Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Сертифікація готельних послуг та послуг харчування

Великий і різносторонній попит на туристичні послуги в усьому світі робить необхідним взаємне визнання результатів діяльності різних підприємств сфери туризму. Найвищий рівень такого визнання - сертифікація, яка гарантує, що послуга (продукт) відповідає певним вимогам і має відповідну якість.

Сертифікація - сукупність дій і процедур, проведених з метою підтвердження того, що продукт або послуга відповідають певним стандартам чи технічним умовам.

Залежно від того, хто її проводить, сертифікація буває трьох видів:

1. Самостійна сертифікація, яка проводиться самим підприємством - виробником продукції чи послуг;

2. Сертифікація, яка здійснюється споживачем;

3. Сертифікація, яка здійснюється третьою стороною - спеціальною організацією, незалежною від виробника і споживача. Найбільшою довірою у міжнародній і вітчизняній практиці користується сертифікація, яка здійснюється третьою стороною.

В Україні розрізняють обов'язкову й добровільну сертифікації. Обов'язкова сертифікація здійснюється уповноваженими на це органами сертифікації, охоплює перевірку й випробування продукції з метою визначення її характеристик (показників) та подальший державний нагляд за сертифікованими виробами.

Добровільна сертифікація може проводитись з ініціативи самих суб'єктів господарювання на відповідність продукції вимогам, які не є обов'язковими.

У відповідності зі статтею 15 „Закону про туризм”, готельні послуги та послуги харчування, які надаються суб'єктами туристичної діяльності, підлягають обов'язковій сертифікації на їх відповідність вимогам нормативних документів та відповідність вимогам міжнародних стандартів ІСО серії 9000.

Правила обов'язкової сертифікації готельних послуг та Правила обов'язкової сертифікації послуг по харчуванню затверджені наказом Держкомстандарту України від 27.01.99 р. № 37. Держстандарт України визначив термін введення обов'язкової сертифікації вказаних послуг - з 01.10.99 р.

В разі позитивного вирішення питання щодо сертифікації суб'єкта туристичної діяльності йому у встановленому порядку видається сертифікат, що підтверджує рівень якості послуг.

Сертифіка́т я́кості — в Україні як правило цей термін використовують замість сертифікату відповідності, однак згідно з українським законодавством існує також і власне сертифікат якості, хоч чіткого визначення йому в нормативних документах не дається.

Виходячи з випадків використання цього терміну в українському законодавстві можна стверджувати, що сертифікат якості — це письмовий документ, складений у довільній формі та виданий виробником товару (продукції), щоб підтвердити відповідність виробленого ним товару (продукції) вимогам, які висуваються до якості такого товару (продукції).

Сертифікат відповідності - документ, що виданий для підтвердження того, що продукція, система якості, система управління якістю, система управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, визначеного чинним законодавством. (Згідно з Законом України «Про підтвердження відповідності»)

Терміни сертифікат якості та «сертифікат на систему управління якістю» є неофіційними термінами, що використовуються в практиці, як синоніми до терміни сертифікат відповідності. Сертифікат відповідності є юридичним документом, який видається Заявнику уповноваженим органом з сертифікації, який і відповідає за достовірність інформації наведеної в сертифікаті. Форма сертифікатів відповідності встановлюється в кожній з Систем сертифікації продукції, відповідно до нормативних документів, які регламентують діяльність цієї Системи сертифікації. В Україні діє Українська державна система сертифікації продукції (УкрСЕПРО). Форма сертифікатів відповідності в системі УкрСЕПРО встановлюються ДСТУ 3498-96 „Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис.

Існує два види сертифікатів УкрСЕПРО - обов'язкові (згідно законодавства) та добровільні.

3.2.1 Сертифікація готельних послуг.Суб'єкти сертифікації - суб'єкти туристичної діяльності, які надають готельні послуги.

Об'єкти сертифікації - готельні послуги, які надаються суб'єктами туристичної діяльності (готелі, мотелі, туристичні бази, гірські притулки, кемпінги, оздоровчі заклади, будинки відпочинку, місця для короткочасного проживання в інших приміщеннях), процес надання послуг.

Перелік готельних послуг, які підлягають обов'язковій сертифікації:

· послуги готелів з ресторанами;

· послуги готелів без ресторанів;

· інші місця для короткочасного проживання, в тому числі:

· послуги молодіжних турбаз і гірських притулків;

· послуги кемпінгів, в т.ч. площадки для автофургонів;

· послуги дитячих і студентських літніх таборів;

· послуги центрів і будинків відпочинку;

· послуги курортних закладів оздоровчого характеру;

· послуги по наданню спальних місць у спальних вагонах та інших транспортних закладах.

Обов'язкову сертифікацію готельних послуг здійснюють органи сертифікації, акредитовані в Системі сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації передбачає:

· подачу заяви на сертифікацію готельних послуг;

· розгляд і прийняття рішення по заяві та визначення схеми сертифікації протягом місяця з дня отримання заяви;

· проведення перевірок з метою обов'язкової сертифікації;

· аналіз отриманих результатів і прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності і підписання ліцензійної угоди;

· реєстрацію сертифікату відповідності;

· технічний нагляд за наданням обов'язкових сертифікованих послуг сертифікованою системою якості надання послуг.

Термін дії сертифіката відповідності залежить від встановленої заявнику схеми сертифікації і може складати 1 рік, 3 роки, 5 років.

Не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії сертифіката заявник подає нову заявку для отримання сертифіката на наступний період.

3.2.2 Сертифікація послуг харчування.Суб'єкти сертифікації - суб'єкти туристичної діяльності, які надають послуги харчування.

Об'єкти сертифікації - послуги харчування, результати послуг харчування, процес надання послуг харчування, системи якості.

Обов'язкову сертифікацію послуг харчування здійснюють органи сертифікації послуг харчування, акредитовані в Системі сертифікації УкрСЕПРО.

До послуг харчування, які підлягають обов'язковій сертифікації, віднесені послуги ресторанів, барів, кафе, їдалень та інших закладів харчування, які надають послуги туристам.

Порядок проведення сертифікації передбачає:

· подачу заяви на сертифікацію послуг харчування;

· розгляд і прийняття рішення по заяві та визначення схеми сертифікації протягом місяця з дня отримання заяви;

· відбір, ідентифікацію та випробування зразків кулінарної продукції (вибіркова перевірка);

· обстеження процесу надання послуг згідно з вказаною схемою сертифікації;

· атестацію виробництва згідно з вказаною схемою сертифікації;

· сертифікацію системи якості;

· аналіз отриманих результатів з метою прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

· оформлення сертифіката відповідності, його реєстрацію і видачу заявнику по позитивних результатах обов'язкової сертифікації послуг харчування;

· технічний нагляд за стабільністю надання сертифікованих послуг.

Термін дії сертифікату відповідності залежить від встановленої заявнику схеми сертифікації і може складати 1 рік, 3 роки, 5 років.

Не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії сертифіката заявник подає нову заявку для отримання сертифіката на наступний період.


Читайте також:

 1. IV. Вартість знака для товарів і послуг та фірмового найменування
 2. VII. За видами товарів і послуг
 3. Автоматизація туристичних послуг
 4. Алгоритм розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва нового та реконструкції діючих підприємств харчування.
 5. Аналіз обсягу пропозиції і реалізації послуг туристського підприємства
 6. Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг
 7. Аудит готової продукції та продажу товарів, робіт та послуг
 8. Аудитор, його статус та сертифікація
 9. Аудиторської фірми/аудитора про виконані роботи/надані послуги за 200_р.
 10. Баланс основних продуктів харчування в Україні, тис. т
 11. Баланс послуг
 12. Банківська діяльність у сфері надання фінансових послуг
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ліцензування туристичної діяльності | Доцільність діагностичної процедури.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.