Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Методи спостереження та збору даних. Методи вибіркового спостереження

Тема 7

Методика є сукупністю методів, пов’язаних спільністю вирішення окремих проблем. Робоча методика розкриває прийнятний порядок і послідовність дій під час проведення досліджень, виконуючи функцію алгоритму.

До складу спеціальних методів, які широко застосовуються під час проведення соціально- економічних досліджень, входять методи збору та узагальнення інформації, аналізу, прогнозування, моделювання, програмно-цільові, евристичні методи.

Спостереження – це початковий етап емпіричного дослідження, який полягає у цілеспрямованому сприйнятті предметів і явищ дійсності для одержання безпосередніх даних про об’єкт пізнання.

Спостереження має загальноприйнятну систему класифікаці за токими ознакамиї.

- за повнотою охоплення:

1) суцільне;

2) несуцільне:

2.1. вибіркове;

2.2. основного масиву;

2.3. анкетне;

2.4. монографічне.

- за характером врахування чинників:

1) регулярне:

1.1. поточне (постійне);

1.2. періодичне;

2) разове.

- за способом організування:

1) безпосередній збір даних у прцесі спостереження;

2) документальне збирання інформації у міру виникнення;

3) збір інформації шляхом опитування.

Суцільне спостереження – це процес фіксації та збору інформації, орієнтований на повне врахування усіх одиниць сукупності, що складають досліджуване явище.

На відміну від нього несуцільне спостереження охоплює лише частину одиниць такої скупності, яка повинна характеризуватись масовістю та нести на собі всі характерні риси повної сукупності.

Вибіркове спостереження передбачає спеціальний випадковий відбір певного кола одиниць загальної сукупності, характеристика яких дає змогу судити про всю сукупність.

Спостереження основного масиву проводиться за відібраними великими одиницями спостереження, всередині яких сконцентрована значна частина предметів або явищ, які необхідно вивчити.

Сутність анкетного обстеження полягає у зборі інформації згідно зі спеціально підготовленими формами – запитами (анкетами) від певного кола осіб, що можуть оцінити певний предмет або явище відповідного до свого фаху або за іншими критеріями.

Монографічний опис - спостереження, яке застосовується для детального вивчення одиничних, але типових об’єктів (організаційних схем тощо).

Якщо у процесі спостереження систематично і постійно фіксуються факти у міру їх виникнення, воно характеризується як поточне регулярного спостереження. Іншим різновидом регулярного спостереження є періодичне, тобто таке, що повторюється через певні визначені проміжки часу.

Разове спостереження організовується із дотриманням загальних правил проведення спостережень, але є актом одномоментним, що не передбачає повторів або постійного збору даних.

Вибіркове спостереження дає змогу досліднику, не вдаючись до суцільного обстеження, отримати узагальнюючі дані, які достовірно, адекватно відображають характеристики всієї сукупності предметів або явищ.

Вибіркові сукупності можуть формуватись за допомогою таких методів відбору:

- нерайонованого (відбір здійснюється із генеральної сукупності, яка не поділена на частини) та рахованого відбору (генеральна сукупність спочатку розподіляється на декілька груп, які повністю її охоплюють);

- випадкового (без поперенього групування, визначення умов відбору, спеціальної послідовності);

- механічного (здійснюють сортування всієї сукупності за будь- якою, навіть несуттєвою, ознакою вбо погоджуються з природною послідовністю елементів, визначають інтервал методом співвідношення чисельності генеральної та вибіркової сукупності та формують нову сукупність необхідної кількості);

- типового (є синтезом районованого та механічного відборів з тією різницею, що групування обов’язково проводиться за суттєвою ознакою);

- багатоетапного (типовий відбір, в якому послідовно відбувається групування за різними суттєвими ознаками на різних рівнях);

- багатофазного (типовий відбір, в якому послідовно відбувається групування за єдиним критерієм на всіх рівнях);

- комбінованого, згідно з яким зазвичай на перших стадіях досліджують повну нечисленну сукупність, а в подальшому, у міру її розвитку та зростання, застосовують вибірку за будь -яким доцільним методом, або навпаки, переходять від вибіркового дослідження до суцільного;

- серійного (до складу досліджуваної вибірки включають не окремі елементи, а цілі серії);

- моментного (абсолютно всі елементи процесу, фіксуються та відбираються у певний момент часу);

- малого (сукупність елементів вибраної групи не перевищує 20, але дає змогу судити навіть про численну генеральну сукупність).


Читайте також:

 1. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 2. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 3. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 4. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 5. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 6. Адміністративні методи управління
 7. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
 8. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
 9. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 10. Аерометоди
 11. Активні групові методи
 12. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування
Переглядів: 1498

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Логічні закони та правила аргументації | Методи групування та таблично – графічні методи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.