Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Ключові терміни та поняття

РУХ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

НЕЗАЛЕЖНІ ПРОФСПІЛКИ. МОЛОДІЖНИЙ ТА СТУДЕНТСЬКИЙ


· багаторартійніссть

· профспілка

· молодіжний рух

· громадські організації

· УСС

· СУС

· „Пора”


Становлення реальної багатопартійності в Україні активізувало діяльність уже існуючих та утворення но­вих громадських організацій для захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціаль­них, культурних та інших інтересів.

На відміну від політичних партій, які покликані сприяти формуванню та вираженню політичної волі гро­мадян, громадські організації в своїх діючих докумен­тах та в практиці їх реалізації не ставили загальнополі­тичних питань, обмежуючись професійними, груповими, виробничими, науковими та іншими. Але в умовах гост­рої політичної боротьби політизація цих об'єднань (осо­бливо молодіжних та студентських), їх виступи на під­тримку тієї чи іншої політичної сили були звичайним явищем.

Професійні спілки. Наймасовішими серед громадсь­ких організацій були і залишаються профспілки, ще до проголошення незалежності України об'єднувалися Ук­раїнською Радою профспілок. За нових умов цей орган трансформувався у Федерацію профспілок України (ФПУ). Функції профспілок, як і інших громадських ор­ганізацій, визначені новою Конституцією України (ст. 36).

Процеси, що відбувалися в середовищі ФПУ, були досить суперечливими. З одного боку, профспілки зали­шалися, як і раніше, придатком адміністрації — від ни­зової ланки виробництва, організації, установи тощо до республіканської. З іншого боку, різке падіння жит­тєвого рівня населення, утворення альтернативних ор­ганізаційно-базових структур спонукало їх виступати на захист прав трудящих.

ФПУ — наймасовіша організація, що об'єднує по­над 95 % всіх організованих у профспілки трудящих. До ФПУ входять профспілки понад ЗО галузей — від ма­шинобудування та сільського господарства до культу­ри, вищої школи та освіти.

В той же час, не погоджуючись в багатьох питаннях з нерішучою, вичікувальною позицією офіційних проф­спілок, трудові колективи, об'єднання, групи працюючих у різних виробничих формах (шахтарі, залізничники, авіадиспетчери, працівники малих підприємств тощо) утворили власні профспілкові об'єднання: Всеукраїнсь­ке об'єднання солідарності трудівників, Незалежна профспілка гірників, Профспілка залізничників і транс­портних будівельників України, Федерація профспілок кооперації та інших форм вільного підприємництва Ук­раїни, Профспілка працівників Збройних Сил України тощо.

Нові профспілкові об'єднання вимагають розподілу з офіційними профспілками приміщень, майна, оздоров­чих закладів, друкованих органів тощо, висувають ви­моги щодо поліпшення оплати і умов праці, рішуче під­тримують страйкову боротьбу.

Інші громадські організації. В умовах соціально-еко­номічних змін в незалежній Україні, скориставшись своїм правом на свободу об'єднання в громадські ор­ганізації, директорський корпус української промисло­вості 19 лютого 1992 р. заснував нову громадську орга­нізацію — Український союз промисловців і підпри­ємців. До його складу увійшло понад 14 тис. колектив­них та індивідуальних членів. Свої головні завдання Союз вбачав у швидкому здійсненні економічних ре­форм, підтримці ініціативи виробників, відновленні ро­зірваних економічних зв'язків. Головою Союзу в грудні 1993 р. було обрано екс-прем'єра Л. Кучму, який про­довжував виконувати покладені на нього обов'язки до обрання його Президентом України. Нині УСПП очолює А.К. Кінах.

Ще до проголошення незалежності України виник­ла і розгорнула свою діяльність, перетворившись в досить згуртовану і впливову організацію Спілка офіцерів України (СОУ), основною метою діяльності якої є за­хист інтересів військовослужбовців та підтримка влад­них структур в розбудові української армії.

Виникла своєрідна, авторитетна й впливова жіно­ча організація України Спілка солдатських матерів.

В умовах незалежної України активно продовжує працювати товариство «Знання України», громадська організація просвітницько-інформаційного спрямування з величезним, більш як 55 - річним досвідом роботи.

Молодіжні організації. Молодь України приймає ак­тивну участь в діяльності політичних партій України лівого, правого й центристського спрямування, щоправ­да, більшість з політичних партій сьогодення не мають при собі молодіжних організацій (в цьому величезний їх недолік). Але молодь має й свої організації. У її се­редовищі найбільшим впливом користуються Спілка незалежної української молоді (СНУМ), Всеукраїнсь­ке студентське братство (ВСБ) та реанімований в нових умовах комсомол. Всього в Україні понад ЗО молодіж­них організацій, що об'єднують понад 650 тис. юнаків та дівчат (20 % молодих громадян України).

Найбільш громадсько-активною частиною українсь­кої молоді є студентство, яке отримало політичне «хре­щення» в жовтні 1990 р. під час відомого студентського голодування. Український студентський рух, який з пер­ших днів незалежності України подав зразки високої національної самосвідомості, має різноманітні форму­вання і об'єднання: крім названого Всеукраїнського студентського братства, це — Українська спілка студен­тів (УСС), Спілка українського студентства (СУС) та інші, що приймають активну участь в усіх процесах дер­жавотворення.

Таким чином, в незалежній Україні інтереси насе­лення диференційовані, і це є позитивним явищем, свід­чить про наростання процесів духовного відродження, формування демократичних засад суспільного життя на шляхах утвердження державності українського народу.

 

З а п и т а н н я:

1. Чим відрізняється громадська організація від політичної партії?

2. Які громадські організації в незалежній Україні Ви знаєте?

3. Яка молодіжна чи студентська організація Вам до вподоби за Вашими поглядами?

 

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 8. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 9. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 10. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 11. Базові (ключові) цінності.
 12. Базові поняття
Переглядів: 347

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ключові терміни та поняття | Ключові терміни та поняття

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.