Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Сучасні осередки книгознавчих досліджень

Книжкова палата України пройшла важкий і тернистий шлях свого становлення та розвитку. Разом з державною біб­ліографією та її друкованим органом — літописами — Палата розвивалась та удосконалювалась і стала центром державної біб­ліографії.

Основними напрямами наукової діяльності Книжкової па­лати України є внесок у розвиток науки, культури, освіти, біб­ліографічної, книговидавничої й бібліотечної справи, інформа­тизації суспільства, збереження й пропаганда української книги. її наукова діяльність знаходить свій вияв в організації та здійс­ненні багатоаспектного вивчення книги та преси.

Книгознавство як комплексну науку про книгу й книжкову справу представлено в науковій діяльності Палати самостійними, проте тісно пов’язаними напрямами, серед яких особливе місце займає бібліографознавство. Протягом десятиліть у Палаті ство­рюється методологічна база для аналізу й узагальнення фактич­ного матеріалу, досліджуються закономірності розвитку, функ­ції, об’єкти, методи бібліографії, розробляється система термінів, відеотипологічна структура, проводиться різностороння науко­во-методична робота з удосконалення бібліографічного опису літератури та уточнення принципів відображення матеріалів в органах державної бібліографії і зведених бібліографічних пра­цях, обґрунтовується система бібліографічного обслуговування користувачів бібліографічної інформації, розробляються мето­ди й правила бібліографічної роботи, питання міжнародного співробітництва.

Наукові дослідження в бібліографознавстві проходять у про­цесі його безперервного взаємозв’язку з бібліографією як галуз­зю її науково-практичної діяльності, інформатикою й іншими спорідненими дисциплінами суспільних наук. Здійснюючи де­ржавну бібліографію, Книжкова палата щорічно бібліографічно опрацьовує, піддаючи обліку та реєстрації, опису, класифікації і каталогізації до 120 тис. одиниць усіх видів друку. За 85 років свого існування Палатою бібліографічно опрацьовано понад 12,5 млн. одиниць друкованої продукції. Вона створює і видає поточні, кумулятивні, ретроспективні бібліографічні покажчи­ки, реферативні журнали та інші універсальні бібліографічні ви­дання, конче необхідні для наукових установ, бібліотек й інших творчих організацій. У1996 році було відновлено започатковану ще в 20-х роках традицію створення бібліографії літератури мо­вами національних меншин України.

Здійснено ряд наукових досліджень у галузі реферування інформації, зокрема генерування реферативної інформації та розроблення методики наповнення її баз даних. Розгалужена система бібліографічної інформації Палати всебічно охоплює всі видання України і є найвагомішою складовою частиною за­гальнодержавної системи бібліографічної інформації,

Для класифікаційних потреб і введення української терміно­логії в інформаційну галузь проведено наукову роботу з удоско­налення та уточнення наукової галузевої термінології, впровад­ження класифікаційної системи УДК і видання таблиць УДК українською мовою.

Дослідження процесів розповсюдження книги, впроваджен­ня системи Міжнародної стандартної нумерації книг (КВ^) доз­волило Палаті розробити концепцію створення національної інформаційної книготорговельної мережі, реалізацію положень якої успішно розпочато.

Книжкова палата здійснює багатопланову статистику друку: поточний облік друкованої продукції, щорічні узагальнюючі її розробки і порівняльні аналізи статистичних даних про випуск творів друку. Статистичні матеріали Палати є базою для дослід­ження тенденцій і перспектив розвитку книговидавничої справи в Україні.

Чимало зроблено Книжковою палатою в здійсненні цент­ралізованої каталогізації і класифікації літератури. Випуск біб­ліографічних карток на книги, журнальні статті та рецензії знач­ною мірою сприяє підвищенню науково-методичного рівня довідково-бібліографічного апарату бібліотек та економії робо­чого часу бібліотечних працівників. А картковий репертуар ка­талогів Палати дозволяє їй проводити велику й різноманітну за своїм характером і змістом довідково-бібліографічну роботу.

Теоретичні узагальнення наукових досліджень Книжко­вої палати в галузі історії та практики державної бібліографії та книгознавства, розроблення актуальних проблем книговидання і друкованих засобів масової інформації одержують своє ви­світлення в цілому ряді монографій, статей, методичних і нав­чальних посібників на сторінках журналу «Вісник Книжкової палати» й інших публікаціях.

 


Читайте також:

 1. V. Етичні правила психологічних досліджень
 2. Аксіоматизація знань та причинні зв'язки у методології наукових досліджень
 3. Амстердам, Дельфт — осередки культури Нідерландів
 4. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
 5. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми
 6. Багатозначність слів у сучасній українській мові
 7. Бюджетне фінансування наукових досліджень здійснюється шляхом базового та програмно-цільового фінансування.
 8. В плануванні й організації наукових досліджень в економіці використовуються програмно-цільові методи.
 9. В плануванні й організації наукових досліджень в економіці використовуються програмно-цільові методи.
 10. Види соціологічних досліджень.
 11. Визначення вартості лабораторних і технологічних досліджень
 12. Визначення поняття «Економіка підприємства» у сучасній економічній літературі
Переглядів: 886

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Діяльність львівського та київського книгознавчих осередків | Українська книгознавча періодика

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.