Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Організаційна структура служб охорони праці

 

Служби охорони праці являють собою самостійні структурні підрозділи підприємств, які безпосередньо підпорядковуються керівнику або головному інженеру.

Кількісний склад служб охорони праці визначається ст.15 Закону «Про охорону праці», відповідно до якої на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці. Її діяльність визначається Типовим положенням.

На тих промислових підприємствах, де використовуються вибухові матеріали або сильнодіючі отруйні речовини , кількісний склад служби охорони праці має складатися щонайменше з двох посадових осіб.

Діяльність служб охорони праці прирівнюється до діяльності інших основних виробничо-технічних структур підприємства.

Функціональні обов’язки служб охорони праці на невеликих підприємствах (до 50 осіб) можуть виконувати у порядку сумісництва особи з числа інженерно-технічних працівників, які пройшли перевірку знань з питань охорони праці. А, відтак, залежно від кількості працюючих служби охорони праці можуть бути або самостійними структурними підрозділами, або складатися з одного спеціаліста, що має вищу освіту і стаж роботи за фахом виробничої діяльності щонайменше три роки.

На підприємствах служби охорони праці відповідають перш за все за організацію робіт по створенню здорових і безпечних умов праці, попередженню нещасних випадків і професійних захворювань.

Служби охорони праці здійснюють свою діяльність у відповідності з чинним законодавством та нормативно-правовими актами у цій сфері, Постановами і рішеннями Кабміну, Верховної ради, Міністерств, органів державного нагляду, а також за вказівками вищестоящих організацій. При цьому вказані служби керують організаційно-методичною роботою з охорони праці в структурних підрозділах підприємств з метою створення безпечних і здорових умов праці, організовують контроль за впровадженням у виробничу діяльність рекомендацій науково-дослідних інститутів з питань оздоровлення умов праці та підвищення рівня промислової безпеки.

Служби охорони праці контролюють дотримання у структурних підрозділах трудового законодавства, наказів, правил з охорони праці, вказівок, приписів органів державного нагляду та відповідність обладнання вимогам стандартів ССБП та НПАОП, реалізують завдання по забезпеченню безпеки будівель, споруд і виробничих процесів, створенню нормальних санітарно-гігієнічних умов праці, оптимальних режимів праці і відпочинку, організації лікувально-профілактичного і санітарно-побутового обслуговування працюючих.

На керівників служб охорони праці покладається організація оперативного забезпечення підвідомчих галузевих підприємств нормативними документами, правилами, типовими інструкціями, плакатами та іншими наочними засобами у цій сфері. При цьому вони здійснюють методичне керівництво при складанні і перегляді діючих інструкцій з безпеки і гігієни праці за професіями та видами робіт, надають допомогу у цій справі технічним службам підприємства.

Посадові особи служб охорони праці приймають участь у розслідуванні аварій, нещасних випадків і професійних захворювань, які скоїлися на виробництві, проводять аналіз стану охорони праці і виясняють причини, що призвели до нещасних випадків та сумісно з іншими службами розробляють необхідні превентивні профілактичні заходи. При цьому ведуть облік і звітність з травматизму, контролюють виконання заходів покращення і оздоровлення умов праці, а також освоєння матеріальних та фінансових ресурсів, виділених на ці заходи за відповідний період.

Служби охорони праці реалізують завдання щодо проведення навчання працюючих, безпечному виконанню робіт, розробляють програму вступного інструктажу робітників, службовців і посадових осіб, надають методичну допомогу керівникам структурних підрозділів у складанні програм інструктажу на робочих місцях, а також повторних та інших видів інструктажу. Для осіб, що наймаються на роботу, працівники служби проводять вступний інструктаж і контролюють своєчасне та якісне проведення інших видів інструктажу, перевірку знань правил і інструкцій з технічної безпеки, виробничої санітарії, протипожежної профілактики, а також організовують навчання, атестацію та переатестацію всіх працівників виробничих підрозділів підприємств.

Обов’язки посадових осіб служб охорони праці полягають також у тому, щоб здійснювати нагляд і контроль за:

· безпечним веденням робіт при експлуатації технологічного обладнання, машин, механізмів і пристроїв;

· станом санітарно-гігієнічних умов та проведенням з цією метою паспортизації санітарно-технічного стану умов праці;

· справністю і правильністю використання захисних засобів і запобіжних пристосувань.

Сумісно з відповідними виробничими структурами підприємств служби охорони праці проводять перевірку технічного стану будівель, споруд, обладнання, надають допомогу в організації контролю за станом навколишнього і оточуючого виробничого середовища, беруть участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об’єктів виробничого призначення.

Служби охорони праці організовують розробку цехами і іншими підрозділами комплексних планів покращення умов, охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів, їх узгодження з комітетом профспілок, контролюють їх виконання і витрату коштів, виділених на проведення цих заходів, а також забезпечення і використання працюючими засобів індивідуального захисту. Служби охорони праці вносять пропозиції керівництву про необхідність розробки і впровадження засобів захисту працюючих від небезпечних виробничих чинників, беруть участь у розробці угод з охорони праці, що є складовою частиною колективних договорів.

Керівники служб охорони праці організовують роботу по обладнанню кабінетів (куточків) охорони праці, оснащенню їх наочними та технічними засобами навчання для проведення інструктажів і навчання посадових осіб, службовців, робітників і забезпечують їх інструкціями, нормами, правилами з безпечного ведення робіт, здійснюють пропаганду безпечних методів праці шляхом проведення у встановленому порядку оглядів, конкурсів з охорони праці, лекцій, бесід, показу кінофільмів і забезпечення виробничих об’єктів відповідними попереджувальними плакатами, написами і знаками безпеки.

Служби охорони праці подають керівникам підприємств пропозиції щодо покращення організації робіт з охорони праці, про використання більш сучасних конструкцій огородження, пристосувань, запобіжних пристроїв і інших засобів захисту від небезпечних виробничих чинників. Працівники служб сумісно з іншими технічними службами беруть участь у проведенні комплексних перевірок стану охорони праці, узагальнюють результати перевірок і здійснюють підготовку матеріалів для їх розгляду на засіданні комісій з оперативного контролю.

Сумісно з іншими структурами служби охорони праці приймають участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових або реконструйованих об’єктів виробничого призначення з метою встановлення відповідності їх вимогам охорони праці, беруть участь у роботі комісії по атестації керівних працівників і головних спеціалістів підвідомчих структур з питань охорони праці.

Служби охорони праці контролюють своєчасне проведення відповідними структурами випробувань і технічних опосвідчень парових і водогрійних котлів, посудин і апаратів, що працюють під тиском, вантажопіднімальних машин і механізмів, контрольних приладів і іншого обладнання, що підлягають періодичному випробуванню і опосвідченню. При цьому забороняють або призупиняють експлуатацію машин і обладнання та виконання робіт, якщо вони загрожують життю і здоров’ю працюючих або можуть призвести до аварії, про що ставлять до відома керівників або головних інженерів промислових об’єктів.

Керівник служби охорони праці планує роботу по проведенню перевірок стану охорони праці на об’єктах, організовує і проводить їх, а також здійснює контроль за своєчасним виконанням графіків перевірок та особисто приймає участь у них, сприяє роботі громадським інспекторам з охорони праці.

Відповідно до законодавчих актів керівнику підприємства забороняється залучати працівників служби охорони праці до виконання робіт, що не входять у коло їх обов’язків.

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 2. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 3. VІ. План та організаційна структура заняття
 4. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 5. Аварійно-рятувальні служби
 6. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
 7. Адаптація працівників.
 8. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 9. Адміністративна служба
 10. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 11. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 12. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, нотаріату та адвокатури.
Переглядів: 596

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Елементи та органи управління охороною праці | Повноваження посадових осіб служб охорони праці

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.023 сек.