Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Який метод амортизації дозволяє вирішити проблему заміни основних фондів з виникненням перевищення темпів морального зносу над темпами фізичного зносу?

а) рівномірної;

б) прискореної;

в) нерівномірної.

 

26. Підприємство придбало устаткування на суму 12 тис.грн., витрати на доставку склали 500 грн., а монтаж – 700 грн. Індекс інфляції за рік – 1,2 Норма амортизації – 15%. Первісна вартість складає:

а) 12000;

б) 12700;

в) 13200.

 

27. Підприємство придбало устаткування на суму 12 тис.грн., витрати на доставку склали 500 грн., а монтаж – 700 грн. Індекс інфляції за рік – 1,2. Норма амортизації – 15%. Відновна вартість складає:

а) 15840;

б) 15240;

в) 14640.

 

28. Підприємство придбало устаткування на суму 12 тис.грн., витрати на доставку склали 500 грн., а монтаж – 700 грн. Норма амортизації – 15%. Наприкінці першого року експлуатації вартість основних фондів складе:

а) 14256;

б) 13716;

в) 11220.

 

29. Сума амортизації вираховується за формулою:

а) ;

б) ;

в)

 

30. Норма амортизації основних фондів – це:

а) щорічний відсоток відшкодування вартості зношеної частини основних фондів;

б) процент щорічного оновлення основних фондів;

в) щорічна частка амортизаційного фонду підприємства, яка використовується для ремонту основних фондів.

 

31. Прискорена амортизація основних фондів використовується з метою:

а) пожвавлення процесу відтворення основних фондів;

б) запобігання проникненню на вітчизняний ринок зарубіжних аналогів основних фондів;

в) приведення до співставного виду первісної і відновної вартості основних фондів.

 

 

32. При якому виді ремонту підприємство не збільшує балансову вартість основного засобу:

а) ремонт, що передбачає модернізацію;

б) ремонт, що передбачає відновлення первісного ресурсу;

в) всі відповіді вірні.

 

33. Якщо основні фонди зруйновані в результаті стихійного лиха або інших непередбачених обставин, їх відтворення здійснюється шляхом ремонту:

а) капітального;

б) термінового;

в) відновлювального.

 

34. Витрати на поточний ремонт основних фондів відшкодовуються за рахунок:

а) собівартості продукції;

б) прибутку підприємства;

в) резервного фонду підприємства.

 

35. Коефіцієнт фізичного зношування можна обчислити за формулою:

а) Вв / Вп

б) Вл / Вп

в) Асум / Вп

 

36. Коефіцієнт вибуття основних фондів вираховується за формулою:

а) Sвв / Sкін;

б) Sвив / Sпоч;

в)

 

37. Середньорічна вартість основних фондів вираховується за формулою:

а) Sвв / Sкін;

б) Sвив / Sпоч;

в)

 

38. Фондовіддача основних фондів обчислюється за формулою:

а) Sсер / Ч;

б) Sсер / Q;

в) Q / Sсер .

 

39. Показник фондомісткості характеризує:

а) розмір основних виробничих фондів, що приходиться на 1 робітника;

б) вартість основних фондів, що приходиться на 1 грн. продукції, що випускається;

в) вартість реалізованої продукції, що приходиться на 1 грн. основних виробничих фондів.

 

40. Фондоозброєність праці характеризує:

а) співвідношення між витратами на утримання основних фондів підприємства та фондом заробітної плати;

б) забезпеченість працівників підприємства основними фондами;

в) співвідношення між вартісним виразом активної частини основних фондів та продуктивністю праці.

 

41. Коефіцієнт змінності роботи обладнання можна обчислити відношенням:

а) кількості відпрацьованих верстато – змін до кількості відпрацьованих верстато – днів;

б) обсягу виготовленої продукції за добу до обсягу виготовленої продукції за одну зміну;

в) кількості всього обладнання до кількості обладнання, що працює в одну зміну.

 

42. Виробнича потужність підприємства – це:

а) максимальна потужність устаткування, під час використання якої підприємство досягає найбільшого прибутку;

б) максимально можливий випуск продукції за одиницю часу в натуральному виразі за умови повного використання виробничого устаткування;

в) максимальний випуск продукції на вузьких місцях.

 

43. При обчисленні виробничої потужності одиниці обладнання або потокової лінії до розрахунку приймається фонд часу їхньої роботи:

а) календарний;

б) корисний;

в) середній.

 

44. Вихідна виробнича потужність підприємства визначається як:

а) виробнича потужність, яка забезпечувалась ліквідованими основними фондами;

б) виробнича потужність на кінець розрахункового періоду;

в) виробнича потужність, яку приймають до розрахунку виробничої програми підприємства.

 

45. На величину виробничої потужності підприємства впливають такі чинники:

а) кількість встановленого обладнання;

б) форма власності підприємства;

в) структура основних фондів.

 

46. Виробнича потужність провідного цеху визначається за формулою:

а) ;

б) ;

в) річний випуск продукції / середньорічна виробнича потужність.

 

47. На виробничо – технологічну структуру оборотних фондів підприємства впливають такі чинники:

а) чисельність промислово - виробничого персоналу підприємства;

б) тривалість технологічного циклу виготовлення продукції;

в) умови забезпечення конкурентоспроможності продукції.

 

48. Які елементи належать до оборотних фондів підприємства:

а) сировина, матеріали, напівфабрикати власного виробництва, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів;

б) тара і тарні матеріали, інструмент спеціального призначення, обладнання допоміжного виробництва.

в) всі відповіді вірні.

 

49. Методами нормування витрат матеріальних ресурсів є:

а) прямолінійний, пофакторний, експертний, математичного моделювання;

б) аналітично – розрахунковий, дослідно – лабораторний, звітно – статистичний;

в) екстраполяції, прогнозування, інтерполяції, балансовий, матричний.

 

50. Загальну матеріаломісткість продукції можна визначити за формулою:

а) матеріальні витрати * Квикор.матер.;

б) матеріальні витрати / обсяг випуску продукції;

в) обсяг випуску продукції / матеріальні витрати.

 

51. Головною особливістю нематеріальних ресурсів є:

а) відсутність можливості визначення загального конкретного розміру користі, вигоди, яку вони дають підприємству;

б) короткий життєвий цикл;

в) неможливість забезпечення їхнього правового захисту.

 

52. Винахід – це:

а) принципове технічне рішення існуючої виробничої проблеми, що дає позитивний ефект для народного господарства;

б) розроблена автором або авторським колективом модель виробу, який буде випускатися на даному підприємстві;

в) корисна рекомендація, що стосується техніки та технологій, які використовуються на даному підприємстві.

53. Товарні знаки і товарні марки – це:

а) оригінальні позначення для відрізнення на ринку товарів послуг одних виробників від однорідних товарів і послуг інших виробників;

б) знаки, що характеризують репутацію та становище підприємства в цілому;

в) знаки, що вказують на відповідність товару встановленим стандартам.

 

54. Коефіцієнт використання матеріалів можна обчислити за формулою:

а) чиста вага / фактичні витрати матеріалів;

б) матеріальні витрати / обсяг випущеної продукції;

в) обсяг випущеної продукції / матеріальні витрати

 

55. Нематеріальні активи - це:

а) права на користування об’єктів промислової та інтелектуальної власності;

б) різновид нематеріальних ресурсів;

в) складова потенціалу підприємства, здатна приносити економічну користь протягом тривалого часу, для якої характерні відсутність матеріальної основи отримання доходів.

 

56. Передача власником права використання нематеріальних ресурсів іншій заінтересованій особі здійснюються у формі видачі:

а) сертифіката;

б) ліцензії;

в) патенту.

57. Ліцензіар – це:

а) власник, який передає іншій заінтересованій особі ліцензію на використання в певних межах прав на патенти, «ноу – хау» тощо;

б) заінтересована особа, якій власник передає права користування об’єктом ліцензії;

в) державний орган, що видає ліцензії.

 

58. Роялті – це:

а) періодичні відрахування протягом чинності ліцензійної угоди;

б) одноразова виплата за використання об’єкта ліцензійної угоди;

в) відсоткова ставка за відстрочку терміну платежу за використання об’єкта ліцензійної угоди.

 

59. Серед перелічених об’єктів виберіть ті, які охороняються авторським правом:

а) товарний знак підприємства по виробництву безалкогольних напоїв;

б) нова конструкція дитячої іграшки з дистанційним керуванням;

в) представлений у видавництво рукопис навчального посібника.

60. До нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності належать:

а) «ноу – хау»;

б) Фірмові найменування;

в) винахід.


Читайте також:

 1. D) методу мозкового штурму.
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. I Метод Шеннона-Фано
 4. I. Метод рiвних вiдрiзкiв.
 5. VII. Нахождение общего решения методом характеристик
 6. А. науковий факт, b. гіпотеза, с. метод
 7. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 8. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 9. Агрегатний індекс фізичного обсягу
 10. АгротехнІЧНИЙ метод
 11. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 12. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
Переглядів: 1744

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Під впливом форм якого зносу основні фонди стають застарілими за своїми технічними характеристиками і економічній ефективності? | Розрахункова робота по визначенню показників ефективності відтворення та використання основних фондів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.