Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Ключові терміни та поняття

ПЕРШИЙ ТА ДРУГИЙ ЗИМОВИЙ ПОХОДИ ВІЙСЬК УНР


· УГА

· Зимові походи

· Біла армія

· Червона армія

· визвольні змагання українського народу

· Ризький договір


 

Обстановка напередодні Зимових походів. Завершаль­ним етапом національно-визвольної боротьби українсько­го народу, початок якій поклала Лютнева буржуазно-де­мократична революція в Росії, стали Зимові походи військ УНР (перший—з грудня 1919 по травень 1920; 2-й—в листопаді 1921 року).

15 листопада 1919 р. розпалася Директорія. Вона пе­редала всі свої права С. Петлюрі. Армія Денікіна за­грожувала Кам'янець-Подільському, тому уряд УНР ви­їхав на північ, до Чорториї. Тут було вирішено, що про­довжувати регулярну війну неможливо. Стан армії, що опинилася в трикутнику смерті (білогвардійська, біль­шовицька та польська армії), був жахливим: солдати, ослаблені тяжкими боями, надзвичайно ранніми замо­розками, виснажені, роздягнені, голодні, стали жертва­ми епідемій, головним чином тифу. УГА перетворилася в справжній лазарет.

Ця катастрофа посилювалася суперечностями між ке­рівництвом УНР та ЗУНР. Один з генералів УГА гене­рал М. Тарнавський підписав з Денікіним договір про перехід Галицької Армії у повне розпорядження коман­дування збройних сил Півдня Росії (білогвардійська армія). Цей договір скасовував Галицький фронт. Через декілька днів по цьому про відмову від самостійності і шукання порятунку в союзі з Денікіним або Польщею заявив і Є. Петрушевич.

В таких умовах було вирішено перейти до єдино мож­ливої форми продовження опору — до партизанської бо­ротьби.

Перший зимовий похід. 6 грудня 1919 р. частина ар­мії УНР під керівництвом М. Омеляновича-Павленка та його помічника генерала Ю; Тютюнника вирушила в тил більшовиків та денікінської армії, просуваючись на Пів­денну Україну. Досить довгий час ця армія перебувала на Єлисаветградщині (нинішня Кіровоградщина), потім наблизилася до Дніпра, переправилася в лютому 1920 р. на Лівобережжя і вийшла на Переяславщину. Тут вона дістала наказ Петлюри повернути на захід. 5-тисячна армія УНР пройшла тилами білогвардійців і червоних близько 2,5 тис. км. Українське населення, переважною більшістю настроєне до неї приязно, забезпечувало ар­мію всім необхідним, бо допомога з-за лінії фронту май­же не поступала.

Свій Перший Зимовий похід армія Омеляновича-Пав­ленка закінчила 6 травня 1920 р., вийшовши в райони, контрольовані поляками. Тут вона злилася з регулярни­ми військами УНР, які взяли участь в радянсько-поль­ській війні на боці Польщі.

Незважаючи на низку невдач, похід цей мав велике значення. Вже самий факт перебування 5-тисячної армії в тилу ворога впродовж п'яти місяців мав велике пропа­гандистське значення: він свідчив, що визвольна бороть­ба не припиняється, давав надію на перемогу над біль­шовиками і сприяв розширенню мережі повстань.

Хоча «крила» визвольної боротьби були підрізані Зи­мовим походом 1919—1920 рр., вона ще продовжувала­ся. Відчайдушна спроба продовжити збройну боротьбу була зроблена в листопаді 1921 р., коли і уряд УНР і його роззброєна армія вже перебували в Польщі. Цю спробу (Другий Зимовий похід) здійснили близько 2 тис. добровольців — солдатів і старшин армії УНР на чолі з генералом Ю. Тютюнником і Ю. Отмарштейном. Вони перейшли радянсько-польський кордон і рушили вглиб України з метою підняти масове антибільшовицьке пов­стання. Незважаючи на те, що в Україні відбувався ши­рокий партизанський селянський рух; загального пов­стання, на яке сподівався Тютюнник, не сталося: під впливом непу селянство покидало повстанські загони й поверталося до своєї землі. А учасники рейду, здобувши Коростень, що на Житомирщині, опинилися в оточенні під містечком Базар і тут 21 листопада понад 350 чоло­вік були розстріляні. Вирвалося з оточення й добилося до польського кордону лише 120 чоловік. Так трагічно закінчився Другий Зимовий похід військ УНР. Він був останнім збройним виступом; Армії УНР проти радян­ської влади на Україні.

Останню крапку у героїчній добі Визвольних змагань українського народу, боротьбі за волю України, за її державу, за її національні права поставив Ризький договір (березень 1921 р.) між Польщею та Радянською Росією.

З а п и т а н н я:

1. Коли і чому розпалася Директорія?

2. В якому стані знаходилася армія УНР напередодні Першого Зимового походу?

3. Скільки тривав Перший Зимовий похід і хто його очолив? Дай­те оцінку значення цього походу?

4. Що Ви знаєте про Другий Зимовий похід військ УНР, чому він називається «Льодовим походом», яка участь настигла його учас­ників?

5. В чому полягала трагедія армії УНР під м. Базаром”

6. Коли закінчилася доба Визвольних змагань українського на­роду за свою волю та за відновлення своєї державності?


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 8. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 9. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 10. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 11. Базові (ключові) цінності.
 12. Базові поняття
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ключові терміни та поняття | Ключові терміни та поняття

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.