Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Ключові терміни та поняття

РЕПРЕСИВНІ АКЦІЇ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В КРАЇ.

ДО СРСР ТА УРСР (1939—1940рр.).

ПРИЄДНАННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ


· окупація

· возз’єднання

· Устаночі Народні Збори

· Соборна Україна

· інкорпорація

· репресії

· радянізація

· інкорпорація


Згідно з таємною угодою між Ріббентропом і Моло­товим (Німеччиною та Радянським Союзом) 17 вересня 1939 р. Червона Армія окупувала Західну Волинь і Га­личину, а новий радянсько-німецький договір у Москві 28 вересня закріпив кордони між цими двома державами вздовж Сяну і Бугу. Після захоплення Західної Волині та Галичини більшовики організували тут 22 жовтня 1939 року вибори до Установчих Народних Зборів Захід­ної України. За офіційними даними, 84 % виборців го­лосували за список кандидатів, які 27 жовтня 1939 року ухвалили включити Західну Україну до УРСР. Це рі­шення затвердили Верховні Ради СРСР (1 листопада) і УРСР (14 листопада). Здійснилася мрія українців про можливість життя в єдиній соборній Україні.

За згодою Гітлера сталінський режим під загрозою війни 28 червня 1940 р. змусив Румунію зректися на ко­ристь СРСР Північної Буковини і Бессарабії. 2 серпня Верховна Рада СРСР вирішила включити Північну Бу­ковину та Північну і Південну Бессарабію до УРСР, а з решти Бессарабії і колишньої Молдавської АРСР 15 серп­ня 1940 р. створено Молдавську РСР.

Після приєднання Західної України, Північної Бу­ковини і трьох повітів Бессарабії до УРСР, населення України збільшилося на 8 809 тис. чоловік і на поч. Ве­ликої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. становило 41 657 тис., територія України розшириласядо 565 тис. кв. м. На цих землях невдовзі було проведено конфіска­цію поміщицьких і церковних земель, націоналізацію банків і великої промисловості. На території Західної Волині і Галичини на початку грудня 1939 р. було вста­новлено новий адміністративний поділ: утворено шість областей— Волинську, Рівненську, Львівську, Дрого­бицьку, Станіславську, Тернопільську,— які поділено на райони.

Перетворення, які негайно почали проводитися у но­воутворених західноукраїнських областях, повинні були урівняти суспільно-політичний та соціально-економічний лад з радянським, директивно вводилася загальнонарод­на власність, було конфісковано 1 млн. га землі, худобу, знаряддя праці у поміщиків, монастирів, чиновників, все це було роздано безземельним та малоземельним селя­нам; експропрійовано 2 тис. промислових підприємств, утворювались МТС тощо.

Процеси, що відбувалися в економічній, соціальній та духовній сферах життя цих областей і увійшли в історію як політика радянізації, були надзвичайно суперечливими. З одного боку, вводилося безкоштовне медичне обслуговування, утворювалася система соціального забезпечення, розподілявся житловий фонд серед трудящих, реорганізовувалася система освіти, ліквідовувалася неписьменність, українізувалася народна освіта, йшов процес підготовки власної інтелігенції через систему вищої та середньої спеціальної освіти тощо; з іншого боку, в цьому регіоні повністю пов­торилися деформації усіх сфер життя, які мали місце в СРСР. Насаджувалася командно-адміністративна систе­ма управління; не враховувалися особливості економіч­ного та духовного життя краю, які склалися впродовж історії; націоналізовувалося практично все, навіть дуже дрібні кустарні промисли; кадри, які у цей регіон приси­лалися з центру, не знали місцевої специфіки, традицій народу, грубо порушували радянські закони в податковій політиці; повністю повторювався спотворений процес ко­лективізації; земля, яка була основою життя селян, за­биралася; насаджувалися доноси, підозра тощо.

На території цих областей перестали діяти всі ко­лишні українські політичні партії, а також громадські, культурні, наукові, торговельні, промислові товариства і установи, зокрема «Просвіта», наукове Товариство ім. Т. Шевченка, „Рідна школа” закрито усі часописи. В шкільництві укра­їнська мова залишалася, але з точки зору змісту в осві­ті, науці, мистецтві відбувалися процеси широкої радянізації та русифікації.

Ліквідація старої системи управління супроводжува­лася репресивними акціями, арештами та виселенням з краю службовців держапарату, суду, прокуратури, по­ліції, функціонерів різних політичних партій, крупних підприємців, поміщиків, орендаторів, заможніх селян (т.зв. куркулів), виселялися члени КПЗУ, комсомольці, які були політв'язнями в польських тюрмах; були розстрі­ляні 15 тис. офіцерів польської армії в Катинському лісі під Смоленськом, хоча вони склали зброю ще в 1939 році.

Великих утисків зазнало релігійне життя.Всі церковні заклаи УГКЦ підлягали ліквідації, а їх майно конфіскації. В кінці 1939 р. Припинила своє існування Богословська академі у Львові, Станіславська, Львівська, Перемишльська духовні семінарії.

Як метод політичного переслідування і адміністра­тивного покарання широко використовувалися депорта­ції - виселення без правових підстав. Підґрунтям для цього служила постанова РНК та ЦК ВКП(б) від 4 чер­вня 1940 р «Про заходи по забезпеченню плану переселення у Східні райони СРСР”. Переселення людей в Сибір і на Північ здійснювалося у вагонах для худоби, масові депортації почалися у сувору зиму 1940 року.

У підпіллі діяла ООУН. У січні 1941 р. У Львові НКВС організував шумний процес над 59 його членами (в основному учні і студенти). 42 чоловіки, в тому числі 11 дівчат, були засуджені до розстрілу.

Такі ж процеси відбувалися на Буковині та в Бессарабії.

Це був початок реалізації політики радянізації, який мав свої плюси (здійснення віковічної мрії українського народу про воз’єднання українських земель, їх соборність) та мінуси.Цей процес буде широкомасштабно продовжений в повоєнний період (др.. пол.. 40-х-поч. 50-х рр.)

Попри велике історичне значення факту возз’єднання всіх українських земель в єдину соборну Україну, негативний досвід спілкування з радянською владою переконав населення західних областей України в тому, що їх майбутнє – не в інтеграції з СРСР, а у створенні незалежної Української держави.

 

З а п и т а н н я:

1 Яку роль «відіграла» таємна угода 1939 року між Німеччиною та Радянським Союзом в акції приєднання західноукраїнських земель до СРСР?

2. Які зміни в населенні й території України відбулися в зв'яз­ку з приєднанням Західної України. Північної Буковини й 3-х пові­тів Бессрабії?

3. В чому полягала суперечливість процесів, що відбувалися в усіх сферах життя західноукраїнського регіону?

 

УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ ТРАГІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ

(1939—1941 р.р.)

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 8. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 9. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 10. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 11. Базові (ключові) цінності.
 12. Базові поняття
Переглядів: 388

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ключові терміни та поняття | Ключові терміни та поняття

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.063 сек.