Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності

Лекція № 3.

 

 

 

1. Етапи становлення системи охорони інтелектуальної власності.

2. Організаційна структура охорони інтелектуальної власності

–законодавчі органи влади

– судові органи влади

– – виконавчі органи влади

3.Недержавні організації ІВ.

4.Законотворча діяльність у системі інтелектуальної власності

 

Література

 

1. 1.Альтшулер Г.С. Найти идею. Введение в теорію решения изобретательских задач._Новосибирск: Наука, 1986, 209с.

2. Андрианов П.А. Техническое творчество учащихся. – М.: Просвещение, 1986.-215с.

3. Дахно И.И. Патентоведение.–Харьков, 1977.ю–3131с.

4. Жаров В.О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: Навч. посібник.–2-е вид., перероб. І доп.–К.: ЗАТ „Інститут інтелектуальної власності”, 2002.–188с.

5. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав.–К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000.–187с.

6. Інтелектуальна власність: словарь– ТRIPS.довідник / за заг. ред.. О.Д. Святоцького.–у 2-х т.: Том 1. Авторське право і суміжні права /за ред.. О.Д. Святоцького, В.С. Дроб’язка.–К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000.–356с.

7. Економіка інтелектуальної власності: використання і передача прав на об’єкти інтелектуальної власності /Укладач Міняйло Л.А..–К.: ЗАТ „Інститут інтелектуальної власності і права”, 2000.–168с.

 

До незалежності України, яка була у складі Радянського Союзу до 1991 р., для державного управління системою ІВ в 1955р. (вперше в 1920р.) був створений Державний комітет у справах винаходів і відкритів (Держкомітет) при Раді Міністрів СРСР.

При Держкомітеті були створені Всесоюзний науково-дослідницький інститут державної патентної експертизи, котрий приймав і розглядав заявки на винаходи, організовував їх експертизу, Центральний науково-дослідний інститут патентної інформації і техніко-економічних досліджень –підприємство "Патент", Обчислювальний центр Держкомітету, Всесоюзна патентно-технічна бібліотека з патентним фондом, Всесоюзний центр патентних послуг.

На підприємствах і організаціях були створені відділи винахідництва і раціоналізації і патентні відділи. В 1958 р. була створена Всесоюзна спілка винахідників і раціоналізаторів на громадських засадах, як юридична особа з затвердженим статутом, з багатьма філіями республіканського, регіонального і обласного рівнів на всій території СРСР чисельністю більше 7 млн.членів.

Після здобуття незалежності Україна отримала лише окремі фрагменти системи охорони ІВ колишнього СРСР, що вимагало докорінної перебудови системи з врахуванням принципів ринкової економіки та стратегії входження країни до світового економічного, політичного і соціально-культурного простору.

Етапи становлення системи охорони ІВ в Україні:

Перший етап (1991-1994рр.)став періодом закладання найнеобхідніших законодавчих основ та створення базових організаційних структур.

Другий етап (1995-1999рр.)був обумовлений запровадженням курсу на радикалізацію соціально-економічних реформ у країні (жовтень 1994р.) і прийняттям Україною низки важливих міжнародних зобов'язань, та початком з 1995 р. переговорного процесу про набуття повноправного членства в Світовій організації торгівлі.

Третій етап (розпочався у 2000р.)у зв'язку з закінченням кризового періоду економіки України.

Система охорони ІВ в Україні (за станом 2002 р.) регулювала завдяки 37 законам і 100 підзаконним актам:

- 16 самостійних обєктів авторського права в галузі науки, літератури та мистецтва;

- 3 види суміжних прав;

- 9 видів промислової власності;

- захист від недобросовісної конкуренції.

Протягом останніх років в Україні сформувалася досить розгалужена організаційна структура органів, які прямо чи опосередковано забезпечують діяльність у сфері охорони інтелектуальної власності таб."Організаційна структура органів в Україні у сфері ІВ" таб.

 

В Україні охорону обєктів ІВ здійснюють установи, до яких належать:

- законодавчі органи влади;

- судові органи влади;

- виконавчі органи влади.таб (з синьої книжки)

Вищим законодавчим органом управління науково-технічним прогресом є Верховна Рада України У структурі Верховної Ради України, у складі Комітету з питань науки і освіти створений Підкомітет з питань інноваційної діяльності і захисту ІВ.

У структурі судової влади у 2001 році створена спеціалізована колегія суддів Вищого господарського суду України з розгляду справ, пов'язаних із захистом прав ІВ. Подібні колегії також створені в Автономній республіці Крим, областях, місті Києві і Севастополі та в Апеляціних господарських судах.

Система виконавчих органів охоплює такі установи:

1. Міжвідомчий комітет зпроблем захисту прав на обєкти інтелектуальної власності – постійно діючий орган при КМУ, створений у лютому 2000р. для координації влади у сфері охорони інтелектуальної власності.

2. Державний департамент інтелектуальної власності, створений у квітні цього ж року у складі Міністерства освіти і науки України.

Інші міністерства і відомства України, діяльність яких так чи інакше стосується охорони прав інтелектуальної власності:

1. Антимонопольний комітет України – центральний орган. Що забезпечує захист від недобросовісної конкуренції, пов'язаної з неправомірним використанням обєктів інтелектуальної власності.

2. Міністерство юстиції України – бере участь у розробці законодавчих актів з питань інтелектуальної власності, координує законотворчу діяльність у цій сфері та відповідає за його адаптацію до законодавства Європейського Союзу;

3. Міністерство внутрішніх справ України – здійснює заходи з попередження та розкриття злочинів від порушень прав ІВ, бере участь у створенні та вдосконаленні необхідної для протидії цим порушенням законодавчої бази;

4. Державна податкова адміністрація України (ДПАУ)-здійснює контроль за нарахуванням і платою податків при ввезенні та виробництві аудіо- й відеопродукції на території України;

5. Державна митна служба України – забезпечує реєстрацію та здійснює комплекс передбачених законодавством заходів з недопущення переміщення через митний кордон України товарів, вироблених з порушенням прав інтелектуальної власності;

6. Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України – здійснює державний контроль за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів, а також про рекламу в цій сфері;

7. Служба безпеки України – бере участь у розробці та здійснені заходів із захисту державних таємниць України сприяє у збереженні комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України.

Важливу роль у системі органів регулювання охорони інтелектуальної власності у сфері науки і техніки відіграють:таб.

"Організаційна структура органів охорони ІВ у сфері науки і техніки"

Необхідна інформація про організації:

Держдепартамент інтелектуальної власності (ДДІВ) створений у квітні 2000 р.(вул. Урицького,45, м. Київ,03035, WEB-сторінка http://www/spou/kiev/ua)

Український інститут промислової власності(Укрпатент, вул. Глазунова,1, м.Київ, 01601, тел/факс 494-05-68, Е-mail: POST ukrpatent.org) діяльність якого регламентується статутом прийнятим у 2000р.

Українське агенство з авторських та суміжних прав(вул.Б.Хмельницького,34, м. Київ, 01300, тел. 244-22-38, Е-mail: scau scau.kiev.ua:)

Інститут інтелектуальної власності і права(вул. Глазунова,1, м. Київ, 01601, тел/факс 494-05-13, 494-05-14) створений на початку листопада 1999 року.


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. B грудини зі здавленням чи пораненням органів.
 3. ERP і управління можливостями бізнесу
 4. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 5. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 6. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 7. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 8. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 9. Oracle Управління преміальними
 10. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
 11. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 12. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
Переглядів: 429

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Політехнічний аналіз механізмів і машин | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.