Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ

 

Найбільший вплив на стабілізацію діяльності підприємства має система управління виробничими запасами щодо оцінки їх стану, забезпечення ефективного використання та оптимізації за­лишків. Завдання аналізу полягає в тому, щоб знайти оптимальне співвідношення між залишками виробничих запасів і обсягами виробництва об'єктів діяльності підприємства.

За відповідності складу, структури й наявності запасів обсягу господарської діяльності, підприємство в змозі отримувати дохо­ди з мінімальними витратами. У разі заниження розміру вироб­ничих запасів можливі перебої в постачанні і виробничому про­цесі, зменшення обсягів господарської діяльності та чистого прибутку. Надлишок запасів призводить до нагромадження над­мірних їх залишків та втрат від використання не за призначенням грошових коштів. Обсяги готової продукції на складі мають бути оптимальними щодо тривалості виробничого процесу, умов реа­лізації продукції і порядку розрахунків з покупцями.

Для здійснення контролю за оптимізацією залишків виробни­чих запасів, крім прямого дослідження їх рівня за кожним елеме­нтом, доцільно використовувати непрямі методи оцінки дотримання підприємством нормативів залишків, які за­безпечують стабільну господарську діяльність.

Для аналізу використовують розрахунок нормативу залишків виробничих запасів і оцінку відхилень фактичних даних від нор­мативних за формулами:

 

НЗВ = ВЗП : ЧДП;

 

ПЗВ = ЧДФ • НЗВ;

 

ПНВ = ФНВ - ПЗВ

 

ЗНВ = ПЗВ - ФНВ,

 

де НЗВ – норматив залишків виробничих запасів (коп.) на 1 гривню створеного підприємством чистого доходу;

ВЗП – залишки виробничих запасів за планом, грн;

ЧДП – плановий обсяг чистого доходу підприємства, грн;

ПЗВ – потреба в за­лишках виробничих запасів, що відповідає оптимальному рів­ню, грн;

ЧДФ – фактичний обсяг чистого доходу за досліджу­ваний період, грн;

ПНВ – перевищення залишків наявних виробничих запасів на підприємстві, грн;

ФНВ – фактична наявність виробничих запасів на підприємстві, грн;

ЗНВ – за­ниження залишків наявних виробничих запасів на підприємст­ві, грн.

 

Ефективність управління залишками виробничих запасів мо­жна оцінити за допомогою суми коштів, які можна було б виві­льнити чи додатково залучити для забезпечення господарської діяльності підприємства.

Для розрахунку суми коштів, які можна вивільнити при зменшенні залишків виробничих запасів, використовують фо­рмулу:

 

ПНВ = (ФЗВ - НЗВ) • ЧДФ,

 

де ФЗВ – - фактичний залишок виробничих запасів (коп.) на 1 гривню створеного на підприємстві чистого доходу.

 

Ефективність використання виробничих запасів досліджують за допомогою показників оборотності.

Швидкість обороту виробничих запасів визначають за формулою

 

 

Строк збереження запасів обчислюють за формулою

 

Для оперативного управління запасами проводять більш до­кладний аналіз їх обороту за кожним їх видом.

Період обороту запасів (сировини і матеріалів) дорівнює часу зберігання їх на складі від моменту отримання до передачі у ви­робництво. Чим менший цей період, тим менший за всіх рівних умов виробничо-комерційний цикл:

 

 

На підприємстві значну частку в поточних активах займає го­това продукція. Тривалість знаходження капіталу в готовій про­дукції дорівнює часу зберігання готової продукції на складах від моменту її отримання з виробництва до відвантаження покупцям:

 

 

Оцінити стан незавершеного виробництва на підприємстві можна за допомогою визначення тривалості виробничого циклу. Тривалість виробничого циклу дорівнює часу, протягом якого із сировини виробляється готова продукція:

 


Читайте також:

 1. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 2. Аналіз комплексних статей витрат: витрат на утримання та експлуатацію устаткуван­ня, цехові, загальногосподарські, поза виробничі витрати.
 3. Виробничі аварії на підприємствах харчової промисловості
 4. Виробничі бюджети
 5. Виробничі відносини, їх суть, система і структура
 6. Виробничі засоби: основні та оборотні, їх характеристика і відмінні ознаки.
 7. Виробничі інвестиції , їх склад
 8. Виробничі можливості. Виробничий потенціал. Межа виробничих можливостей.
 9. Виробничі небезпеки, аварійність і травматизм у рослинництві
 10. Виробничі небезпеки, аварійність і травматизму тваринництві
 11. Виробничі операції, трудові дії, трудовий рух
Переглядів: 899

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ | ОПТИМАЛЬНІСТЬ ВЕЛИЧИНИ ЗАЛИШКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.