Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Організаційні засади бюджетного планування

Тема 4. БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ

1. Організаційні засади бюджетного планування.

2. Порядок складання, розгляду і затвердження державного бюджету.

3. Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюд­жетів.

4. Використання програмно-цільового методу при бюджет­ному плануванні.

Організаційні засади складання проекту державного бюдже­ту встановлені ст. 96 Конституції України та ст. 32 Бюджетно­го кодексу. Загальна схема організації бюджетних процедур на стадії бюджетного планування окреслена на рис. 4.1.

Бюджетне планування- науково обґрунтований процес визначення джерел формування і напрямів використання бюджетних коштів.

Зміст бюджетного планування визначається функціями, які воно виконує:

· відображення бюджетної політики держави;

· вибір напрямів бюджетного фінансування, виходячи з необ­хідності раціонального фінансування економічних і соціальних суспільних програм;

· здійснення необхідного рівня перерозподілу бюджетних ре­сурсів для досягнення темпів і пропорцій розвитку економіки та підвищення добробуту населення;

Рис.4.1. Схема складання проекту закону про Державний бюджет України

 

· встановлення раціональних форм мобілізації доходів бюд­жету та їх оптимальної структури.

Об'єктом бюджетного плануванняє бюджетна діяль­ність держави, державних установ та органів, бюджет­них організацій;

Предмет бюджетного планування- бюджетні ресурси та їх рух у процесі економічного відтворення.

Бюджетне планування ґрунтується на певних наукових заса­дах його організації:

1.комплексний підхід до основних параметрів економічного й соціального розвитку в тісному взаємозв 'язку з наявними бюд­жетними можливостями;

2.ефективне використання бюджетних коштів у контексті першочергового фінансування пріоритетних галузей економіки і соціальної сфери;

3.раціоналізація визначення джерел бюджетних ресурсів та їх перерозподілу через бюджетну систему;

4.єдність у використанні бюджетних показників, здійсненні бюджетних розрахунків, застосуванні єдиної методології про­гнозування тенденцій і напрямів розвитку;

5.наукова обґрунтованість планів, що передбачає не тільки реальність прогнозних розрахунків, а й застосування прогресив­них методів бюджетного планування.

Специфіка бюджетного планування полягає в завданні, об'єкті планування і сфері його застосування. Формування і розподіл, перерозподіл і використання державних фінансових ресурсів на всіх етапах суспільного відтворення є основою організації і здійс­нення бюджетного планування. Бюджетне планування в умовах трансформації економіки і побудови ринкового середовища має бути спрямоване на:

· відображення основних напрямів бюджетної політики, що здійснюється органами законодавчої і виконавчої влади в державі у короткостроковій і середньостроковій перспективі;

· встановлення кількісних і якісних параметрів розподілу і перерозподілу ВВП між: суб'єктами суспільно-економічних інте­ресів на плановий бюджетний період і визначення їх на перспективу, з метою збалансування потреб суспільства і фінансових можливостей держави у виконанні конституційних зобов'язань;

· вибір раціональних шляхів бюджетного забезпечення перед­бачуваного рівня економічного і соціального розвитку на основі ефективного використання наявних у розпорядженні фінансових ресурсів;

· регулювання рівня перерозподілу фінансових ресурсів для досягнення темпів і пропорцій розвитку національної економіки і зростання суспільного добробуту;

· стимулювання і запровадження дієвих форм і методів фор­мування і використання фінансових ресурсів і на цій основі виз­начення оптимальної їх структури.

Отже, в умовах ринкового реформування постає складна про­блема розробки адекватних економічній системі добробуту прин­ципів бюджетного планування. А саме:

· забезпечення збалансування суспільних потреб в одержанні відповідних благ і послуг з фінансовими можливостями суспіль­ства;

· комплексний підхід до основних параметрів і показників еко­номічного і соціального розвитку у тісному взаємозв 'язку та уз­годженості з наявними фінансовими ресурсами держави на усіх етапах суспільного відтворення;

· оптимізація у використанні державних фінансових ресурсів з метою першочергового забезпечення бюджетними коштами пріоритетних напрямів розвитку соціальної сфери та національ­ної економіки;

· застосування ефективних з використанням інтенсивних фак­торів формування фінансових ресурсів, їх розподіл і перерозподіл в інтересах усіх і кожного;

· програмно-цільове моделювання, формування бюджетної політики і передбачення розвитку показників бюджету на корот­кострокову і середньострокову перспективу;

· єдність у використанні макропоказників соціально-економіч­ного розвитку і показників бюджету, застосуванні єдиної мето­дології прогнозування тенденцій розвитку економіки і бюджет­ного процесу на відповідний період;

· наукове обґрунтування планів і прогнозних розрахунків з використанням прогресивної методології, норм і нормативів, а також: вибору дієвих методів забезпечення прогнозних передба­чень необхідними ресурсами на поточний період і середньостро-кову перспективу.

Науково-аналітичною стадією розробки проекту бюджету є бюджетне прогнозування. На відміну від бюджетного плануван­ня, воно не має нормативного характеру і здійснюється шляхом застосування таких методів:

1. екстраполяції;

2. економіко-математичного моделювання;


Читайте також:

 1. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 2. Адаптивні організаційні структури управління.
 3. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 4. Аналіз та планування витрат організації на професійне навчання персоналу
 5. Базові засади менеджменту
 6. Бар’єри стратегічного планування та заходи щодо їх подолання
 7. Бізнес-план як один із головних інструментів редакційного планування
 8. Бізнес-планування
 9. Бізнес-планування інвестиційного проекту. Розробка планів фінансового проекту
 10. Бізнес-планування, його суть та призначення
 11. Бюджетне планування
 12. Бюджетне планування та прогнозування.
Переглядів: 1802

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Призначення та функції Рахункової палати | Експертних оцінок.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.028 сек.