Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Тема 2.1. Психічні процеси та стани

Розділ II. Психологія діяльності і пізнавальних процесів

 

1. Поняття про психічні процеси та стани, їх види.Відчуття і сприйняття, їх види та характеристика.

2. Види та прийоми пам’яті. Розвиток професійної пам’яті.

3. Уява, види уяви. Уява і творчість.

4. Емоції, їх вплив в діяльності особистості

Ключові поняття:психічні процеси, психічні стани,психічні властивості,відчуття, сприйняття, пам'ять, уява, творчість,увага, мовлення, мислення, почуття та емоції.

 

Література:

Основна:

1. Загальна психологія: Підручник \ О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська та ін. – К.: Либідь, 2005. – 464с.;

2. Максименко С.Д., Соловієнко в.О. Загальна психологія. – Підруч. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 704 с.;

3. Туриніна О. Л. Психологія творчості :Навч. посіб.–К. :МАУП, 2007. - 160 c.

Додаткова:

1. Психологія : Навч. посіб.\ за ред. О.В. Винославської . – 2009. – 390с.;

2. Баклицький І.О. Психологія праці. Підручник. – К.: Знання, 2008. -655с.;

 

1. Доброго дня , шановні студенти!

2. Оргмомент – перевірка присутності.

3. Ми підходимо до вивчення нового розділу «Психологія діяльності і пізнавальних процесів». І сьогодні ми з вами розглядаємо першу тему другого розділу Тема 2.1. Психічні процеси та стани(СЛАЙД №1).

Перелік питань (Слайд №2)

Література (Слайд №3)

МЕТА:ознайомити студентів із найважливішими психічними процесами та станами: відчуття, сприйняття, уява, пам’ять, емоції; встановити їх природу, а також роль у пізнанні навколишнього світу та у професійній діяльності дизайнера; розвивати уяву, пам’ять, мислення ,уміння порівнювати, логічно мислити та робити висновки і узагальнення ; сформувати у студентів потребу отримання знань про механізм виникнення психічних процесів та станів, мотивацію до пізнання особливостей їх перебігу у кожного із них, виховувати дбайливе ставлення до свого організму та оточуючих людей..

 

Вивчення цієї теми дасть можливість вам ознайомитись та засвоїти інтраіндивідуальну підструктуру особистості ,тобто ту, яка виражає особливості перебігу й вияву всієї сукупності психічних пізнавальних процесів (відчуття, сприйняття, пам'яті, мислення, уяви та уваги), а також емоцій, почуттів, волі та здібностей та встановити їх природу, а також роль у пізнанні навколишнього світу та у професійній діяльності дизайнера. Попри те, що в кожної людини фізіологічний механізм вияву психічних процесів приблизно однаковий, усі вони мають різний перебіг.

Як відомо, в основі життєдіяльності кожної особистості - психічні процеси, передусім психічно-пізнавальні. У кожної людини є своєрідні, неповторні особливості перебігу цих психічних процесів, котрі загалом функціонують як єдиний комплекс. Особистість (як і будь-який індивід) через органи відчуття сприймає окремі аспекти та властивості предметів і явищ, осмислює та складає їх у цілісні розумові та чуттєві образи, виділяє суттєві й важливі елементи, з'ясовує причинно-наслідкові зв'язки, запам'ятовує, а в потрібний момент пригадує, формує уявлення про нові об'єкти, явища, процеси тощо. Але кожна особистість відчуває і сприймає явища та предмети навколишнього світу, а також запам'ятовує, мислить і уявляє цей світ своєрідно, індивідуально-особливо, тобто так, як ніхто інший.Красиву композицію неможливо створити без художньої уяви, відчуття смаку і уміння малювати. Одночасно дизайнер повинен бути топографом, біологом, хіміком і інженером, психологом в одній особі.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИЗАЙНЕРА (Слайд №4)

У своїй роботі керується і повинен знати:
Основи організації реклами.
Методи і засоби виконання художньо-оформлювальних робіт.
Діючі стандарти і технічні умови, методики оформлення різних видань.
Основи поліграфічного дизайну.
Застосовувані в роботі матеріали та їх властивості.
Техніку малюнка.
Графічні програми (AdobePhotoShop, AdobеIllustrator, QuarkXPress, PageMaker, CorelDraw, ін.)
Правила та методи організації обслуговування покупців;
Основи естетики та психології.

 

Професіограма Дизайнер(Слайд №5)

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
· творчі здібності;
· художні здібності;
· уміння донести, передати основний задум (ідею) за допомогою графічного зображення, макета;
· аналітичні здібності;
· високий рівень розвитку уяви;
· розвите просторово-образне мислення;
· гарні зір і окомір;
· почуття гармонії і смаку;
· здатність сприймати, розрізняти широкий спектр кольорів і їх відтінків.
Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
· відсутність смаку;
· ригідність мислення (нездатність коректувати програму діяльності відповідно до умов середовища, що змінюються,);
· недостатньо розвите просторово-образне мислення;
· відсутність уяви.
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ХУДОЖНИКА ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

Художник повинен знати:
- Основи організації реклами;
- Порядок оформлення приміщень і вітрин;
- Основи естетики і психології;
- Права та обов'язки працівників і режим їх роботи;
- Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- Правила і норми охорони праці;
- Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та гігієни, протипожежної безпеки, цивільної оборони.

 

 


Читайте також:

 1. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 2. Агрегатні стани речовини
 3. БАЖАННЯ і НАМІРИ - це миттєво виникаючі і досить часто змінюють один одного мотиваційні суб'єктивні стани, що відповідають змінюваних умов виконання дії.
 4. Блок 1. Соціально-демографічні та міграційні процеси.
 5. Важелі впливу на процеси розвитку ринку капіталу.
 6. Виробничий, технологічний і трудовий процеси
 7. Виробничі процеси, їх класифікація і принципи організації
 8. Відомі чотири основні історичні типи організації соціальної нерівності — рабство, касти, стани і класи.
 9. Вплив нового зовнішньополітичного мислення, американо-радянського співробітництва на світові процеси
 10. Вплив опромінення на процеси старіння
 11. Вплив рослин та тваринних організмів на процеси переносу
 12. Вплив світових фінансових криз на процеси глобалізації.
Переглядів: 515

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розвиток та виховання вольової активності людини. | Людська психіка, як цілісна система, має багато підсистем, кожну з яких можна розглядати як відносно самостійну систему.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.