню інших об'єктів і міст.

Ці документи, розроблені із урахуванням реальних можливостей і умов об'єкта, є настановою для організованих дій як з метою підготовки об'єкта до захисту в надзвичайних ситуаціях(НС), так із метою ліквідації наслідків НС.


Читайте також:

 1. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 2. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 3. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 4. Адвокат як представник по потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача.
 5. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, нотаріату та адвокатури.
 6. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 7. Аналіз ефективності системи антиризикованих заходів
 8. Аналіз та планування витрат організації на професійне навчання персоналу
 9. Б/. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права.
 10. Бар’єри стратегічного планування та заходи щодо їх подолання
 11. Бізнес-план як один із головних інструментів редакційного планування
 12. Бізнес-планування
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Регуляція експресії генів. | Запам'ятайте!

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.