Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ЗНАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Форма Української держави за Конституцією.

а) за формою державного устрою — унітарна держава, хоча в її складі перебуває Автономна Республіка Крим (як складова частина системи адміністративно- територіального устрою);

б) за формою правління—республіка (переважно президентсько-парламентська, тобто змішана);

в) за формою політичного режиму — демократичне держава.

В умовах територіальних зазіхань щодо України з боку інших держав (Росія, Румунія тощо) особливо важливого значення набуває закріплення в Конституції (ст. 2) цілісності й недоторканості території України в межах існуючого кордону. В Основному Законі держави наголошується на тому, що захист територіальної цілісності України—найважливіша функція держави, всього українського народу.

Важливою ознакою державності є наявність в незалежній державі Збройних Сил, готових захистити її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість, забезпечити державну безпеку та захистити її кордони. В Конституції функції Збройних Сил України визначаються в ст. 17. Наголошується на тому, що Збройні Си- ли не можуть бути використані з метою повалення конституційного ладу, обмеження прав і свобод громадян, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. Передбачено також Конституцією соціальний захист з боку держави військовослужбовців та всіх, хто перебуває на службі у Збройних Силах, та їх сімей.

Україна — поліетнічна, багатонаціональна держава. У зв'язку з цим особливого значення набувають ст. 10,11, 53, в яких констатуються такі важливі положення як:

а) державне сприяння консолідації і розвитку україн­ської нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та ре- лігійної самобутності всіх корінних народів та національних меншин в Україні; б) державне забезпеченняі всебічного розвитку й функціонування української мови, як державної мови, в усіх сферах суспільного життя і на всій території держави, а також гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської та інших мов національних меншин в Україні; в) державна турбота про задоволення національно-культурних і мов­них потреб українців, що проживають за її межами.

Державна символіка України—Державний Пра­пор, Державний Герб, Державний Гімн, її столиця за­кріплені статтею 20 Конституції України.

 

З а п и т а н н я:

1. Як би Ви дали визначення понять: „державний суверенітет», «народний суверенітет», «національний суверенітет»?

2. Які законодавчі акти закріпили незалежність й суверенність Української держави?

3. Дайте характеристику України за формою державного уст­рою, формою державного правління, формою політичного режиму.

 

1. Для утвердження української державності:

а) підсумовано попередній розвиток суспільства і держави, враховано досвід конституційного законо­давства;

б) створено конституційно-правові передумови для політичного, економічного, соціального, духовного роз­витку суспільства, зовнішньо-політичної діяльності дер­жави:

— в політичній сфері — розподілені функції влади між трьома гілками, створені правові умови для фор­мування багатопартійної системи та активізації діяль­ності громадських організацій тощо;

— в економічній сфері — закладені правові основи для формування ринкових відносин, розвитку різних форм власності, підприємництва тощо;

— в соціальній сфері особливого значення набуває закріплення соціально-правового статусу особи, соці­альних прав людини, реалізації принципу соціальної справедливості в житті суспільства тощо;

— в духовній сфері — закріплено ідеологічний плю­ралізм, рівноправне існування будь-якої ідеології; рів­ноправність конфесій, свобода совісті і віросповідання; право інтелектуальної власності (не лише створювати духовні цінності, але й самому вільно розпоряджатися ними);

— в зовнішньо-політичній діяльності держави — закріплені принципи цієї діяльності, спрямовані на за­безпечення національних інтересів і безпеки незалежної держави.

в)Чи не найвідмітніше значення Конституціїполя­гає в тому, що з її прийняттям український народ юри­дичне закріпив втілення в життя споконвічної національ­ної ідеї, за яку боролися десятки поколінь українців: створення незалежної соборної української держави та перетворення її в демократичну, правову і соціальну державу. Ці риси з ідеалу поступово почали перетворю­ватися в реальність, набувати нсзворотного характеру.

2. Міжнародне значення Конституції незалежної Ук­раїни:

— вона стала «перепусткою» для України в міжна­родне співтовариство з широким комплексом прав і сво­бод, які відповідають рівневі розвитку демократичних країн з багатовіковими традиціями боротьби за права людини; — викликала повагу до України, яку на міжна­родній арені сприйняли як повноправного суб'єкта;

— країнам світу з прийняттям Конституції України стало зрозумілим, з якою державою вони спілкуються, вони отримали гарантії виваженості й надійності на перспективу дій нашої держави в міжнародному співто­варистві.

 

З а п и т а н н я:

1. Що Ви вкладаєте в поняття «українська національна ідея»?

2. Як основні складові цього поняття зафіксовані в Конститу­ції України?

3. Яке значення має Конституція незалежної України для ут­вердження української державності?

4. Прокоментуйте вислів «Конституція України—«перепуст­ка» для нашої держави в міжнародне співтовариство.

 


Читайте також:

 1. DIMCLRE (РЗМЦВЛ) - колір виносних ліній (номер кольору). Може приймати значенняBYBLOCK (ПОБЛОКУ) і BYLAYER (ПОСЛОЮ).
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. Iсторичне значення революції.
 6. Ne і ne – поточне значення потужності і частоти обертання колінчастого вала.
 7. Ocнoвнi визначення здоров'я
 8. А/. Верховна Рада України.
 9. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 10. Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі.
 11. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 12. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Переглядів: 479

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ОСНОВНИЙ ЗАКОН ДЕРЖАВИ ЇЇ СТРУКТУРА | ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.024 сек.