Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Визначення величини одноденних витрат окремих видів матеріальних цінностей (у натуральному і грошовому виразі).

На підприємствах існує кілька видів запасів: транспортний, підготовчий (технологічний), поточний, резервний (страховий).

Встановлення норм запасів за окремими видами матеріальних цінностей (у днях).

Відомі три методи розрахунку нормативів оборотних коштів: аналітичний (до­слідно-статистичний), метод прямого рахунку та коефіцієнтний.

Аналітичний (до­слідно-статистичний) метод передбачає аналіз наявних необоротних активів із наступним коригуванням їх окремих елементів. Тобто: вивчаємо – аналізуємо – коректуємо.

Метод прямого рахунку— це роз­рахунок нормативів за кожним нормованим елементом оборотних коштів. У практиці господарювання він є основним, інші методи розрахунків викорис­товуються здебільшого як допоміжні.

При використанні методу прямого розрахунку передбачені такі етапи роботи:

Норма запасу в днях – це кількість днів роботи підприємства, на яку необхідно створити запас матеріалів для забезпечення безперервності виробничого процесу.

Транспортний запас створюється на період від моменту оплати виставленого постачальником рахунку до прибуття вантажу на склад підприємства.

Поточний запас створюється для безперебійного забезпечення виробництва матеріальними ресурсами на період між двома черговими поставками. Величина поточного запасу приймається у половинному розмірі від домовленого із постачальниками періоду поставок.

Підготовчий (технологічний) запас створюється на період, необхідний для приймання, складування та підготовки матеріальних ресурсів до виробничого використання.

Резервний (страховий запас) формується на випадок можливих перебоїв у постачанні (інших непередбачених обставин).

3. Визначення нормативу оборотних коштів по кожній статті в грошовому вираженні,якийпроводиться шляхом множення одноденних витрат у грошовому вираженні на норму запасу в днях.

4. Розрахунок сукупного нормативу або загальної потреби в оборотних коштах по підприємству – шляхом сумування часткових нормативів по окремим статтям.

5. Визначення норм і нормативів за окремими статтями оборотних коштів в розрізі окремих підрозділів підприємства, де використовуються матеріальні цінності та виготовляється продукція.

Найбільш трудомісткою і складною є розробка норм запасу. Норми запасу в днях застосовуються протягом декількох років, якщо істотно не змінюються умови виробництва, постачання і збуту, розрахунку та інші.

Коефіцієнтний метод полягає в уточненні чинних на початок розрахункового пе­ріоду нормативів власних оборотних коштів за допомогою коефіцієнтів, які встановлюються відповідно до змін в цьому періоді умов діяльності підприємства, що впливають на величину цих коштів.

При коефіцієнтному методі визначення загальної потреби підприємства в обігових коштах, норматив обігових коштів, розрахований методом прямого розрахунку ділиться на дві частини.

До першого відносяться нормативи, розмір яких прямо залежить від обсягу витрат на виробництво: сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати, допоміжні матеріали, тара, незавершена виробництво і готова продукція (виробничий норматив).

У другу частину включаються ті статті нормованих активів, по яких потреба в коштах прямо не залежить від зміни витрат на виробництво: нормативи по запасних частинах для ремонтів устаткування, МШП, витратах майбутніх періодів (невиробничий норматив).

Для визначення нормативу оборотних коштів на плановий рік виробничий норматив збільшується пропорційно до росту виробничої програми в планованому році. Невиробничий норматив обігових коштів збільшується у половинному розмірі від росту виробничої програми.

Отримана загальна сума нормативу зменшується на суму коштів, що вивільняються в результаті планованого (прогнозованого) прискорення оборотності оборотних коштів.

4. Показники ефективності використання оборотних коштів

До основних показників, що характеризують ефективність використання оборотних активів підприємства, належать:

- коефіцієнт оборотності оборотних активів;

- коефіцієнт завантаження (або закріплення) оборотних активів;

- тривалість одного обороту.

Коефіцієнт оборотностіє результат діленнявартості реалізованої продукції за діючими оптовими ціна­ми за певний період на середній залишок оборотних коштів за той самий період.

Коефіцієнт оборотності показує скільки оборотів здійснюють оборотні кошти за рік. Цей коефіцієнт водночас показує суму реалізованої продукції на одну гривню оборотних засобів.

Прискорення обо­ротності оборотних коштів зумовлює: по-перше, збільшення обсягу про­дукції на кожну грошову одиницю постійних витрат підприємства; по-друге, вивільнення частини коштів і завдяки цьому створення додаткових резервів для розширення виробництва.

Коефіцієнт завантаження – показник, що є оберненим стосовно коефіцієнта обо­ротності. Він по­казує, скільки оборотних коштів (у частках одиниці) припадає на кожну грошову одиницю реалізованої продукції.

Тривалість одно­го обороту в днях (або швидкість обороту) оборотних коштів виз­начається як співвідношення кількості днів у розрахунковому пер­іоді (для кварталу — 90 днів, року — 360 днів) і коефіцієнта обо­ротності за той самий період.

Для характеристики економічної ефек­тивності використання оборотних коштів може застосовуватися показник їхньої рентабельності, обчислюваний як відношення при­бутку підприємства до суми його оборотних коштів.


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 3. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 4. Ocнoвнi визначення здоров'я
 5. V Суттю Я-концепції стає самоактуалізація в межах моральних правил і більше значимих особистісних цінностей.
 6. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 7. Абсолютні і відносні величини
 8. Абсолютні і відносні статистичні величини
 9. Абсолютні, відносні та середні величини.
 10. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 11. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 12. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
Переглядів: 1109

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Встановлення нормативів по окремих статтях дозволяє забезпечити оптимальну потребу підприємства в оборотних коштах. | Показники оборотності оборотних коштів можуть розраховуватись по всіх оборотних коштах, що беруть участь в обороті, та за окремими їх елементами.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.016 сек.