Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Кількість щорічних викидів в атмосферу

Концентрація деяких газоподібних речовин в атмосфері в доіндустріальну та сучасну епоху

Речовини Концентрація в частинах на мільйон
Доіндустріальна епоха Сучасність
Вуглекислий газ
Метан 0,7 1,7
Окисли азоту 0,228 0,310
Тропосферний озон 0,015 0,035
Хлорфторвуглеводні 0,00028

 

Ще п’ятдесят років тому природа досить успішно ліквідовувала різноманітні забруднення, оскільки атмосфера має могутні властивості до самоочищення, але нині вона з цим завданням вже не справляється. У цілому внаслідок промислових та сільськогосподарських викидів газовий склад атмосфери у XX столітті якісно змінився. У ній поступово у все більшій кількості накопичувалися небажані речовини. Зараз налічується понад 500 шкідливих речовин, котрі забруднюють атмосферу. Зміна хімічного складу повітря несприятливо впливає на більшість біосферних процесів. Забруднення повітря токсичними хімічними речовинами навіть при малій їхній концентрації веде до зниження неспецифічної стійкості організму та сприяє розвитку багатьох захворювань людини, несприятливо впливає на стан тварин та рослин. Великого занепокоєння викликає той факт, що обсяги викидів не знижуються, а щорічно зростають (табл. 4.5).

 

Таблиця 4.5

Речовина Викиди млн. тонн Частка антропогенних домішок від загальних надходжень
природні антропогенні
Тверді частки
SO2 13,3
NOx 6,5
CO 5,7
СnНm 3,3
CO2 3,6

 

Забруднення повітря стало великою соціальною й економічною проблемою для багатьох розвинених країн, особливо для великих міст, промислових агломератів. Сьогодні в містах забруднення повітря в 15 разів вище, ніж у сільській місцевості, й у 150 разів вище, ніж над океаном. У промислових районах за добу випадає понад 1 тонну пилу на 1 км2, у забруднених містах за рік – більше 1 кг/м2 пилу і сажі.

Підприємства енергетичного комплексу. Одним з найпотужніших негативних техногенних чинників є енергетика. Науково-технічний прогрес і стрімке економічне зростання цивілізації останні 100 років супроводжувалось надзвичайно швидким збільшенням споживання енергії. За рахунок спалювання органічних палив (кам’яне вугілля, нафта, газ) в усьому світі виробляється близько 95% енергії. Двадцятип’ятиразове збільшення споживаної людством первинної продукції відбувається вже завдяки не лише енергії Сонця, а й переважно за рахунок допоміжних невідновних джерел – нафти, газу, вугілля, урану, деревини.

При спалюванні палива на ТЕС утворюються тверді (шлак, зола), рідкі (стічні води) та газоподібні відходи. Їх кількість і співвідношення в димових викидах залежать від типу та якості палива. Наприклад, при спалюванні вугілля запиленість димових газів ТЕС становить 10...15 г/м3, мазуту – 20...50 г/м3.

Підприємство чорної металургії. При виплавлянні 1 т чавуну в повітря виділяється:

• 4,5 кг пилу

• 2,7 кг оксиду сульфуру (IV)

• 0,1...0,6 кг мангану

• невеликі кількості сполук фосфору, арсену, меркурію, плюмбуму, інших металів.

Слід враховувати і те, що під час добування заліза та інших металів із сульфідних руд витрачаються величезні об’єми кисню як окисника.

Хімічна та нафтохімічна промисловість. Особливістю цих галузей народного господарства (порівняно з енергетикою) є менша кількість викидів і велика різноманітність сполук. Найбільше газоподібних забруднюючих речовин надходить у повітря під час добування барвників, пластмас, гуми, добрив, неорганічних кислот (хлорид гідрогену, оксиди нітрогену і сульфуру, флуорид гідрогену) та в технологіях, де використовуються органічні розчинники (ацетон, бензол, толуол, діетиловий ефір, дихлоретан). Крім газоподібних речовин в атмосферу потрапляють і пари, рідкі й тверді часточки у вигляді аерозолів.

Промисловість будівельних матеріалів. При виробництві будівельних матеріалів та будівельних конструкцій на їх основі найбільша частка серед забруднюючих речовин належить пиловим часточкам різного гранулометричного складу, які осідають на листя дерев, потрапляють на землю, будівлі, в легені людини. Оскільки цей пил може мати різну хімічні природу, адсорбувати на собі інші речовини, його небезпечність ще збільшується.

Технологія виробництва будівельних матеріалів пов’язана з використанням різної сировини, зокрема вугільного пилу у виробництві цегли, термічних процесів, тому у викидах цієї галузі народного господарства містяться і оксиди карбону, нітрогену, сульфуру, органічні сполуки.

Целюлозно-паперова промисловість. Спектр забруднюючих речовин, як і спектр речовин, які використовують для виробництва целюлози, паперу, картону, надзвичайно широкий і зумовлений складністю технологічного циклу та обраною технологією. Обов’язковими компонентами викидів підприємств цієї галузі є оксиди сульфуру, гідрогенсульфур, хлор (останній використовують як відбілювач), численні органічні речовини – компоненти деревини та проміжні сполуки або продукти численних хімічних реакцій, органічні розчинники.

Транспорт. У світі чисельність автомобілів перевищує 400 млн. одиниць, з яких 80% припадає на легкові, 15-17% − на вантажні автомобілі та автобуси. За підрахунками, в автомобільних двигунах внутрішнього згорання щороку спалюється близько 2 млрд. т нафтового палива, а якщо врахувати, що коефіцієнт корисної дії двигуна не перевищує 23%, то решта палива витрачається не лише на обігрівання, а й на забруднення довкілля. У містах з розвинутою промисловістю до 80% забруднень дає автотранспорт.

Чинниками забруднення атмосфери автотранспортом є:

• відпрацьовані гази, що викидаються через вихлопну трубу;

• картерні гази;

• вуглеводні з бака, карбюратора та трубопроводів внаслідок випаровування та протікання.

Викиди автотранспорту містять до 200 хімічних сполук, деякі з них надзвичайно токсичні (табл. 4.6) і є одними з найбільш небезпечних для здоров’я людини, бо вихлопні гази надходять у приземний шар повітря, звідки утруднене їх розсіювання; до того ж будинки жилих кварталів, які знаходяться поряд з автомагістралями, є свого роду екраном для вловлювання забруднювачів.

 

Таблиця 4.6


Читайте також:

 1. Ni - загальна кількість періодів, протягом яких діє процентна ставка ri.
 2. Біомаса - Кількість живої речовини на одиниці площі чи об'єму місцеперебування в момент спостереження. Визначається сумою біомаси усіх популяцій, що населяють дану екосистему.
 3. В межах наукового підходу існує велика кількість концепцій, але найбільш переконлива – еволюційна теорія.
 4. В однакових об'ємах різних газів за однакових умов (температура і тиск) міститься однакова кількість молекул.
 5. Викиди в атмосферу електростанцією потужністю
 6. Вимірювання інформації в теорії інформації (інформація, як знята невизначеність). Кількість інформації по Хартлі
 7. Випишіть 3 партії, що на вибораз 1994р. набрали найбільшу кількість голосів, зазначте прізвища їх лідеорів, яку ідеологію вони ісповідували?
 8. Виробіток – показник рівня продуктивності праці, який характеризує кількість продукції, що виготовлено на одиницю часу або приходиться на одного середньооблікового працівника.
 9. Вмінені витрати - це кількість одного товару, яким треба пожертвувати для збільшення виробництва іншого.
 10. Вмінені витрати - це кількість одного товару, якою треба пожертвувати для збільшення виробництва іншого.
 11. Вплив різних факторів на кількість і якість молока
 12. Вплив соціально-економічних чинників на кількість населення.
Переглядів: 449

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Внесок різних галузей промисловості в забруднення атмосфери | Питомий викид забруднюючих речовин при спалюванні палива

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.