Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Виправлення помилок в податковій декларації з податку на прибуток

Таблиця 2.2.

Рядок 06.4. «Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України, в тому числі:» відображуються витрати на нарахування процентів (за користування кредитами та позиками, за випущеними облігаціями та фінансовою орендою) та інші витрати підприємства в межах норм, встановлених ПКУ, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО).

Рядок 06.4.1. «Проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України»відображуються витрати на нарахування процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями, розмір яких не перевищує суму доходів платника податку, отриману протягом звітного періоду у вигляді процентів від розміщення власних активів, збільшену на суму, що дорівнює 50 % оподатковуваного прибутку звітного періоду, без урахування суми таких отриманих процентів. Обмеження діють для платників подат ків, у яких 50 та більше відсотків статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) перебуває у власності або управлінні нерезидента (нерезидентів).

Рядок 06.5. ІВ «Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати»заповнюється на основі даних з додатку ІВ.

Рядок 06.6. «Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду (від'ємне значення рядка 07 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період або від'ємне значення об'єкта оподаткування за I квартал 2011 року)»відображується від'ємне значення рядка 07 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період. Від'ємне значення обєкта оподаткування за підсумками податкового року платника податку, підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року.

Рядок 07 «Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 - рядок 04) (+, -)» показник рядка визначається розрахунковим шляхом. Різниця між рядком 01 та 04 декларації.

Рядок 08 ТП «Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -)»Підприємства, що займаються патентованою діяльністю та сплачують збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності зобов’язані окремо визначати об’єкт оподаткування, що підлягає оподаткуванню та податок на прибуток від кожного виду патентованої діяльності. Платники податку, які сплачують збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності повинні вести окремий облік доходів та витрат, що підлягають патентуванню. Дані до рядка 08 податкової декларації переносяться з додатку ТП, що містить інформацію про доходи, собівартість придбаних (виготовлених) і реалізованих товарів (робіт, послуг) та витрати за кожним видом патентованої діяльності. Також в додатку розкривається інформація про вартість придбаних торгових патентів на відповідний вид діяльності, дія яких припадає на звітний (податковий) період.

Рядок 09 ПЗ «Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+, -)».Відображується прибуток (або збиток), що звільняється від оподаткування. Платники податку можуть здійснювати види діяльності, що є пільговими, тобто прибуток від таких видів діяльності звільняється від оподаткування податком на прибуток. Якщо підприємство одночасно здійснює оподатковувані та звільнені від оподаткуванні види діяльності, то доходи і витрати від таких видів діяльності відображуються в Декларації разом. Дані для заповнення рядка 09 декларації визначаються за допомогою додатка ПЗ до декларації. В додатку ПЗ розрахунковим шляхом визначається сума прибутку (збитку), що звільняється від оподаткування, а також пістава для звільнення від оподаткування (пункт, стаття ПКУ). Рядок 09 декларації зменшує суму податку на прибуток, що не підлягає патентуванню (рядок 11).

Рядок 10 «Ставка податку»зазначається розмір діючої ставки податку на прибуток (основна ставка податку на прибуток складає 16%).

Рядок 11 «Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 - рядок 08 - рядок 09 (при позитивному значенні) х рядок 10/100)» заповнюється розрахунковим шляхом, як різниця між обєктом оподаткування від усих видів діяльності (рядок 07), обєктом оподаткування від діяльності , що підлягає оподаткуванню (рядок 08) та прибуток (або збиток) від діяльності, що звільняється від оподаткування (рядок 09), помноженого на ставку податку на прибуток (рядок 10).

Рядок 12 «Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів»відображується сума податку на прибуток від патентованої діяльності, зменшена на вартість торгових патентів. Рядок 12 бере участь у формуванні загального показника податку на прибуток за звітний (податковий) період та заповнюється на основі даних додатку ТП.

Рядок 13 ЗП «Зменшення нарахованої суми податку»заповнюється на основі додатку ЗП, який містить перелік підстав для зменшення нарахованої суми податку на прибуток (прибуток з іноземних джерел, з якого сплачено податок на прибуток за межами території України (п.161.4. ПКУ); прибуток за місцезнаходженням відокремлених підрозділів підприємства, якщо підприємство сплачує консолідований податок на прибуток (п.152.4. ПКУ) тощо).

Рядок 14 «Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 11 + рядок 12 - рядок 13)» заповнюється розрахунковим шляхом як різниця між сумою податку на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 11), сумою податку на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню (рядок 12) та сумою, на яку дозволено зменшувати нараховану суму податку на прибуток (рядок 13).

Рядок 15 «Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)»вказується значення рядка 14 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період.

Рядок 16 «Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 - рядок 15) (+, -)» визначається розрахунковим шляхом, як різниця між сумою нарахованого податку на прибуток за звітний (податковий) період та сумою податку на прибуток за попередній звітний (податковий) період поточного року.

Рядок 17 ПН «Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період».

Якщо підприємство-резидент, або постійне представництво нерезидента на території України, здійснюють виплату доходу нерезиденту із джерелом походження з України, за переліком, встановленим п.160.1. ПКУ, такий резидент або постійне представництво виступають податковими агентами, та зобов’язані утримати та перерахувати до бюджету податок з доходів (податок на репатріацію). Слід зазначити, що оподаткування доходів нерезидентів із джерелом походження на території України здійснюється за різними ставками оподаткування та з урахуванням положень міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюється виплата доходів (п.160.2. ПКУ).

Сума податку на прибуток при виплаті доходів нерезидентам за звітний (податковий) період відображується в рядку 17 податкової декларації, який формується на основі додатку ПН. До рядка 17 Податкової декларації переноситься начення графи 6 рядка 20 таблиці 1 додатку ПН.

Рядок 18 «Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)»:Зазначається значення рядка 17 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період.

Рядок 19 «Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 18)»:Сума податку на прибуток з доходів нерезидентів за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду визначається шляхом зменшення суми податку за звітний (податковий) період (рядок 17) на суму податку за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 18 податкової декларації).

Рядок 20 АД «Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи»: Механізм оподаткування нарахування та виплати дивідендів регламентується пунктом 153.3. ПКУ. Даний пункт зазначає, що під час виплати дивідендв акціонерам (власникам) платник податків зобов’язаний нарахувати та внести до бюджету авансовий внесок по податку на прибуток із суми дивідендів. Причому сума дивідендів, що виплачується, попередньо не зменшується на суму податку на прибуток. Відображення в декларації авансового внеску при виплаті дивідендів здійснюється після їх виплати. У рядку 20 відображується сума авансового внеску, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням платника податку. Даний рядок заповнюється на основі додатка АД до декларації.

Рядок 21 «Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)»: зазначається значення рядка 20 Податкової декларації минулого звітного (податкового) періоду.

Рядок 22 «Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 - рядок 21)»: різниця між сумою авансового внеску при виплаті дивідендів за звітний (податковий) період (рядок 21) та минулий податковий період (рядок 22).

У разі, якщо у майбутніх податкових періодах (на протязі 1095 днів) платник податків самотійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов’язаний надіслати уточнючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку (п.50.1. ПКУ). Останні дві частини податкової декларації призначені для самостійного виправлення помилок по податку на прибуток. Різниця полягає у змісті помилок, що виправляються. Окремою частиною в податковій декларації виправляються помилки, пов’язані з нарахуванням податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів. Виправляти помилки платники податків мають право або окремим уточнюючим розрахунком, або у складі декларації. Якщо платник податку виправляє помилки минулих звітних періодів за допомогою поточної декларації, то дані, що відображуються в рядках 23-26 та 28-31 податкової декларації заповнюються на основі додатку ВП. Додаток ВП подається за кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку. Особливістю заповнення цього додатку є дублювання показників декларації за період, що виправляється, але з новими (уточненими) сумами. Тобто, у додатку ВП відображуються правильні показники за податковий період, який виправляється, а потім ці показники необхідно порівняти із відповідними рядками декларації, яку виправляють та визначити суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання. Якщо виправлення помилок призвело до заниження податкових зобов’язань платник податків зобов’язаний нарахувати та сплатити до бюджету штраф та пеню. При виправленні помилок минулих звітних періодів через уточнюючу декларацію (уточнюючий розрахунок як окремий документ) додаток ВП не заповнюється. Правильні значення доходів, витрат, об’єкта оподаткування й податку на прибуток відображують у такій декларації. Порівняння показників уточнюючої декларації та декларації, яку уточнюють є підставою для збільшенняЇзменшення податкового зобов’язання, нарахування пені та штрафу. Особливості заповнення рядків 23-29 податкової декларації з податку на прибуток представлено в таблиці 2.2.:

 

Номер рядка декларації Назва рядка Виправлення помилок через поточну декларацію (наявність додатка ВП) Виправлення помилок через уточнюючу податкову декларації (додаток ВП не заповнюють)
«Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 23 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)» Показники рядків визначаються розрахунковим шляхом. Сума рядка 23 додатку ВП. Позитивна рязниця між рядками 16 і 22 податкової декларації за період, що виправляється та рядками 16 і 22, що містять уточнені (виправлені) показники.
«Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 24 додатка(ів) ВП до Податкової декларації)»: Відображується сума штрафу у разі, якщо помилка призвела до заниження податкового зобовязання з податку на прибуток. Розмір штрафної санкції у разі виправлення помилок через поточну декларацію складає 5% від суми недоплати податку на прибуток. Дані до рядка переносяться з рядка 24 додатку ВП. -
«Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 25 додатка(ів) ВП до Податкової декларації)» У разі, якщо виправлення помилки призвело до недоплати податку на прибуток до бюджету разом із нарахуванням штрафу (рядок 24 податкової декларації) платник податку зобовязаний розрахувати пеню. Дані до рядка переносяться з рядка 25 додатку ВП.  
«Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) період(ів), що уточнюється(ються) (від'ємне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + від'ємне значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 26 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)»: Заповнюється у разі виправлення помилок минулих звітних періодів, що призвели до зменшення податкового зобовязання. Відображується значення рядка 26 додатку ВП.   Заповнюється у разі виправлення помилок минулих звітних періодів, що призвели до зменшення податкового зобовязання. Різниця між показниками рядків 16, 22 декларації за минулий звітний (податковий період) та рядками 16, 22, що містять уточнені (виправлені) показники. Показник має відємне значення.
«Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 23 х 3 %)»   Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації при самостійному виправленні помилок минулих звітних (податкових) періодів, а разі, якщо виправлення помилки призвело до недоплати податку на прибуток. Визначається розрахунковим шляхом – множенням позитивного значення рядка 23 на розмір штрафу (3%).
Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 28 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації) Показники рядків визначаються розрахунковим шляхом. Сума рядка 28 додатку ВП. Позитивна рязниця між рядками 19 декларації за період, що виправляється та рядками 19, що містять уточнені (виправлені) показники.
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 29 додатка(ів) ВП до Податкової декларації) Відображується сума штрафу у разі, якщо помилка призвела до заниження податкового зобовязання з податку на прибуток з доходів нерезидентів. Розмір штрафної санкції у разі виправлення помилок через поточну декларацію складає 5% від суми недоплати податку на прибуток. Дані до рядка переносяться з рядка 29 додатку ВП.  
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 30 додатка(ів) ВП до Податкової декларації) У разі, якщо виправлення помилки призвело до недоплати податку на прибуток до бюджету разом із нарахуванням штрафу (рядок 29 податкової декларації) платник податку зобовязаний розрахувати пеню. Дані до рядка переносяться з рядка 30 додатку ВП.  
Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється(ються) (від'ємне значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 31 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації) Заповнюється у разі виправлення помилок минулих звітних періодів, що призвели до зменшення податкового зобовязання. Відображується значення рядка 31 додатку ВП.   Позитивна рязниця між рядками 19 декларації за період, що виправляється та рядками 19, що містять уточнені (виправлені) показники.
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 28 х 3 %)   Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації при самостійному виправленні помилок минулих звітних (податкових) періодів, а разі, якщо виправлення помилки призвело до недоплати податку на прибуток. Визначається розрахунковим шляхом – множенням позитивного значення рядка 28 на розмір штрафу (3%).

 

Оскільки, для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з врахуванням положень ПКУ, відповідно, такі доходи і витрати визначаються на основі первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку. Джерелом інформації для визначення доходів і витрат слугують такі первинні документи як: прибуткові та видаткові накладні, акти виконаних робіт (надангих послуг), відомості нарахування заробітної плати, відомості нарахування амортизації, накладні на відпуск матеріалів у виробництво, акти на списання, лімітно-забірні картки, договори тощо. Джерела інформації для формування доходів, витрат та обєкта оподаткування представлено на рис.2.1.

Деякі рядки декларації поряд з кодуванням рядків мають кодування букв, що означає наявність додатків для розшифрування показників декларації. Вибір букв назви додатків вказує на зміст інформації, що міститься в цьому додатку (наприклад: додаток «ІД» - інші доходи). Слід зазначити, що деякі додатки формуються на основі інших додатків, тобто є взаємопов’язаними. Характеристика додатків представлена в таблиці 2.3.

 

 

Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного податкового періоду
Рис. 2.1. Джерела інформації для формування доходів і витрат.

 


Читайте також:

 1. V. Підриємницький дохід і прибуток
 2. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 3. Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток
 4. Аналіз опрацювання помилок
 5. База оподаткування
 6. База оподаткування
 7. База оподаткування
 8. База оподаткування
 9. База оподаткування
 10. База оподаткування
 11. База оподаткування
 12. База оподаткування ПДВ
Переглядів: 1089

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Порядок заповнення податкової декларації з податку на прибуток. | Характеристика додатків до декларації з податку на прибуток

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.