Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Чоловічі статеві органи. Будова.

Жіночі статеві органи. Будова.

Ембріогенез чоловічих і жіночих статевих органів

Статеві органи

Лекція №8

 

1.Узародка людини на четвертому тижні ембріонального розвитку на поверхніпервинної нирки з являються статеві складки. Спочатку вони індиферентніоскільки розпізнати за ними стать неможливо. На сьомому тижніембріонального розвитку починається диференцировка індиферентних залоз уяєчки або у яєчники. У разі, коли зародок має чоловічу стать,епітеліальні тяжі, що виникли з зачаткового епітелію, значноподовжуються й перетворюються на звивисті сім'яні канальці. Сім'яніканальці сполучаються з сечовими канальцями первинної нирки, а через нихз мезонефричною протокою, яка переходить у протоку придатка яєчка,сім'явиносну протоку й сім'яні міхурці. Із зародкового епітеліюформується яєчко, яке проходить крізь передню стінку черева під шкірою,випинаючи перед собою всі оболонки черевної стінки. З них згодомформуються оболонки яєчка, а шкірний мішок перетворюється на мошонку.Статевий горбок дає початок статевому члену. Мюллерові канали вчоловічим організмі редукуються від них залишається чоловіча маточка і прияєчко.

Під час розвитку жіночої статі вольфово тіло і вольфів каналредукуються. Від них залишається прияєчник і гартнеров канал. Одночасномюллерові канали розвиваються прогресивно й беруть участь в утвореніжіночих статевих шляхів. Їхні парні відділи перетворюються на матковітруби і роги матки. Краніальна частина непарного відділу мюллеровихпротоків дае тіло матки і піхву. Із зародкового епітелію утворюютьсяфолікули і яєчник.

 

2.До внутрішніх жіночих статевих органів належать яєчники, матка, матковітруби, піхва. Яєчники містяться в малому тазі з обох боків дна матки.мають еліпсоподібну форму. Маса яєчника у дорослих жінок становить 5-8г. Він має присередню й бічні поверхні, передній і задній краї. Напередньому краї розміщені ворота яєчника, крізь які входять і виходятьсудини й нерви. Зовні яєчник покритий одношаровим кубічним епітелієм,під яким розміщена білкова оболонка На розрізі яєчника можна побачитикірковий шар, а під ним мозкову речовину - строма яєчника, якаскладається з пухкої сполучної тканини. Кіркова речовина маєсполучнотканинну основу і містить мішечки округлої форми – фолікули.Вони перебувають на різних стадіях розвитку - є первинні фолікули івторинні. У вторинного пухирчастого фолікула оболонка розривається іяйцеклітина разом із фолікулярною рідиною виливається в порожнинуочеревини, звідки потрапляє в маткові труби, а через них у порожнинуматки. Цей процес називається овуляцією. На місті фолікула. який лопнувутворюється білувате тіло. Воно розсмоктується, якщо заплідненняяйцеклітини не відбулося. Коли настала вагітність, то формується жовтетіло. що продукує гормон прогестерон. Після пологів жовте тілорозсмоктується, на його місці залишається рубець.

 

Матка– непарний орган. розміщений у порожнині малого таза між сечовимміхуром і прямою кишкою. Маса матки 50 г., вона має грушоподібну форму.Складається з верхньої частини – дна, середньої - тіла й нижньої частини- шийки. У верхньобічних кутах дна матки розміщені маткові отвори.а в нижньому куті маткова порожнина переходить у канал шийки матки.Канал закінчується отвором матки. Стінка матки складається з трьохоболонок: зовнішньої –серозної( периметрій) середньої - м'язової(міометрій) та внутрішньої - слизової оболонки (ендометрій). Слизоваоболонка побудована з одношарового призматичного війкового епітелію, маєтрубчасті маткові залози. які виділяють секрет лужної реакції. М'язоваоболонка складається з трьох шарів гладеньких м'язів. До складу якихвходять сполучна тканина й еластичні волокна Серозна оболонка утворенаочеревиною. Матка фіксована двома парними зв'язками. Найбільша з нихширока маткова зв'язка, яка складається з переднього і заднього листківочеревини. Кругла маткова зв'язка має довжину 12-14 см. і побудована зісполучної тканини та гладеньких м'язових клітин. За період вагітностіматка збільшується в 600 разів, а після пологів через 1-3 міс. вонанабуває попередніх розмірів

 

Матковатруба - парний орган. Одним отвором труби відкриваються в порожнинуматки, а другим у порожнину очеревини. Довжина труби дорівнює 10-12 см.Маткова труба складається з кількох частин. Перешийок найвужча частина труби, якою вона з'єднуєтьсяз маткою. Ампула - потовщена частина труби. Лійка - розширена частинатруби. На краях лійки є торочки труби, які оточують яєчник. Матковатруба з боків і зовні покрита серозною оболонкою. М'язова оболонкаматкових труб тришарова, побудована з гладеньких м'язів. Слизоваоболонка утворена одношаровим циліндричним війчастим епітелієм, війкиякого рухаються в напрямку матки. Запліднення яйцеклітини відбувається втрубі.

Піхва- м'язова трубка сплющена в передньо-задньому напрямі, стінка піхвискладається з двох оболонок: слизової та м'язової. Слизова оболонкапокрита багатошаровим плоским епітелієм. має багато поперечних складок -піхвових зморшок. М'язова оболонка складається з зовнішнього тавнутрішнього шарів.

Зовнішні жіночі статеві органи. Великі соромітні губи - парні масивні складки шкіри, обмежують з боківсоромітну щілину. Малі соромітні губи розміщені досередини від великихгуб, обмежують присінок піхви. Великі присінкові залози лежать в основівеликих соромітних губ, виділяють слиз білого кольору, який змащує вхіддо піхви. Клітор – пальцеподібний випин складається з невеликихпечеристих тіл головки та ніжки. Промежина - це ділянка між відхідникомта зовнішніми статевим органами, складається з м язів фасцій, жиру ташкіри.

 

3.До внутрішніх чоловічих статевих органів належать - яєчка з придатком,сім'явиносна протока, сім'яний міхурець, передміхурова залоза тацибулино-сечівникові залози.

 

Яєчко- парна статева залоза розміщена в мошонці. Має передній і задній краї,верхній і нижній кінці, присередню й бічну поверхні. Яєчко зовні вкритесполучнотканинною, або білковою оболонкою. На задньому краї яєчкабілкова оболонка утворює потовщення, що має назву середостіння яєчка.Від середостіння йдуть перегородки, що поділяють яєчко на часточки, якихналічується від 100 до 300. У кожній часточці є 3-4 звивисті сім'яніканальці. У звивистих канальцях утворюються сперматозоїди. Звивистісім'яні канальці однієї часточки з'єднуються в прямі сім'яні канальці усередостінні яєчка де прямі канальціанастомозуючи між собою утворюють сітку яєчка, від якої відходять 15-18виносних проточків яєчка. які направляються в головку придатка яєчка.

 

Придатокяєчка прилягає до заднього краю яєчка він має головку. тіло й хвіст.Виносні проточки яєчка зливаються у товщі головки і утворюють загальнузвивисту протоку придатка яєчка. яка переходить у сім'явиносну протоку.Сім'явиносна протока це парний орган. який відходить від хвоста придаткаяєчка й піднімається вгору у складі сім'яного канатика і входить упахвинний канал. Пройшовши канал сім'явиносна протока підходить досечового міхура та передміхурової залози, тут вона утворює розширення -ампулу і зливається з протокою сім'яного міхурця утворюючисім'явипорскувальну протоку. Стінка сім'явиносної протоки складається зтрьох оболонок: слизової - внутрішньої. Середньої - м'язової тазовнішньої - адвентиціальної. Слизова оболонка вистелена циліндричнимепітелієм серед якого є клітини, що мають війки. М'язова оболонка товстата тверда. складається з трьох шарів гладеньких м’язів. Адвентиціяскладається зі сполучної тканини. Сім'яний міхурець - парний органрозміщений позаду дна сечового міхура. Верхня частина сім'яного міхурцярозширена, а нижня звужена, вона утворює вивідну протоку, яка зливаєтьсяз ампулою сім'явиносної протоки утворюючи сім'явипорскувальну протоку.Права та ліва сім'явипорскувальні протоки з'єднуються, проходять у товщупередміхурової залози й відкриваються в початкову частину сечівника.

Передміхуровазалоза непарний м'язово - залозистий орган, який має форму каштана.Розміщена в порожнині малого таза й охоплює з усіх боків початковучастину сечівника. Залозиста речовина залози складається з 30-50звивистих проточків, що відкриваються в сечівник. Секрет залозиприскорює рух сперматозоїдів. Цибулино-сечівникова залоза – складнатрубчасто-альвеолярна залоза, розміромз горошину. Її вивідні протокивідкриваються в порожнину сечівника. Секрет залози у вигляді тягучоїрідини захищає слизову оболонку сечівника від подразливої дії сечі.

 

Зовнішнічоловічі статеві органи. Статевий член - орган циліндричної форми. Маєголовку. тіло й корінь. Основу статевого члена складають два парнихкавернозних тіла й одне губчасте. Губчасте тіло статевого члена маєспереду головку. а ззаду - цибулину. В губчастому тілі проходитьсечівник. Печеристі тіла складаються з сполучнотканинних перегородок. уяких є гладенькі м'язові волокна. Ці волокна оточують каверни. в їхніхстінках розгалужені кровоносні судини. Під час напруження кавернипечеристих тіл наповнюються кров ю. а відтік її по венах припиняєтьсявнаслідок їх звуження й стиснення м язами.

 

Мошонка- шкірний мішечкоподібний утвір, поділений сполучнотканинноюперегородкою на дві камери, в шкірі мошонки багато потових і сальнихзалоз. Під шкірою розташована сітка гладеньких м'язових волокон,скорочення яких зумовлює утворення складок на мошонці.

 


Читайте також:

 1. Базис і надбудова.
 2. Виконавчі пристрої. Регулюючі органи. Виконавчі механізми. Гідравлічні виконавчі механізми.
 3. Вікові, статеві та індивідуальні особливості діафрагми
 4. ВІКОВІ, СТАТЕВІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ М'ЯЗІВ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
 5. Вікові, статеві та індивідуальні особливості м'язів грудної клітки
 6. ВІКОВІ, СТАТЕВІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ М'ЯЗІВ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
 7. Вікові, статеві та індивідуальні особливості м'язів спини
 8. Внутрішні статеві органи
 9. Напівсуглоби, їх будова.
 10. Насильницькі статеві злочини
 11. Ненасильницькі статеві зносини
 12. Парасимпатична частина вегетативної нервової системи: будова. функція
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сім'я має один комп'ютер, яким хочуть користуватися всі. Суперечка особливо загострюється у вечірній час, коли всі члени сім'ї приходять додому. | Основні економічні угрупування населення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.