Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Практичні завдання

Екологічні проблеми сучасності

План

Тема 4. Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів

Мета:вивчити джерела забруднення атмосфери, поверхневих водойм, підземних вод, грунту, лісових ресурсів; розглянути наслідки їх забруднення та основні заходи охорони.

1. Джерела забруднення атмосфери. Наслідки забруднення повітря оксидами вуглецю, сірки та азоту; важкими металами; токсичними вуглеводнями. Захист атмосферного повітря від забруднення.

2. Джерела забруднення поверхневих водойм і підземних вод. Наслідки надходження у водойми мінеральних, органічних та бактеріальних забруднень. Заходи по захисту вод від забруднення.

3. Причини погіршення стану ґрунтів: вітрова та водна ерозія, заболочування, засолення, хімічне забруднення. Заходи щодо охорони грунтів.

4. Проблема раціонального використання лісових ресурсів.

1. Керування продукційними процесами.

2. Стійкість природних і антропогенних ценозів.

3. Регуляція чисельності популяцій.

4. Екологічні механізми адаптації до середовища.

5. Екологічна індикація.

6. Екологізація виробництв.

1. Відновлення порушених екосистем.

2. Оздоровлення ландшафту, тобто розробка заходів з метою попередження загрози захворювання людей у результаті поширення різних захворювань у природному ландшафті.

3. Збереження еталонних ділянок біосфери.

4. Утилізація комунально-господарських відходів міст.

5. Перехід від промислу до господарства,

6. Забезпечення ефективності техногенної безпеки біосфери від забруднень внаслідок господарської діяльності людей.

Напрями екологічних проблем згідно програми ООН з охорони НПС(ЮНЕП):

Ø зміна атмосфери й клімату;

Ø зміна гідросфери;

Ø зміна літосфери; проблеми, пов’язані з використанням земної поверхні, а також з видобутком і використанням корисних копалин;

Ø зміна біоти;

Ø зміни в сільському й лісовому господарстві;

Ø демографічні проблеми, в тому числі проблеми виробництва продуктів харчування;

Ø урбанізація, проблеми населених пунктів;

Ø вплив навколишнього середовища та його змін на здоров’я людей;

Ø проблеми розвитку промислового виробництва;

Ø проблеми, пов’язані з виробництвом і споживанням енергії;

Ø проблеми, пов’язані з розвитком транспорту;

Ø проблеми розвитку природоохоронної освіти й розуміння громадськістю проблем навколишнього середовища;

Ø проблеми, пов’язані з впливом на навколишнє середовище воєн та їхні можливі екологічні наслідки.

Кодекс екологічної етики спеціаліста (Всесвітня федерація інженерних організацій)

1. Повною мірою використовуючи свої здібності, виявляйте сміливість духу, ентузіазм і самовідданість у досягненні найвищих технічних результатів, які сприятимуть розвитку людства.

2. Досягайте кінцевої мети вашої роботи при якомога меншому споживанні сировини й енергії з мінімумом відходів і будь-яких забруднень.

3.Особливу увагу приділяйте осмисленню наслідків ваших пропозицій і дій: умисних і випадкових, поточних і довгострокових, враховуючи при цьому їхній вплив на здоров’я людей, додержання соціальної справедливості та прийнятої системи цінностей.

4.Ретельно вивчайте НС, на яке буде спрямовано вплив; аналізуйте всі зміни, що можуть виникнути в екосистемах, вибирайте оптимальне з еколого-економічного погляду вирішення.

5.Сприяйте вжиттю заходів для відновлення і, якщо можливо, поліпшення стану навколишнього середовища. Включайте ці заходи до ваших розробок.

6.Відхиляйте будь-які пропозиції, що завдають шкоди природі, приймайте найкраще соціальне й політичне рішення.

7.Пам’ятайте, що принципи взаємозалежності екосистем, збереження ресурсів та взаємної гармонії є основою нашого подальшого існування, вони – межа, яку переступати не можна.

Природні ресурси – це найважливіші компоненти навколишнього природного середовища, які використовують для задоволення матеріальних і культурних потреб людини. Під потребами людини розуміють потребу або нестачу в чому-небудь необхідному для підтримання життєдіяльності організму, людської особистості, соціальних груп. М. Ф. Реймерс (1994) виділяє шість основних груп потреб людини:

біологічні, психологічні, етнічні, трудові, економічні, соціальні.

 

2
1
- загальносоматичні – призводять до отруєння всього організму (оксиди карбону, ціанисті сполуки, свинець, ртуть, арсен та його сполуки).

3
- подразнювальні – призводять до подразнення дихальних шляхів та слизової оболонки (хлор, аміак, сірчистий газ, фторид гідрогену, оксиди нітрогену, озон, ацетон та ін.).

- сенсибілізувальні – діють як алергени (розчинники, лаки та ін.).

4
канцерогенні – призводять до появи ракових пухлин (азбест, радон, оксиди хрому та ін.).

- мутагенні – зумовлюють зміну спадкової інформації (свинець, радій, уран та ін.).


 

   
 
 
 

Таблиця 1. Види забруднень і джерела забруднення атмосфери(Франсуа Рамад, 1981)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Забруднювальна речовина Джерела забруднення
Гази Вуглекислий газ Вулканічна діяльність, дихання живих організмів, спалювання викопного палива
Оксид карбону (II) Вулканічна діяльність, двигуни внутрішнього згоряння
Вуглеводні Рослини, бактерії, двигуни внутрішнього згоряння
Органічні сполуки Хімічна промисловість, спалювання відходів, різне паливо
Сірчистий газ та інші похідні сірки Вулканічна діяльність, морські бризи, бактерії, спалювання викопного палива
Похідні азоту Бактерії, горіння
Радіоактивні речовини Атомні електростанції, ядерні вибухи
Тверді часточки Важкі метали і мінеральні сполуки Вулканічна діяльність, метеорити, вітрова ерозія, водяний пил, промисловість, двигуни внутрішнього згоряння
Органічні речовини, природні й синтетичні Лісові пожежі, хімічна промисловість, різне паливо, спалювання відходів, сільське господарство (пестициди)
Радіоактивні речовини Ядерні вибухи, аварії на атомних електростанціях

Таблиця 2. Викиди шкідливих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел

 

Місто У тому числі
Усього Викиди, тис. т
Твердих Газоподібних і рідких 3 них
сірчистий ангідрид оксиди нітрогену оксид карбону (II)
Донецьк Запоріжжя Київ Маріуполь Одеса Москва (Росія)

Таблиця 3. Викиди в атмосферу деяких хімічних виробництв (І. Є. Кузнєцов і Т. М. Троїцький)

 

Виробництво Компоненти викидів
Нітратної кислоти NO, NO2, NH3
Сульфатної кислоти NO, NO2, SO2, SO3, H2SO4
Гідрогенхлориду HC1, Cl2
Сульфамінової кислоти NH3, NH(SO3NH4)2, H2SO4
Фосфору і фосфатної кислоти P.O5, H3PO4, HF, Ca5F(PO4)3 (пил)
Оцтової кислоти CH3CHO, CH3CO2H
Складних добрив NO, NO2, NH3, HF, H2SO4, P2O5, HNO3
Аміачної селітри CO, NH3, HNO3, NH4NO3 (пил)
Суперфосфату H2SO4, HF, пил суперфосфату
Аміачної води NH3
Рідкого хлору HC1, Cl2, Hg
Хлорного вапна Cl2, СаС12(пил)
Поліхлорвінілової смоли Hg, HgCl2, NH3
Тетрахлоретилену HC1, Cl2
Ацетону CH3CHO, (CH3)2CO
Аміаку NH3, CO
Метанолу CH3OH, CO
Капролактаму NO, NO2, SO2, H2S, CO
Оксиду титану (IV) TiO2, FeO, Fe2O3, FeSO4, H2SO4(пил)
Ацетилену С2Н2(сажа)
Мінеральних пігментів SO2, SO3, Fe2O3, FeSO4, H2SO4
Целюлози H2S, Cl, SO2, CH3SH, (CH3)2S

Таблиця 4. Класифікація речовин за ступенем небезпечності(ДГСТ 12.1.007-76)

 

Показник токсичності (встановлений експериментально або затверджений директивним органом) Норма класу небезпечності речовин
Надзвичайно небезпечні Високо-небезпечні Виважено небезпечні Мало-небезпечні
ГДК робочої зони, мг/м3 Середня смертельна доза, введення в шлунок, мг/кг Середня смертельна доза, нашкірна, мг/кг Середня смертельна концентрація, інгаляція, мг/м3 Коефіцієнт можливого отруєння Зона гострої дії Зона хронічної дії <0,1   <15 <100   <500 <300 <6,0 >10 0,1-1,0   15-150 100-500   501-50 000 300-30 6-18 10-5 1,1-10,0   151-50 000 501-2500   5001-50 000 29-3 18,1-54 4,9-2,5 >10,0   >5000 >2500   >50 000 <3 >54 <2,5

Таблиця 5. Класи промислових об'єктів згідно із санітарними нормами проектування промислових підприємств

Клас СЗЗ  
> 3000 м особливо небезпечні об'єкти (АЕС та ін.)
  >1000 м. хімічні, нафтопереробні, паперово-целюлозні та металургійні заводи й підприємства, що займаються випалюванням коксу, вторинною переробкою кольорових металів, видобутком нафти, природного газу та кам'яного вугілля.
  > 500 м цементні, гіпсові, вапнякові та азбестові заводи і підприємства, що виробляють свинцеві акумулятори, пластичні маси, видобувають горючі сланці, кам'яне, буре та інше вугілля.
  >300 м підприємства з виробництва скловати, керамзиту, толю й руберойду, вугільних виробів для електропромисловості, різних лаків та оліфи, ТЕЦ, заводи залізобетонних виробів, асфальтобетонні, кабельні заводи тощо.
  >100м підприємства металообробної промисловості, машинобудівні заводи, електропромисловість з невеликими ливарними цехами, виробництва неізольованого кабелю, котлів, цегли, металевих електродів, будівельних матеріалів з відходів ТЕС.
  >50 м підприємства легкої промисловості, металообробної промисловості з термічною обробкою без ливарних цехів, виробництва лужних акумуляторів, приладів для електротехнічної промисловості без застосування ртуті й лиття, друкарні, виробництва харчової промисловості, пункти очищення й промивання цистерн, виробництво стиснутих і зріджених продуктів розділення повітря.

Таблиця 6. ГДК шкідливих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів

 

Речовина ГДК, мг/м3 Клас небезпечності
Максимальна разова середньодобова
Оксид нітрогену (IV) NO2 0,085 0,085
Аміак NH3 0,2 0,2
Ацетон 0,35 0,35
Бензин нафтовий (малосірчистий) 5,0 1,5
Бензпірен - 0,1 мкг/100м3
Бутиловий спирт 0,1 0.1
Оксид ванадію (V) - 0,002
Дихлоретан 3,0 1,0
Метанол 1,0 0,5
Нітробензол 0,008 0,008
Ртуть металева - 0,0003
Сажа (кіптява) 0,15 0,05
Свинець та його сполуки в перерахунку на Рb - 0,0007
Сірчистий ангідрид SO2 0,5 0,05
Гідрогенсульфід H2S 0,008 0,008
Карбондисульфід 0,03 0,005
Ціанідна кислота HCN - 0,01
Хлоридна кислота НС1 0,2 0,2
Оксид карбону (II) CO 3,0 1,0
Фенол 0,01 0,01
Хром СrO3 0,0015 0,0015
Етанол 5,0 5,0
Етилен 3,0 3,0

У разі викиду шкідливих газів з одиночного точкового джерела з круглим устям за несприятливих метеорологічних умов на відстані Хm(м) від джерела Сmвизначають за формулою 1

 
 

 


де А – коефіцієнт, що залежить від температурної стратифікації атмосфери (табл. 7);

М – маса шкідливої речовини, що викидається в атмосферу, г/с;

F – безрозмірний коефіцієнт, що залежить від швидкості осідання шкідливих речовин

(для газуватих речовин і дрібнодисперсних аерозолів – пилу, попелу F = 1.

для дрібнодисперних аерозолів з коефіцієнтом очищення викидів

не менш як 90 % F = 2 ; від 75 до 90 % F = 2,5,

менш як 75 % або в разі відсутності очищення F=3);

H – висота джерела викиду над рівнем землі, м; η – безрозмірний коефіцієнт, що залежить від рельєфу місцевості (у разі рівної місцевості або з перепадом висоти не більш як 50 м на 1 км η = 1); ΔT – різниця температур викидних газів T2 і навколишнього атмосферного повітря Тп; (за останню приймають середню максимальну температуру повітря найжаркішого місяця року); m і n – коефіцієнти; V1 витрата викидних газів, м3/с, яку визначають за формулою 2

V1 = πD2W0/4, 2

 

де D – діаметр устя джерела викиду, м; W0 середня швидкість викидних газів з устя джерела викиду, м/с.

Таблиця 7. Значення коефіцієнта А

Географічний район Значення А
Європейська територія СНД і Урал на північ від 52° пн. ш. (за винятком центра європейської території), Україна Для розташованих в Україні джерел заввишки до 200 м у зоні від 50° до 52° пн .ш. Те саме на південь від 52° пн. ш.  

Значення коефіцієнтів m і п залежать від параметрів f, Vm, V′mi fe:

f = 1000 W02D/H2ΔT;

V'm = 1,3W0D/H;

fe=800 (V'm)3.

Коефіцієнт m визначають залежно від f за формулами:

при f < 100;

при f ≥ 100.

Для fe < f < 100 значення коефіцієнта m обчислюють при f = fе.

Коефіцієнт п при f < 100 визначають залежно від Vm за формулами:

n = 1 при Vm > 2

n = 0,532Vm2 2,13Vm + 3,13 при 0,5 ≤ Vm<2;

n = 4,4Vmпри Vm < 0,5.

Відстань Хm(м) від джерела викидів, на якій приземна концентрація С (мг/м3) за несприятливих метеорологічних умов досягає максимального значення Сm, визначають за формулою

Xm = αH(5-F)/4,

де безрозмірний коефіцієнт α при f < 100 обчислюють за формулами:

при Vm≤0,5;

при 0,5 < Vm < 2

при Vm > 2.

Якщо f > 100 або ΔT = 0, значення α визначають за формулами:

при V′m ≤ 0,5;

при 0,5 < V′m <2;

при V′m >2.

Для холодних викидів (ΔT ≈ 0) висоту труби визначають за формулою

H = [AMFDη / 8 V1(ГДК – СФ)3/4,

де Сф – фонова концентрація шкідливої речовини, мг/м3.


Читайте також:

 1. V. Завдання.
 2. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 3. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 4. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 5. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 6. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 7. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 8. Аудит, його мета та завдання
 9. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 10. Багатокритерійні завдання і можливі шляхи їхнього рішення.
 11. Безпека життєдіяльності людини – найважливіше завдання людської цивілізації
 12. Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги
Переглядів: 1229

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аксоплазма | Проспер Меріме – романіст і новеліст

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.