Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Цінова еластичність попиту і пропозиції

Рис.4.2. Залежність величини пропозиції від змін рівня ринкової ціни товару

Якщо ж ціна товару не зросла, а впала, наприклад, до рівняP3,то обсяг пропозиції зменшиться до рівня Qs3. Продавці почнуть притримува­ти товари, очікуючи сприятливішої ринкової кон’юнктури, а виробники втратять зацікавленість у нарощенні обсягів виробництва.

Отримані значення пропозиції, що відповідають певним значенням ціни, дозволяють побудувати криву S1, яка називається кривою пропозиції. Усі точки цієї кривої підкоряються закону пропозиції.

 

Суть закону пропозиції полягає у тому, що обсяг пропозиції перебуває у прямій залежності від спрямованості змін рівня ціни. Закон пропозиції – це реакція величини пропозиції на динаміку цін: підвищення ціни стимулює зростання пропозиції товару, а падіння, навпаки – зменшення обсягу пропозиції.

Але слід зважити на те, що обсяг пропозиції залежить не тільки від фактора ціни, а й цілої низки чинників нецінового характеру. Неціновими факторами є:

1)ціни на природні ресурси;

2) рівень технології виробництва;

3) податки та дотації;

4)ціни на взаємозамінні та взаємодоповнюючі товари;

5)очікування (прогнози) продавців на динаміку попиту, доходів
тощо;

6)кількість продавців на локальному ринку.

Яким же чином ці фактори впливають на зміну пропозиції?

Припустимо, що впали світові ціни на енергоносії або сировину. За таких умов виробничі фірми зможуть, користуючись тими самими обсяга­ми капіталу, виробляти більшу кількість продукту. Пропозиція товару на ринку зросте. Отже, за умов незмінного рівня ціни P1пропозиція товару на ринку буде перевищувати рівень Qs1і становитиме, наприклад, Qs4. (див. рис.4.2).

Якщо тепер зміняться ціни нашого товару, то усі відповідні закону пропозиції зміни будуть відбиватися не на кривій S1а на кривій S2.

Якщо ж нецінові фактори зменшать масштаби пропозиції (спрацює наприклад, чинник зростання податків), то тій самій ціні P1відповідатиме пропозиція Qs5. Тепер рух пропозиції за ціною здійснюватиметься по кри­вій S3 (див. рис.4.2).

Отже, під впливом нецінових факторів, зміщення вправо – від S1до S2 означає збільшення пропозиції: виробники при цьому постачають біль­шу кількість продукту за кожною із можливих цін. Зміщення вліво – від S1до S3 вказує на скорочення пропозиції: постачальники пропонують меншу кількість продукту за кожну із можливих цін.

У світовій економічній науці інтенсивність, або сила впливу ціни на зміну обсягів попиту і пропозиції, отримала назву цінової еластичності.

На графіку, що на рисунку4.3, ціні P1відповідає попит D1.

 
 

 

 Читайте також:

 1. Альтернативні уявлення щодо макроекономічного регулювання: теорії раціональних сподівань та економіка пропозиції. Крива Лафера.
 2. Аналіз обсягу пропозиції і реалізації послуг туристського підприємства
 3. Аналіз попиту
 4. Аналіз попиту
 5. Вдавані виключення із закону попиту
 6. Взаємодія попиту і пропозиції
 7. Взаємодія попиту і пропозиції в умовах досконалої конкуренції.
 8. Взаємодія попиту і пропозиції та ринкова рівновага.
 9. Взаємодія попиту і пропозиції.
 10. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.
 11. Взаємодія попиту й пропозиції. Ринкова рівновага
 12. Взаємодія попиту та пропозиції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ціна і пропозиція. Закон пропозиції | Ціна ринкової рівноваги

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.