Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Системи керування базами даних

План

План

1. Створення діаграм

2. Печать документів

1. Створення діаграм

EXCEL дозволяє створювати діаграми як на одному листі з даними, так і на окремому листі робочої книги.

Для создания диаграмм используется Мастер диаграмм ( ) стандартної панелі інструментів.

Майстер діаграм – крок 1 з 4

Перший крок майстра діаграм дозволяє вибрати тип діаграми (рис.32).

 

Рисунок 32 – Вікно Майстра діаграм

Майстер діаграм – крок 2 з 4

На другому етапі роботи з майстром діаграм указується діапазон даних, на основі якого будується діаграма (рис.33).

 

Рисунок 33 – Вікно Майстра діаграм – крок 2 з 4

 

Значення діапазону можна вказати виділенням відповідних осередків з даними в таблиці. При цьому у виділеного осередку повинні потрапити заголовки і інші атрибути рядів даних. Якщо дані розташовані в несуміжних діапазонах, то їх можна виділити, натиснувши і утримувати клавішу <Ctrl>. Якщо діалогове вікно закриває таблицю, то його можна пересунути за допомогою миші.

Якщо ряди даних розташовані в рядках, то необхідно клацнути на перемикачі Ряди в рядках, якщо в стовпцях – на перемикачі Ряди в стовпцях. Вибір цих опцій дуже важливий, оскільки в корені може змінити зовнішній вигляд діаграми. В більшості випадків EXCEL правильно встановлює цю опцію самостійно – але не завжди.

Майстер діаграм – крок 3 з 4

Третє вікно майстра діаграм містить шість вкладок різних опцій (рис.3). Всі зроблені тут установки відразу відбиваються у віконці попереднього перегляду діаграми.

Третє вікно має наступні вкладки:

Заголовки.Дозволяє внести заголовки для різних частин діаграми.

Осі. Дозволяє вказати, що буде виводиться на осях діаграми.

Лінії сітки. Завдання параметрів лінії сітки, якщо вони є.

Легенда. Дозволяє вказати, що буде виводиться в легенді і де вона розташовуватиметься на діаграмі.

Підписи даних. Створення підписів для рядів даних.

Таблиця даних. Дозволяє вказати, що відбиватиметься в таблиці значень діаграми.

Для переходу до останнього етапу необхідно клацнути на кнопці Далі.

 

 

Рисунок 34 – Вікно Майстер діаграм – крок 3 з 4

Майстер діаграм – крок 4 з 4

На останньому кроці майстра діаграм указується, де знаходитиметься діаграма, - на новому листі діаграми, або як об'єкт в існуючому робочому листі (можна вибрати лист) (рис.35).

 

Рисунок 35 – Вікно Майстер діаграм – крок 1 з 4

Після клацання на кнопці Готово EXCEL створює діаграму з урахуванням зроблених установок.

2. Печать документів

Перш ніж друкувати таблицю (якщо вона велика) її слід розбити на сторінки: Сервис/Параметры на вкладці Вид установити галочку біля параметра Авторазбиение на страницы. При цьому пунктирними лініями буде показано межі сторінок. Далі потрібно встановити параметри сторінки – Файл/Параметры страницы (рис.36).

 

Рисунок 36 – Діалогове вікно «Параметры страницы»

За допомогою вкладки Страницаможна задати вертикальне, горизонтальне розташування таблиці на сторінці (Ориентация: Книжная, Альбомная) і масштаб. Excel дає змогу друкувати збільшені і зменшені копії сторінки.

На вкладці Поля задаються верхній, нижній, бокові відступи, розташування таблиці на аркуші, відстань до колонтитулів. На вкладці Колонтитулызадається текст верхнього і нижнього колонтитулів. На вкладці Листзадається діапазон друку, послідовність виведення сторінок на друк.

Перед друком можна переглянути таблицю Файл/Предварительный просмотр. Безпосередньо тут за допомогою кнопки Поля можна пересувати межі полів і межі кожної колонки. Команда Печать із меню Файл або комбінація клавіш Ctrl+Pдає можливість виконати друк.

Щоб роздрукувати таблицю з формулами, по яких проводилися обчислення, необхідно виконати наступні дії:

1 Скопіювати таблицю на новий Лист.

2 Виконати команду Сервіс → параметри → від, встановити прапорець опції Формули. На листі з'являться формули.

3 Натиснути на кнопку Попередній перегляд на ПІ, вибрати вкладку Сторінка, встановити там книжкову або альбомну орієнтацію сторінки. Потім вибрати вкладку Лист, встановити прапорці опцій Сітка і Заголовки рядків і стовпців. Натиснути на ОК, Закрити.

Контрольні питання:

1. Виведення документа на друк.

2. Що таке діаграма і які типи діаграм існують.

3. Технологія побудови діаграм.

4. Виведення діаграми на друк (на новому листі).


ЛЕКЦІЯ № 21

Тема: Бази даних. СУБД Access.

1. Системи керування базами даних;

2. Різновид БД, їх складова;

3. Початок роботи з Access

 

Одним із основних чинників впливу НТП на всі сфери діяльності людини с широке використання нових інформаційних технологій, під якими розуміють сукупність методів і засобів одержання та використання інформації на основі обчислювальної і комунікаційної техніки та широкого впровадження математичних методів.

У зв'язку а використанням нових інформаційних технологій поширилося поняття «інформаційна система».

Інформаційна система (ІС) це комунікаційна система із збирання, передавання й оброблення інформації про конкретний об'єкт для реалізації функцій керування.

Банк даних с різновидом ІС, у якій реалізовано функції централізованого збереження та накопичення інформації, що обробляється; організована ця інформація в одну або кілька баз даних. Банк даних складається з таких компонентів:

ü бази даних (БД) – сукупність спеціальним чином організованих даних, які зберігаються на машинних носіях і відображують стан об'єктів та їх взаємозв'язки в предметній галузі, яка розглядається;

ü система керування базою даних (СКБД) – сукупність мовних і програмних засобів, призначених для створення, ведення, та використання бази даних багатьма користувачами; вона є універсальною, загального призначення, найпоширенішою й найефективнішою.

ü адміністратора БД, яким є особа або група осіб, відповідальних за розроблення вимог до БД, її проектування, створення, ефективне використання та супроводження;

ü обчислювальної системи – сукупності взаємозв'язаних і узгоджено діючих комп'ютерів або процесорів та інших пристроїв, які забезпечують автоматизацію процесів приймання, оброблення та виливання інформації споживачеві;

ü обслуговуючого персоналу, який виконує функції підтримки технічних і програмних засобів у робочому стані.

Для класифікації СКБД можна використовувати такі основні ознаки: вид програми, характер ви користування, модель даних.

За характером використання СКБД поділяють на персональні і багатокористувацькі.

Персональні СКБД забезпечують можливість створення персональних БД і додатків, що працюють з ними. Персональні СКБД і додатки найчастіше виступають у ролі клієнтської частини багатокористувацької СКБД. До персональних СКБД належать Visual FoxPro, Paradox, Access тощо.

СКБД для багатьох користувачів містять сервер БД і клієнтську частину і, як правило, можуть працювати в неоднорідному обчислювальному середовищі.

2. Різновид БД, їх складова

База даних (БД)– це систематизоване сховище інформації з певної предметної області, до якого можуть мати доступ багато прикладних програм.

 

Рисунок 37 – Різновид баз даних

Особливості використання БД:

§ Дані в БД створюються і зберігаються як єдине ціле для розв'язання всіх завдань предметної області, тобто відпадає необхідність дублювання даних (економія пам'яті комп'ютера);

§ кожна прикладна програма вибирає з БД дані для розв'язання тільки свого завдання;

§ незалежність прикладних програм від даних (зміни в даних не викликають необхідність зміни програми і навпаки).

 

Рисунок 38 – основні можливості СУБД

 

Рисунок 39 – Типи БД

Реляційні БД– це БД, дані в яких подані у вигляді двомірних таблиць, за допомогою яких можна описати предметну область.

В ієрархічній БДвсі елементи розташовуються у послідовності від вищого до нижчого.

В мережній БДдо вертикальних ієрархічних зв'язків додаються горизонтальні. Тому мережна БД є більш гнучкою у здійсненні пошуку потрібних даних.

У нинішній час використовуються здебільшого реляційні БД: Microsoft Access, Corel Paradox, Oracle, SQL Server.

 

Запис БД– це рядок таблиці, конкретна реалізація (значення) поняття предметної області.

Поле БД– це стовпець у таблиці даних, властивість (атрибут) даного поняття предметної області.

Для кожного поля задається тип даних, що можуть знаходитися в ньому. Записи в таблиці відрізняються значеннями своїх полів .

Ключове поле БД(ключ БД) – поле або декілька полів, що однозначно визначають (ідентифікують) запис. Наприклад, для таблиці «Склад музичної групи» ключовим є поле «Код».


Читайте також:

 1. D-тригер з динамічним керуванням
 2. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 3. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 4. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 5. IV. Розподіл нервової системи
 6. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 7. IV. Філогенез кровоносної системи
 8. POS-системи
 9. VI. Філогенез нервової системи
 10. Автокореляційна характеристика системи
 11. Автократично-демократичний континуум стилів керування.
 12. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
Переглядів: 1256

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Форматування в Microsoft Excel | Запити Access

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.