Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Четрвертий етап. Аналіз чинного законодавства. За необхідності аналіз додаткових документів

Третій етап. Виїзд на місце розташування Земельних активів.

Другий етап.Складення додаткових переліків документів, направлення їх Клієнту.

Деякі юридичні компанії обмежуються при проведенні Due Diligence аналізом наданих клієнтом документів і прагнуть обмежити свою роботу кабінетним аналізом. Слід зазначити, що такий різновид аналізу не є ефективним при проведенні аудиту земельних активів. Інколи, лише завдяки візиту до місця розташування відповідного активу можна виявити можливі вади або проблемні місця предмету аналізу. Так, на практиці, мав місце випадок, коли при аудиті земельної ділянки в Київській області документи показували майже бездоганний стан дотримання чинного законодавства. Але при візуальному огляді земельної ділянки були виявлені стовпчики з позначками, що свідчили про наявність кабелю зв’язку. Після звертання уваги Клієнта на цю обставину та надсилання Клієнтом запиту у відповідні державні органи, була отримана інформація про наявність на земельній ділянці, що пропонувалась до продажу, підземних ліній високочастотного зв’язку. Завдяки виявленню такого факту до придбання земельної ділянки, Клієнт зумів добитись від продавця відповідного зниження ціни ділянки.

П’ятий етап. Систематизація отриманої інформації. Підготовка звіту про проведений юридичний аудит.Як і інші звіти про проведення Due Diligence, звіт про проведення юридичного аудиту об’єктів нерухомості складається з трьох основних частин:

а) Вступної, де дається загальна характеристика предмету дослідження, визначається мета аудиту. За допомогою спеціальних застережень і презумпцій окреслюється чітке коло аспектів, що підлягають дослідженню (наприклад зазначається, що перевіряється юридична історія об’єкту, лише починаючи з певного моменту);

б) Описової, де приводиться перелік активів/документів, що підлягали юридичному аудиту. Як правило, для зручності і наочності для Клієнта, ця частина звіту про проведення аудиту виконується у вигляді таблиць, кожна з яких присвячена певному активу/документу і коротко характеризує той чи інший об’єкт аналізу по заданих параметрах;

в) Заключної, де на основі описової частини здійснюються висновки про наявність чи відсутність відступлень від вимог чинного законодавства, недоліки, виявлені в ході аудиту, відсутність тих чи інших необхідних документів. Як правило, завданням юристу при підготовці висновків є не лише звернути увагу Клієнта на недоліки наданих Клієнтом документів, але і вказати на ризики для Клієнта пов’язані з наявністю таких недоліків.

Шостий етап. Надання Клієнту додаткових роз’яснень по результатам аудиту.На цьому етапі можуть бути надані або роз’яснення, пов’язані з правильним розумінням Клієнтом результатів перевірки, так і за запитом Клієнта можуть бути надані рекомендації стосовно можливих заходів по усуненню тих чи інших негативних аспектів, що були виявлені в ході аудиту.


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. III етап. Системний підхід
 4. III. Навчально-програмний етап.
 5. IV етап. Ситуаційний підхід
 6. SWOT-аналіз у туризмі
 7. SWOT-аналіз.
 8. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 9. V. Нюховий аналізатор
 10. АВС (XYZ)-аналіз
 11. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 12. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Юридичний аудит (Due Diligence) будівельного проекту. Особливості проведення. | Особливі ризики об’єктів нерухомості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.