Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Ключові терміни та поняття

ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

ЗАГОСТРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ В 70—80 РОКИ.


· екологія

· екологія навколишнього середовища

 

· Чорнобильська катастрофа

· ядерна безпека


В 70—80-і роки різко загострилася екологічна обста­новка. Будівництво на Дніпрі каскаду гідроелектростан­цій, водосховищ нанесло непоправну шкоду природі. На дні рукотворних морів опинилося декілька сот тисяч гек­тарів плодородних чорноземів, сотні українських сіл, пам'ятки історії і культури, пов'язані з Запорізьким козацтвом. Повисихали річки, загублені ліси, забруднено р. Дніпро. Все це відбилося на долях сотень тисяч людей.

Україна, займаючи 2,7 % території Радянського Сою­зу, приймала на себе 23 % усіх забруднень. В атмосфе­ру міст України викидалося понад 11 млн. тонн шкідли­вих речовин, що в тричі менше, ніж по Російсь­кій Федерації, територія якої в ЗО разів більша від Ук­раїни. Із 68 міст СРСР з найбільш високим стабільним рівнем забрудненості атмосфери в цей час кожне п'я­те—українське: Дніпродзержинськ, Донецьк, Запоріж­жя, Кривий Ріг, Комунарськ, Маріуполь тощо.

Значно ускладнила екологічну обстановку в Україні аварія на Чорнобильській АЕС, яка відбулася в ніч з 25 на 26 квітня 1986 року; аварія, яка стала найбільшою катастрофою нашого часу, загальнонародною, та й міжнародною бідою, що наклала свій відбиток на долі мільйонів людей, прийдешніх поколінь.

Якщо звернутися до історії чорнобильської катастрофи, то слід згадати, що ще в 1970 р., коли почалося спорудження станції, на Україні існувала опозиція рішенню Москви будувати величезну атомну електростанцію в енергетично багатій республіці та ще й поблизу столиці України м. Києва.

Станцію будували швидкими темпами, з багаточисельними порушеннями технології та режиму безпеки, недосконалою конструкцією реакторів, вузлів й інших об’єктів АЕС. Будівельники поспішали повністю завершити її будівництво до XXVII з'їзду КПРС і КПУ, що було зроблено на шкоду безпеці та здоровому глузду.

Радіоактивна хмара, незмірно більша тієї, що утвори­лася після бомбардування Хіросіми в 1945 році, розпов­сюдилася на землі України, Білорусії, Польщі, Скандинавії, Росії (її західних регіонів). Над світом нависла загроза ядерної катастрофи. Чорнобильська трагедія — подія планетарного масштабу, але найбільше відбилася вона на Україні. За радянськими джерелами внаслідок катастрофи загинуло 35 чоловік (західні спеціалісти називають цифру набагато більшу). Біля 135 тис. чоловік покинуло свої рідні місця, в більшості випадків назавжди. (Рахунок жертв трагедії (невідомо в скільки тисяч) продовжується і сьогодні.

Крім людських жертв виведено з користування 144 тис. гектарів землі, 492 тис. гектарів лісу, забруднено близько 10 млн. га земель, з них орних, родючих площ— 13 млн. гектарів.

До сьогоднішнього дня на деяких землях, що зазнали біди, живуть ще тисячі людей, серед них діти, дуже багато хворих. Проблема відселення людей, вміння про­дуктивно використовувати і обробляти «хворий» грунт, не допустити масового захворювання людей та інші проблеми, пов'язані з наслідками катастрофи, вирішуються не завжди на достатньому рівні.

Глибокому осуду підлягає те, що центральні, та й ук­раїнські партійні, державні, господарські та медичні ор­гани замовчували тривалий час справжні масштаби та наслідки аварії, не проінформували своєчасно населення про радіаційну обстановку (зразу ж після аварії), що не дало змоги оперативно забезпечити насамперед йодову профілактику. ЦК Компартії України, Уряд республіки не виступив відкрито, принципово на захист людей.

13 листопада 1988 р. у Києві відбувся масовий мі­тинг, в якому взяло участь 20 тис. чоловік. На ньому було піднято питання про персональну відповідальність керівників республіки В. Щербицького, В. Шевченко за все, що пов'язане з Чорнобильською катастрофою.

11 грудня 1991 року на сесії ВР України голова комі­сії українського парламенту по подоланню наслідків ава­рії на Чорнобильській АЕС В. О. Яворівський виступив з годинною доповіддю, в якій дав глибокий аналіз того, що сталося. З доповіді постала страшна картина еконо­мічних збитків, нанесених Україні. Прямі втрати від лік­відації наслідків аварії, з урахуванням обсягу робіт на АЕС та в 30-кілометровій зоні, склали в 1986—1990 рр. майже 7,2 млрд. крб. В 22 млрд. крб. оцінюється виве­дення з експлуатації фондів земель, припинення будівни­цтва АЕС, а також невироблена продукція.

Верховна Рада України розробила державну програ­му невідкладних заходів по ліквідації наслідків аварії на найближчі роки та на тривалу перспективу.

Верховна Рада республіки прийняла Закон «Про пра­вовий режим території, що зазнала радіоактивного заб­руднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та За­кон «Про статус і соціальний захист громадян, що пост­раждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Реалі­зація заходів, визначених в цих Законах, зажадала до­даткових коштів — 5,2 млрд. крб. щорічно.

Створено відповідний Держкомітет України ( нині Міністерства у справах надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС) з відповідними структурами на місцях.

Питання ліквідації наслідків аварії ускладнюється тією обставиною, що внаслідок розпаду СРСР в 1991 ро­ці, Україна залишилася сам на сам перед бідою, яка від­булася з вини союзного центру.

Враховуючи ситуацію, що склалася навколо пробле­ми Чорнобиля, Уряд України прийняв рішення про за­криття ЧАЕС. Проте, в нинішніх економічних умовах Україна не здатна сама здійснити цей проект. А тому вона звернулася до світового співтовариства про допомогу На Брюссельській міжнародній конференції з цієї проб­леми, що відбулася в лютому 1996 року, представника­ми розвинутих країн була висловлена готовність підтри­мати Україну в закритті ЧАЕС.

 

З а п и т а н н я:

1. Охарактеризуйте екологічну обстановку, яка склалася в Україні в 70—80-х рр.

2. Як аварія на Чорнобильській АЕС вплинула на екологічну обстановку в Україні?

3. В чому полягає суть «чорнобильської проблеми» сьогодні? Як світове співтовариство впливає на вирішення цієї проблеми?

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 8. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 9. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 10. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 11. Базові (ключові) цінності.
 12. Базові поняття
Переглядів: 631

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ключові терміни та поняття | Ключові терміни та поняття

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.