Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

МІЖГАЛУЗЕВІ НОРМАТИВИ чисельності працівників бухгалтерського обліку

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЦЕНТР ПРОДУКТИВНОСТІ

Нормування праці рядових службовців, технічних виконавців

 

Нормування праці рядових службовців, технічних виконавців спирається на врахування тривалості й частоти появи типових операцій, що становлять основу змісту їхньої праці. Тому норма часу на однорідні операції технічних виконавців обчислюється за наведеною вище формулою.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 р. N 269

 

1 "Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку" (надалі - Нормативи чисельності) розроблено на виконання заходів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. N 152-р, спільним наказом Мінпраці та Мінекономіки України від 28.02.2000 N 361/7.

2 Метою роботи є розроблення та забезпечення галузей економіки України новими міжгалузевими нормативно-методичними розробками з нормування праці та їх практичного використання в процесі нормування праці, розрахунку нормативної чисельності працюючих, зайнятих бухгалтерським обліком.

3 Збірник Нормативів чисельності містить норми часу на виконання робіт із бухгалтерського обліку та нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку установ, організацій, підприємств (надалі - підприємства).

4 Під час розроблення Нормативів чисельності використано:

результати вивчення організаційно-технічних умов і трудових процесів, кваліфікаційного та чисельного складу працівників підрозділів бухгалтерського обліку;

науково-технічні матеріали;

чинні збірники норм часу, нормативів чисельності щодо бухгалтерського обліку;

законодавчі та нормативні акти, стандарти та типові положення;

дані оперативного обліку та звітності;

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV;

Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 21.12.99 р. за N 893/4186;

наказ Міністерства статистики України від 29.12.95 р. N 352 "Про затвердження типових форм первинного обліку";

Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного господарства. НЦП., Краматорськ, 1995;

Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-правові акти. Львів, "Інтелект-Захід", 2001;

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1, розділ 1., ЦП, Краматорськ, 1998.

5 Збірником передбачається застосування документів із бухгалтерського обліку та звітності, які затверджено Міністерством фінансів України та Державним комітетом статистики України.

6 У нормах часу наведено види виконуваних робіт, які передбачаються документами (стандартами) із бухгалтерського обліку та звітності. Норми часу встановлено на виконання робіт одним виконавцем, наведено в годинах та оформлено як нормативні карти.

7 Норми часу розроблено на всі види бухгалтерського обліку згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. N 291. Одиниці виміру обсягу робіт наведено в нормативних картах (один баланс, одна відомість, одна позиція і т. ін.).

8 Норми часу враховують час на підготовчо-завершувальні роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок, включаючи фізкультурні паузи і особисті потреби. Він становить 10 відсотків від оперативного часу.

9 Норми часу на виконання бухгалтерського обліку визначаються з урахуванням інших факторів, шляхом застосування поправочних коефіцієнтів:

Кя - коефіцієнт, який враховує якість документації, з якою працює бухгалтер:

Якість документа Коефіцієнт, Кя
1 Документ якісний я1) 1,0
2 Документ має недоліки: термінологія документів не відповідає прийнятим чинним стандартам, написи поставлено недбало, незрозуміло або допущено неоднозначне прочитання, відсутність змісту, нумерації сторінок та ін. я2) 1,1

Кд.р. - коефіцієнт, який враховує необхідність перевірки розрахунків під час виконання робіт з бухгалтерського обліку і приймається рівним 1,1.

10 Норми часу розраховано на виконання роботи з належною якістю. Виправлення помилок, які допустив виконавець проводиться за рахунок основної норми часу.

11 Нормативи чисельності розроблено залежно від трудомісткості типового складу виконуваних робіт та розраховано залежно від факторів, що мають найбільший вплив на їх величину.

Загальна трудомісткість типового складу робіт, що виконуються працівниками бухгалтерського обліку, розраховувалася за формулою:

  н
Тз = S Т,
  і

де:

Тз - загальна трудомісткість типового складу робіт за рік;

Т - трудомісткість за типовими видами робіт з бухгалтерського обліку;

н - кількість видів робіт, що виконуються.

Трудомісткість за типовими видами робіт визначається за формулою:

  н
Т = S Т0 х Vi,
  1

де:

Т0 - витрати часу на виконання конкретного типового виду роботи.

Витрати часу (норма часу в годинах) наведені у розділі 1 (карти 1 - 11);

Vi - обсяг конкретного типового виду роботи, виконуваної за рік.

Визначення чисельності працівників бухгалтерського обліку здійснюється за формулою:

  Тз  
Н = -------- х К х Кк.п.з.,
  Ф  

де:

Н - нормативна чисельність працівників бухгалтерського обліку, чол.;

Тз - загальна трудомісткість типового складу робіт;

Ф - річний фонд робочого часу одного працівника, годин;

К - коефіцієнт, що враховує заплановані невиходи працівників (відпустки, хвороби тощо);

Кк.п.з. - коефіцієнт, що враховує питому вагу робіт з бухгалтерського обліку та звітності, яка виконується на ПЕОМ, величину яких визначено методом дослідження:

Питома вага робіт з бухгалтерського обліку та звітності, що виконуються на ПЕОМ, % Менше 70 71 - 80 81 - 90 91 - 95 96 - 100
Поправочний коефіцієнт Кк.п.з. 1,3 1,2 1,1 1,05 1,0

 

Чисельність працівників бухгалтерського обліку визначається діленням загальної трудомісткості типового складу робіт на річний фонд робочого часу одного працівника (у 2003 році він становить 2002 години) та множенням на коефіцієнт, що враховує заплановані невиходи працівників (відпустки, хвороби тощо), як правило, він становить 1,15 і множенням на коефіцієнт, що враховує питому вагу робіт з бухгалтерського обліку та звітності, яка виконується на ПЕОМ.

Отже, за умови загальної трудомісткості виконаних робіт (8000 людино-годин), річного фонду робочого часу одного працівника (2002 години), коефіцієнта невиходів працівників з причин відпусток, хвороби (1,15), коефіцієнта, що враховує питому вагу робіт з бухгалтерського обліку та звітності, яка виконується на ПЕОМ (1,3) чисельність працівників відділу бухгалтерського обліку становить

  8000  
5,97 ( -------- х 1,15 х 1,3),
  2002  

 

приймається 6 працівників.

12 Аналогічно можна розраховувати чисельність працівників бухгалтерського обліку в залежності від загальної чисельності працюючих на підприємстві та кількості самостійних структурних підрозділів, яка визначається за формулою:

Н = К х Чхпр. х Nyс.п.,

де:

Н - нормативна чисельність працівників бухгалтерського обліку, чол.;

Чпр. - чисельність працюючих на підприємстві, чол.;

Nс.п. - кількість самостійних структурних підрозділів на підприємстві, од.;

К - коефіцієнт реґресії лінійного рівняння;

х, у - коефіцієнти реґресії степеневого рівняння.

13 Вид функцій зв'язку між чисельністю й сукупністю факторів вибрано в процесі оброблення цих даних на комп'ютері за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення з автоматичного розрахунку норм часу та чисельності. За рівнянням реґресії отримують розрахункові значення чисельності.

14 Для скорочення часу на виконання математичних розрахунків чисельності працівників бухгалтерського обліку у картах наведено нормативи чисельності, що розраховані за даними формулами.

15 Нормативи чисельності приймаються по відповідних нормативних картах згідно з величинами факторів-арґументів. Якщо величини факторів-арґументів відрізняються від наведених у нормативних картах, то розрахунок чисельності виконується за формулами, які наведено у картах.

16 Загальна нормативна чисельність з) працівників бухгалтерського обліку визначається за формулою:

Нз = Н х Кк.п.з.


Читайте також:

 1. I. Вступна частина
 2. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 3. II Основна частина
 4. II Основна частина
 5. II Основна частина
 6. II частина.
 7. II. Основна частина
 8. II. Основна частина
 9. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 10. III Заключна частина
 11. III Заключна частина
 12. III Заключна частина
Переглядів: 546

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Нормування чисельності рядових спеціалістів у фахових підрозділах | Організація обліку і перегляду діючих норм затрат праці

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.