Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Види, форми і способи спостереження.

Серед організаційних питань особливу увагу слід звернути на вибір форми, виду і способу спостереження (див. таблицю).

Форма Вид Спосіб
за охопленням одиниць сукупності за часом проведення спостереження
1. Звітність 1. Суцільне 1. Поточне 1. Безпосередній
2. Спеціально організовані спостереження 2. Несуцільне: — спостереження основного масиву — вибіркове — монографічне — анкетне — моніторинг 2. Періодичне 2. Документальний
3. Реєстри   3. Одноразове 3. Опитування: — експедиційне — самореєстраційне — кореспондентське — анкетне

Нині існують три організаційні форми спостереження: звітність, спеціально організовані спостереження та реєстри.

Звітність — форма спостереження, за якої кожний суб’єкт діяльності регулярно подає свої дані в органи державної статис­тики та відомства у вигляді документів (звітів) за спеціально затвердженою формою.

Звітність характеризується такими ознаками, як обов’язковість, систематичність, вірогідність.

Обов’язковість — подання звітів обов’язкове для всіх правоохоронних органів з додержанням уніфікованої форми, затвердженого переліку показників, із зазначенням реквізитів підзвітного суб’єкта (назви, юридичної адреси, прізвища та підпису відповідальної особи, дати складання звіту).

Систематичність — передбачає регулярне, своєчасне складання та подання звітності в затверджені терміни.

Вірогідність — дані, наведені у звітності, мають відповідати дійсності й виключати будь-які викривлення (приховування та приписки). За вірогідність поданих даних суб’єкти діяльності несуть юридичну відповідальність.

Спеціально організовані спостереженняформа спостереження, яка охоплює сфери життя та діяльності, що їх не відсте­жує звітність. До таких спостережень належать переписи, обліки, спеціальні обстеження, опитування.

Перепис — суцільне або вибіркове спостереження масових явищ із метою визначення їхнього розміру та складу на певну дату. Перепис здійснюється періодично (як правило, з однаковим інтер­валом) або одноразово.

Обліки — суцільні спостереження масових явищ, які ґрунтуються на даних огляду, опитування та документальних записів.

Спеціальні обстеження — несуцільне спостереження окремих масових явищ згідно з певною тематикою, що виходить за межі звітності. Вони можуть бути періодичними або одноразовими.

Опитування — як правило, несуцільне спостереження думок, мотивів, оцінок, що реєструються зі слів респондентів. Опитування можуть здійснюватись у різних формах: усній (інтерв’ю), письмовій (анкетування), очній (роздача анкет), заочній (поштові, телефонні). Останнім часом у світовій практиці широко застосовуються телефонні опитування.

Статистичний реєстр — список (перелік) одиниць певного об’єкта спостереження із зазначенням необхідних ознак, який складається та оновлюється під час постійного відстеження.

Класифікуючи статистичні спостереження, визначають їхній вид і спосіб реєстрації даних. Види спостереження розрізняють за двома
критеріями: ступенем охоплення одиниць і часом реєстрації даних.

За ступенем охоплення спостереження бувають: суцільними та несуцільними.

Суцільні спостереженняобстеження, під час яких реєструються всі без винятку одиниці сукупності. До цього виду нале­жать обстеження у формі звітності, розрахованої на певних суб’єк­тів діяльності, а також більшість переписів.

Несуцільні спостереження — обстеження, під час яких реєст­руються не всі одиниці сукупності, а лише їх певна частина. Серед таких обстежень виокремлюють вибіркове, основного масиву, мо­нографічне, анкетне, моніторинг.

Вибіркове спостереження — це обстеження, під час якого реє­струється певна частина одиниць сукупності, дібрана у випадко­вому порядку.

Обстеження основного масиву — це обстеження переважної частини одиниць сукупності, що відіграють визначальну роль у характеристиці об’єкта спостереження.

Монографічне обстеження — це детальне обстеження окремих типових одиниць сукупності з метою їх досконалого вивчення.

Анкетне спостереження — це обстеження певної частини одиниць сукупності внаслідок неповного повернення від респонден-
тів заповнених реєстраційних формулярів (анкет).

Моніторинг — це спеціально організоване систематичне спостереження за станом певного середовища.

Спостереження за часом реєстрації фактівподіляються на поточне, періодичне та одноразове.

Поточне спостереження — це систематична реєстрація фактів щодо явищ у міру їх виникнення або збирання фактів щодо безперервного процесу. Безперервними є кримінально-, цивільно-, адміністративно-правові процеси.

Періодичне спостереження проводиться через певні (як правило, однакові) проміжки часу.

Одноразове спостереження проводиться в міру виникнення потреби в дослідженні правового явища чи процесу. Наприклад, обстеження думки населення стосовно оцінки роботи правоохоронних органів.

Статистичні спостереження здійснюються трьома способами: безпосередній облік фактів, документальний облік, опитування. Безпосередній облік — це обстеження, під час якого обліковець особисто реєструє факти підрахунком, вимірюванням, оцінюван­ням, оглядом. Так здійснюється реєстрація товарних потоків, що пе­ретинають митні кордони.

Проте більшість явищ і процесів суспільно-економічного життя не підлягають прямому вимірюванню. У таких випадках застосовуються інші два способи.

Документальний облік — це обстеження, під час якого реєст­рація фактів відбувається за даними, наведеними в документах первинного обліку. У такий спосіб складається статистична звітність. У правовій статистиці — це статистична картка на виявлений злочин, статистична картка на підсудного. Цей спосіб, застосовуваний під час складання звітності, гарантує найточніші результати.

Опитування може здійснюватись різними шляхами: експедицій­ним, самореєстрацією, кореспондентським та анкетним.

Експедиційний спосіб — це реєстрація фактів спеціально підготовленими обліковцями з одночасною перевіркою точності реєстрації.

Самореєстрація — це реєстрація фактів самими респондентами після попереднього інструктажу з боку реєстраторів-обліковців. Метод самореєстрації дає добрі результати там, де на високому рівні проводиться роз’яснювальна робота, де респонденти характеризуються високим ступенем громадянської відповідальності.

Кореспондентський спосіб — це реєстрація фактів про явища та процеси на місцях їх виникнення спеціально підготовленими особами та надсилання результатів у відповідні інстанції.

Окремі види та способи спостереження можуть використовуватись у комплексі, не виключаючи один одного, залежно від складності доступу до об’єкта спостереження, ступеня підготовленості громадськості до певного методу спостереження, сучасних досягнень щодо методології та організації статистичних спостережень.


Читайте також:

 1. А/. Форми здійснення народовладдя та види виборчих систем.
 2. Автоматизовані форми та системи обліку.
 3. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 4. Акредитив та його форми
 5. Активні форми участі територіальної громади у вирішенні питань ММС
 6. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 7. Банківський контроль та нагляд: форми та мета здійснення. Пруденційний нагляд: поняття, органи та мета проведення.
 8. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.
 9. Безособові дієслівні форми на –но, -то
 10. Безробіття: сутність, види, соціально – економічні наслідки.
 11. Безробіття: суть, причини, форми та соціально-економічні наслідки
 12. Безстатеве розмноження, його визначення та загальна характеристика. Спори — клітини безстатевого розмноження, способи утворення і типи спор.
Переглядів: 1191

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Організація статистичного спостереження у правоохоронних органах. Об’єкти та одиниці спостереження. | Помилки статистичного спостереження і способи контролю зібраних даних.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.