Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Ключові терміни та поняття

IV УНІВЕРСАЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА ЙОГО ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Причини поразки Центральної Ради.

Трагедія України полягала в тому, що майже ніде більшовизм не знаходив рішучого спротиву. Червоногвардійським загонам майже не потрібно було «здобува­ти» міста; особливо там, де були фабрики і заводи, вони знаходили прихильників серед робітників і молоді, пере­важно російської та єврейської. Селянська голота теж ставала на сторону більшовиків, що володіли вмілою со­ціальною демагогією, а ЦР не зуміла своєчасно і заці­кавлено вирішити земельне питання.

Сама Центральна Рада не приховувала, будучи у своїй більшості соціалістичною, своїх пробільшовицьких настроїв, і тому не могла вести з більшовиками послідов­ної боротьби.

Серйозною помилкою ЦР було й те, що вона не зай­малася організацією своєї армії, вважаючи, що в новому суспільстві міліції буде достатньо для захисту демокра­тичної держави, і тому перед загрозою Червоної органі­зованої гвардії, яка швидко наступала на Україну, охо­роняти кордони Української держави практично не було кому.

 

З а п и т а н н я:

1. З яких причин почалося загострення стосунків між ЦР і ЦВК Рад?

2. Де, коли і під чиїм проводом почалося формування штабу ра­дянських військ?

3. З яких частин складалися більшовицькі воєнні сили, в чому була їх перевага перед воєнними силами ЦР?

4. Коли почався загальний наступ радянських частин під коман­дуванням В. Антонова-Овсієнка проти Центральної Ради?

5. Що стало символом національної честі на початку громадян­ської війни в Україні?

6. Які дві історичні події знаменували собою початок громадян­ської війни в Україні?

7. Назвіть основні причини поразки військ Центральної Ради.

 

ЗМАГАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

(1918—1920 р.р.)

 


· національний рух

· УНР

· Мала Рада

 

· ІУ-ий Універсал

· Рада Народних Міністрів

· Українські Установчі Збори


Кризовий період розвитку українського національно­го руху та зміна поглядів ЦР. В кінці грудня почався за­гальний наступ радянських військ проти УНР. Більшо­вицького удару один за одним зазнали крупні промисло­ві центри України: Катеринослав, Олександрівськ, Пол­тава, Харків, Одеса. Чотирма фронтами російсько-біль­шовицькі війська наступали на Київ (з півночі, північ­ного сходу, від Чорного моря, від Полісся). Цей наступ був добре завуальований: він ішов під егідою більшо­вицької «Харківської Республіки», зовні це виглядало так, ніби українці б'ються поміж собою.

Українські селянські маси не були виховані в націо­нальному дусі, тим паче вони попадали під широкий пропаган­дистський вплив більшовиків про поділ землі, тому були нейтральними, або навіть допомагали російській армії, не розуміючи, що самі готовлять собі нову неволю.

ЦР, як відомо, регулярного війська не мала, бо всяке військо вважала «знаряддям пануючого класу над пра­цюючим народом», тому її військові сили, нашвидкоруч створювані під час більшовицького наступу, хоча чисель­но не були набагато меншими від російських, але були розкидані по всій Україні, неорганізовані проти нової червоної гвардії, створеної з росіян, латишів, мадярів тощо.

Для все більшого кола українських політиків ставало зрозумілим, що перебудувати Росію на федеративних за­садах не вдасться, що прагнення до автономії в складі Росії не виправдало себе. Зростало прагнення до повно­го розриву з російським центром. До цього підштовхували і зовнішні обставини, пов'язані з прийняттям Брестського миру.

Становище української делегації в Бресті, де відбу­валися мирні переговори, ускладнювалося тим, що ІІІ-й Універсал (листопад 1917 р.) проголосив УНР, але в складі Російської федерації. Тепер, у Бресті, Лев Бронштейн-Троцький та представники деяких європейських держав поси­лалися на те, що підписувати мир може лише суверенна, незалежна держава. Тоді ЦР вирішила при­скорити проголошення самостійності України.

11 січня Мала Рада ЦР прийняла ІУ-й Універсал, який на другий день в будинку Педагогічного музею на відкритому засіданні проголосив М. Грушевський. Перш ніж зачитати текст Універсалу, Грушевський у коротко­му виступі наголосив на двох мотивах прийняття рішен­ня: «дати нашому правительству змогу довести справу миру до кінця і захистити від усяких замахів нашу краї­ну».

Зміст IV Універсалу: 1) проголошувалася незалеж­ність, суверенність УНР; 2) стверджувалося, що Україна хоче жити в мирі з усіма сусідами, але жоден з них не має права втручатися в її внутрішні справи; 3) урядові доручалося довести до кінця переговори з Центральними державами, укласти з ними мир; демобілізувати армію, яка по укладенню миру буде замінена міліцією; 4) всю землю роздати селянам без викупу на початку весняних робіт; 5) націоналізувати ліси, води і підземні багатства краю; 6) проголошувалося, що держава бере під свій контроль усі банки; 7) ставилося завдання найближчим часом скликати Українські Установчі Збори, що схва­лять Конституцію УНР.

Зразу після прийняття IV Універсалу Генеральний Секретаріат було перейменовано на Раду Народних Мі­ністрів, головою якої обрано В. Винниченка.

Історичне значення IV Універсалу полягає в тому, що він, проголосивши незалежною суверенною державою УНР, завершив процес складного, суперечливого розвит­ку українського національно-визвольного руху, який врешті-решт з великим запізненням відкинув ідеї авто­номії і федералізму. Прийняття Універсалу означало ос­таточний розрив з імперським центром. Але, на жаль, цей кульмінаційний момент в історії державотворення Ук­раїни було досягнуто не на хвилі піднесення українського національно-визвольного руху, а в один з найкризовіших періодів його історії часів громадянської війни.

 

З а п и т а н н я:

1. Сформулюйте причини внутрішнього і зовнішнього порядку, що спричинили проголошення IV Універсалу.

2. Як би Ви визначили значення IV Універсалу для українсько­го національно-визвольного руху.

3. Як впродовж 1917 року відбувалася еволюція поглядів ЦР стосовно відносин України і Росії?


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 8. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 9. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 10. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 11. Базові (ключові) цінності.
 12. Базові поняття
Переглядів: 479

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ключові терміни та поняття | Ключові терміни та поняття

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.