Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


БІОСИНТЕЗ АМІНОКИСЛОТ

Потреба в АТФ для утворення бактеріальних клітин із глюкози

Більшість мікроорганізмів здатні синтезувати de novo всі 20 амінокислот, з яких складаються білки. Вуглецеві скелети амінокислот будуються з проміжних продуктів обміну, аміно­групи вводяться прямим амінуванням або трансамінуванням. Переведення неорганічного азоту в органічні сполуки завжди відбувається через аміак. Нітрати, нітрити, молекулярний азот (джерела азоту в поживних середовищах) попередньо відновлю­ються до аміаку (асиміляційна нітратредукція) і тільки після цього включаються до складу органічних сполук (рис. 6.9, а, б, в).

Лише небагато амінокислот утворюються в результаті пря­мого амінування вільними іонами амонію. У первинній асиміляції аміаку беруть участь L-глутаматдегідрогеназа та L -аланіндегідрогеназа, які здійснюють відновлювальне амінування 2-оксокислот (пірувату та 2-оксоглутарату) (рис. 6.9, д,е). АТФ у цьому процесі участі не бере. Утворення глутаміну з глутамату каталізується глутамінеинтетазою І потребує витрат АТФ (рис. 6.9, г). За допо­могою глутаматсинтази аміногрупа глутаміну може бути пере­несена на 2-оксоглутарат з утворенням глутамату (рис. 6.9, ж).

Решта амінокислот отримує свою аміногрупу від первин­них амінокислот у результаті трансамінування. З вільних аміно­кислот у цитоплазмі кількісно переважає глутамінова кислота (більше половини всього "пулу" амінокислот).

Рис. 6.9.Найважливіші шляхи асиміляції азоту:

іони амонію, що містяться у поживному середовищі, безпосередньо поглинаються клітинами (а). Іони нітрату під час асиміляційної нітратредукці'і (б), а молекулярний азот під час фіксації азоту (в) відновлю­ються до іонів амонію. В органічні сполуки амонійний азот перетворю­ється або за участю АТФ утворенням глутаміну, або без витрат АТФ прямим відновлювальним амінуванням 2-оксоглутарату чи пірувату

 

Всі необхідні для синтезу білків 20 амінокислот утворю­ються з певних метаболічних попередників (рис.6.10):

Як видно з наведених даних, субстратами для синтезу аміно­кислот є декілька сполук — піруват, оксалоацетат, 2-оксоглутарат, 3-фосфогліцерат, фосфоенолпіруват, еритрозо-4-фосфат і 5-фосфорибозил-пірофосфат. Оксалоацетат являє собою відправ­ну точку для синтезу шести амінокислот, 2-оксоглутарат є попе­редником синтезу чотирьох, а піруват —- трьох амінокислот. На рис. 6.11 показано два можливі шляхи синтезу лізину: А — діамінопімеліновий і Б — аміноадипіновий.

Мікроводорості, гриби, дріжджі здійснюють синтез лізину через аміноадипінову, бактерії — через діамінопімелінову кислоту. Аланін та аспартат синтезуються з пірувату та оксалоацетату трансамінуванням з використанням глутамату як донора аміногру­пи. Аспарагін утворюється в реакції, аналогічній реакції, що ката­лізується глутамінсинтетазою. Відновлення аспартату дає нанів-альдегід аспарагінової кислоти — попередник лізину, треоніну та метіоніну. Дезамінування треоніну приводить до утворення 2-оксо-бутирату, який в результаті послідовної дії чотирьох ферментів пере­творюється на ізолейцин. Під дією чотирьох ферментів піруват пере­творюється на валін; проміжний продукт синтезу валіну служить попередником в утворенні лейцину. Серин, гліцин і цистеїн синте­зуються з 3-фосфогліцерату, а пролін та аргінін — з глутамату.

 

Pис. 6.11. Шляхи біосинтезу амінокислот:

родини амінокислот: і — ароматичних амінокислот і гістидину; 2 — піруватна: 3 — аспартатна; 4 — глутаматна. Шляхи біосинтезу лізину: А -—діамінопімеліновий; -6 — аміноадипіновий

 

Складнішим є синтез ароматичних амінокислот . Еритрозо-4-фосфат і фосфоенолпіруват конденсуються з утворен­ням С-сполуки, яка піддається циклізації. Загальним проміж­ним продуктом синтезу ароматичних амінокислот є хоризмат. У цій точці біосинтетичний шлях розгалужується на два: 1) утво­рення триптофану через антранілат; 2) утворення тирозину та фенілаланіну через префенат :


Читайте також:

 1. Білки – це високомолекулярні органічні біополімери, мономерами яких є амінокислоти.
 2. БІОСИНТЕЗ ЖИРНИХ КИСЛОТ
 3. Біосинтез ізопреноїдів і локалізація ефірних олій в рослинах.
 4. Біотехнологічне виробництво незамінних амінокислот
 5. Вміст незамінних амінокислот у їжі
 6. Етапи біосинтезу білка
 7. Класифікація прогеїногенних амінокислот.
 8. Лекція №2. Білки, амінокислоти: будова, властивості, біологічна роль. Класифікація.
 9. Лекція №7. нУКЛЕІНОВІ КИСЛОТИ. БУДОВА, БІОЛОГІЧНА РОЛЬ. БІОСИНТЕЗ БІЛКА
 10. Питання 2. Амінокислотний склад білків, їх загальні властивості
 11. Поліпептиди і амінокислоти
Переглядів: 2515

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ПОТРЕБИ В АТФ ДЛЯ УТВОРЕННЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ КЛІТИН З ГЛЮКОЗИ | БІОСИНТЕЗ ЖИРНИХ КИСЛОТ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.