Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Оцінка і аналіз якості будівельно-монтажних робіт

Рис. 1.Схема органiзацiї контролю якостi в будiвництвi

 

Л а б о р а т о р н и й к о н т р о л ь - здiйснюється на об'єктах i пiдприємствах будiндустрiї (заводах ЗБВ, трубозаготівельних i трубозварювальних базах тощо). В трестах i на заводах ЗБВ iснують центральнi будiвельнi лабораторiї (ЦБЛ). В БМО i на трубозварювально-iзоляцiйних базах - лабораторiї органiзують лише при значнiй вiддале-ностi їх вiд ЦБЛ i великих об'ємах робiт.

Будiвельнi лабораторії:

- слiдкують за якiстю матерiалiв i виробiв (цементу, труб, муфт, ущiльнювачiв, електродiв, бiтуму тощо),

- перевiряють їх на вiдповiднiсть ДСТУ, ТУ, нормам i вказiвкам,

- контролюють роботи щодо пiдвищення якостi матерiалiв i виробiв (наприклад, промивку i фракцiювання iнертних, очищення i iзоляцiю труб тощо),

- вiдбирають проби i випробовують зразки бетону, розчину, зварних швiв, iзоляцiйних покрить тощо,

- контролюють дотримання режимiв виконання робiт.

Забезпечення лабораторiй сучасним обладнанням пiдвищує дiю лабораторного контролю якостi.

З точки зору функціонального призначення і характеру проведення контроль є:

а) статистичний і виробничий;

б) технічний і економічний;

в) активний і пасивний;

г) приймальний (вхідний, вихідний) і інспекційний;
л) періодичний і постійний;

е) візуальний (зоровий) і інструментальний;

є) вибірковий і суцільний.

Комплексна система управлiння якiстю будiвельно-монтажних робіт - включає в себе засоби, методи i заходи, якi направленi на встановлення, забезпечення i пiдтримання необхiдного рiвня якостi робiт.

П л а н у в а н н я я к о с т i р о б i т, які виконують бригадами, дiльницями, БУ (БМУ) i трестом або об'єднанням в цiлому здiйснюється плановим, технiчним вiддiлом i головним технологом будiвельної органiзацiї на основi "Iнструкцiї з оцiнки якостi БМР".

К о н т р о л ь, i н ф о р м а ц i й н е з а б е з п е ч е н н я i о ц i н к а я к о с т i р о б i т - забезпечується службою управлiння якiстю, головним технологом, будiвельною лабораторiєю, технічним вiддiлом, лiнiйними ITР i бригадирами, а також геодезичною групою або головним геодезистом.

Технiчний вiддiл разом iз кошторисним вiддiлом здiйснюють вхiдний контроль якостi проектної документацiї, забезпечують усi пiдроздiли i служби нормативно-iнструктивними документами щодо якостi робiт i в першу чергу ДБНом.

М е т р о л о г i ч н е i м е т о д и ч н е з а б е з п е ч е н н я я к о с т i - здiйснює будiвельна лабораторiя i геодезична служба з метою єдностi, точностi i достовiрностi вимiрювань.

П р а в о в е з а б е з п е ч е н н я я к о с т i - здiйснює юридична служба разом iз кошторисним вiддiлом.

Роботу з виріщення претензій виконує юристконсульт сумiсно з бухгалтерiєю. Також до вищеперерахованих основних функцiй управління якiстю до них також вiдносяться органiзацiйно-технiчна пiдготовка виробництва, його матерiально-технiчне забезпечення (комплектацiя), пiдбiр кадрiв, їх матерiальне i моральне стимулювання.

Загальне керiвництво розробкою i впровадження комплексної системи управлiння якiстю здiйснює керiвник будiвельної органiзацiї, а координацiя робiт покладена на спецiальну службу управлiння якiстю. Важливими ланками у данiй системi є стандартизацiя i атестацiя як самих об'єктiв будiвництва, так i продукцiї будiндустрiї.

С т а н д а р т - це нормативно-технiчний документ, який встановлює комплекс норм, правил i вимог до об'єкта стандартизацiї i затверджений компетентними органiзацiями. У нашiй країнi застосовуються стандарти чотирьох основних категорiй: державнi (ДСТУ), галузевi (ОСТ), республiканськi (РСТ) i стандарти пiдприємств (СТП). До пiдприємств, якi порушують стандарти, застосовують економiчнi санкцiї.

А т е с т а ц i ї пiдлягає продукцiя всiх галузей народного господарства, в тому числi, яка використовується у будiвництвi.

Будівельну продукцію оцінюють за бальною системою.

В приймальних документах оцінка якості БМР визначається у відповідності із вимогами будівельних норм (БН 378-77):

- „відмінно” - роботи виконані з особливою ретельністю і з технічними показниками, які перевищують нормативні (наведені у відповідних розділах ДБН), або при поліпшенні проектних експлуатаційних показників без збільшення кошторисної вартості цих робіт;

- „добре” - роботи виконані у повній відповідності з проектом і нормативними показниками;

- „задовільно” - роботи виконані із незначними відхиленнями від проектної чи технічної документації, обов’язково узгодженими письмово з проектною організацією і замовником, які не знижують експлуатаційних якостей, показників надійності, міцності, стійкості, довговічності і зовнішнього вигляду побудованих будинків, споруд і їх частин.

Оцінювання якості розпочинається із знаходженням коефіцієнта дефектності:

,

де: а - кількість контрольованих показників;

- сума одиничних показників якості за всіма контрольованими вимогами.

Одиничні показники якості визначаються за формулою:

,

де: М – кількість спостережень;

П - загальна кількість спостережень у вибраному ряді.

 

При значенні - ставиться оцінка „5”;

- при - ставиться оцінка „4”;

- при , - ставиться оцінка „3”.

Якщо Кд >0,3 - робота не приймається і не оцінюється до усунення дефектів.

Загальна оцінка виконання робіт на об’єкті визначаються за формулою:

,

де: - обсяги робіт, які оцінені відповідно на оцінки „5”; „4” ; „3”.


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. IV. Оцінка вигідності залучення короткотермінових кредитів
 4. SWOT-аналіз у туризмі
 5. SWOT-аналіз.
 6. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 7. V. Нюховий аналізатор
 8. АВС (XYZ)-аналіз
 9. Автоматизація проектних робіт
 10. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 11. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 12. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
Переглядів: 600

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Контроль якостi робiт при будiвництвi об'єктiв | Прийняття об’єктів в експлуатацію

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.