Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Головний бухгалтер

Податок на прибуток;

4. Надзвичайні витрати.

Операційні витрати групуються також за елементами витрат:

ü матеріальні витрати;

ü витрати на оплату праці;

ü відрахування на соціальні заходи;

ü амортизація;

ü інші операційні витрати.

 

2.Способи обліку витрат діяльності

Для обліку витрат можна застосовувати 3 варіанти ведення обліку:

Варіант 1

Перший варіант ведення обліку витрат передбачає застосування для обліку витрат лише рахунків класу 9.

Рахунки класу 9 “Витрати діяльності” застосовують для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та витрати на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків. Структура рахунків класу 9 збігаєть з вимогами до визнання, складу та оцінки витрат, викладених в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.

За дебетомрахунків відображаються суми витрат, за кредитом- списання суми витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок 79 “Фінансові результати”. Тобто рахунки класу 9 ніколи не мають сальдо.

Варіант 2

Другий варіант ведення обліку витрат передбачає застосування для обліку витрат рахунків класу 8 та 9 одночасно.

При застосуванні вказаного варіанту з допомогою рахунків класу 8 накопичується інформація про операційні витрати за елементами, яка використовується для заповнення розділу 2 Звіту про фінансові результати.

Склад і призначення рахунків класу 8 (при застосуванні класів 8 і 9)

Код рахунка Назва рахунка Призначення
Матеріальні витрати   Для узагальнення інформації про матеріальні витрати за звітний період
Витрати на оплату праці Для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період
  Відрахування на соціальні заходи Для узагальнення інформації про витрати та відрахування на соціальні заходи
  Амортизація Для узагальнення інформації про суму нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів
Інші операційні витрати Для обліку операційних витрати, що не відображаються на інших рахунках класу 8

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків 80-84 визнаних витрат, за кредитом їх списання на рахунки:

Дебет 23 "Виробництво"

Дебет 91 "Загальновиробничі витрати"

Дебет 92 "Адміністративні виграти"

Дебет 93 "Витрати на збут"

Дебет 94 "Інші операційні витрати"

Якщо підприємством для обліку витрат звітного періоду використовуються рахунки класів 8 і 9, то рахунки класу 8 є транзитними рахунками, оскільки виконують допоміжну функцію з формування витрат за елементами.

Варіант 3

Третій варіант ведення обліку витрат передбачає застосування для обліку витрат тільки рахунків класу 8. Даний варіант може використовуватись тільки суб’єктами малого підприємництва, а також іншими організаціями, які не здійснюють комерційну діяльність.

При вказаному варіанті обліку за дебетом рахунків 80-85 відображають суми визнаних витрат, а за кредитом їх списання на рахунки 23”Виробництво” (в частині прямих і непрямих виробничих витрат) та 79 “Фінансові результати” (в частині інших витрат).

Порівняльна схема реєстрації господарських операцій з застосуванням рахунків класу 8 та 9

Зміст операцій Кореспонденція рахунків
у разі застосування тільки класу 9 у разі застосування рахунків класу 8 та 9
  Дебет Кредит Дебет Кредит
Запасні частини використані для ремонту виробничого обладнання 23 “Виробництво” 207 “Запасні частини” 806“Витрати запасних частин” 207“Запасні частини”
23”Виробництво” 806“Витрати запасних частин”
Запасні частини використані для ремонту легкового автомобіля 92”Адміністра тивні витрати” “Запасні частини” 806“Витрати запасних частин” 207“Запасні частини”
92”Адміністративні витрати” 806“Витрати запасних частин”
Нарахована амортизація основних засобів відділу збуту 93”Витрати на збут” 131”Знос основних засобів” 83”Аморти-зація” 131”Знос основних засобів”
93”Витрати на збут” 83”Амортизація”
Нестача готової продукції, виявлена при інвентаризації 947 ”Нестачі і втрати від псування цінностей” 26 ”Готова продукція” 84 ”Інші операційні витрати” 26 ”Готова продукція”
947 ”Нестачі і втрати від псування цінностей” 84 ”Інші операційні витрати”

Для обліку витрат застосовуються Журнали 5 і 5А. Ті підприємства, які не використовують рахунки класу 8, облік витрат ведуть у Журналі 5. Відображення операцій з використанням рахунків класів 8 та 9 здійснюється у Журналі 5А.

В обох варіантах Журналу є однаковими за змістом і порядком заповнення розділи:

-I (з кредиту рахунків 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 в дебет рахунків);

- II "Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та інвестиційної діяльності, інші витрати";

- IV "Аналітичні дані до рахунку 28 "Товари".

Розділ І Журналів 5 і 5А заповнюється після складання розділів II і III цих журналів. Для складання Журналів 5 і 5А використовують дані первинних документів, накопичувальних відомостей, аркушів-розшифровок, інших журналів.

3.Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

 

За дебетом рахунка 90 “Собівартість реалізації” відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів, страхових виплат відповідно до договорів страхування (Дт90 Кт26,23,28 тощо), за кредитом - списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 “Фінансові результати” (Дт79 Кт90).

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду - 92 “Адміністративні витрати”, 93 ”Інші витрати операційної діяльності”.

Рахунок 90 “Собівартість реалізації” має такі субрахунки:

901 “Собівартість реалізованої готової продукції”;

902 “Собівартість реалізованих товарів”;

903 “Собівартість реалізованих робіт, послуг”;

904 “Страхові виплати”.

На субрахунку 901 “Собівартість реалізованої готової продукції” ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції.

На субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів”відображається собівартість реалізованих товарів, яка визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

На субрахунку 903 “Собівартість реалізованих робіт, послуг” ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період робіт, послуг.

На субрахунку 904 “Страхові виплати” підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України “Про страхування”, узагальнюють інформацію про страхові суми і страхові відшкодування за умовами договору страхування при настанні страхового випадку.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з:

виробничої собівартості продукції,яка була реалізована протягом

звітного періоду;

• нерозподілених постійних загальновиробничих витрат;

• наднормативнихвиробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці;

інші прямі витрати;

змінні загальновиробничі витрати та постійнірозподілені загальновиробничі витрати.

 

4.Облік адміністративних витрат

До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, які спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, охорона); .

винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні тощо);

амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

витрати на врегулювання спорів у судових органах;

податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаютьсядо виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

плата за розрахункове-касове обслуговування та інші послуги банків;

інші витрати загальногосподарського призначення.

Для обліку адміністративних витрат передбачено рахунок 92”Адміністративні витрати”.

По дебету відображають суму визнаних адміністративних витрат, по кредиту- списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Відображення в обліку адміністративних витрат

Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
  Витрати на службові відрядження адміністративного персоналу   92 "Адміністративні витрати"   372 "Розрахунки з підзвітними особами"  
  Нарахована амортизація адміністративного приміщення   92"Адміністративні витрати"   131 ”Знос основних засобів"  
  Оплачено послуги за проведений аудит   92 "Адміністративні витрати"   311 ”Поточні рахунки в національній валюті"  
  Витрати на зв'язок (бухгалтерія підприємства)   92" Адміністративні витрати"   631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"  
  Нарахування заробітної плати адміністрації   92 "Адміністративні витрати"   66 "Розрахунки по оплаті праці"  
  Відрахування на обов'язкове соціальне страхування адміністративним працівникам 92 "Адміністративні витрати"     65 "Розрахунки по страхуванню"  
  Нарахована орендна плата (адміністративні приміщення)   92 "Адміністративні витрати"   631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"  
  Послуги з охорони адміністративних приміщень   92 "Адміністративні витрати"   631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"  
  Нарахування витрат на сплату податку на землю   92 "Адміністративні витрати"   641 "Розрахунки за податками"  
  Плата за розрахунково-касове обслуговування банком   92 "Адміністративні витрати"   311 "Поточні рахунки в національній валюті"  

 

5.Облік витрат на збут

Виграти на збут включають такі витрати, що пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;

витрати на ремонт тари;

оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

витрати на передпродажну підготовку товарів;

витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, охорона);

витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

Для обліку витрат на збут передбачено рахунок 93 “Витрати на збут”.

По дебету рахунку відображають суму визнаних збутових витрат, по кредиту - списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Відображення в обліку витрат на збут

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
  Нарахування заробітної плати працівникам відділу збуту   93 "Витрати на збут"   66 "Розрахунки по оплаті праці"  
  Відрахування на обов'язкове соціальне страхування працівникам відділу збуту   93 "Витрати на збут"   65 "Розрахунки по страхуванню"  
  Витрат на відрядженняпрацівників відділу збуту   93 "Виграти на збут"   372 "Розрахунки з підзвітними особами"  
  Нарахована амортизація основних засобів відділу збуту   93 "Витрати на збут"   131 "Знос основних засобів"  
  Витрати на страхування готової продукції   93 "Витрати на збут"   311 "Поточні рахунки в національній валюті"  
  Оплата послуг реклами   93 "Витрати на збут"   311 "Поточні рахунки в національній валюті"  
  Списані на фінансовий результат витрати збуту   791 "Результат основної діяльності"   ут"  

 

6.Облік інших операційних витрат та облік інших витрат

Для обліку інших операційних витрат використовують рахунок 94 "інші витрати операційної діяльності". На цьому рахунку узагальнюється інформація про витрати від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім витрат, що відображуються на рахунках 90 "Собівартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут".

За дебетом рахунка відображають суму визнаних витрат, по кредиту- списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

До інших операційних витрат включаються:

витрати на дослідженнята розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи";

собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку, визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом НБУ на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;

собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартостіта витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

втрати від операційної курсової різниці;

втрати від знецінення запасів;

нестачі й втрати від псування цінностей;

визнані штрафи, пеня, неустойка;

витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

інші витрати операційної діяльності.

Відображення в обліку інших операційних витрат

№ п/п Зміст операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Витрати по сумнівних боргах  
  Списання сумнівних боргів по дебіторській заборгованості, не пов'язаної з реалізацією продукції   944 "Сумнівні та безнадійні борги   377 "Розрахунки з різними дебіторами"  
  Формування резерву сумнівних боргів по дебіторській заборгованості за товари (роботи, послуги) 944 "Сумнівні та безнадійні борги"   38 "Резерв сумнівних боргів"  
Продаж іноземної валюти  
  Собівартість реалізованої іноземної валюти   942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"   377 "Розрахунки з іншими дебіторами"  
  Включення комісійної винагороди банку до собівартості реалізованої іноземної валюти   942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"   377 "Розрахунки з іншими дебіторами"  
Курсові різниці      
  Відображені втрати від операційних курсових різниць по дебіторській заборгованості за товари   945 "Втрати від операційних курсових різниць"   362 "Розрахунки з іноземними покупцями"  
Втрати від уцінки, нестач та втрат запасів  
  Списання суми уцінки запасів до чистої вартості реалізації   946 "Втрати від знецінення запасів"   20 "Виробничі запаси"  
  Списання нестачі товарів   947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"   28 "Товари"  
Штрафи, пені, неустойки (визнані)  
  Нарахована пеня по податку на прибуток   948 "Визнані штрафи, пені, неустойки"   641 "Розрахунки за податками й платежами"  
Інші операційні витрати  
  Видана матеріальна допомога працівникам   949 "Інші витрати операційної діяльності"   301 "Каса в національній валюті"  
           

До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). Для відображення інших витрат в бухгалтерському обліку використовують рахунок 97 "Інші витрати".

До інших витрат належать:

971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій”;

972 “Собівартість не реалізованих необоротних активів”;

973 ”Собівартість реалізованих майнових комплексів”;

974 ”Витрати від не операційних курсових різниць”;

975 “Уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій”;

976 “Списання необоротних активів”;

977 “Інші витрати звичайної діяльності”.

На субрахунку 971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій” відображається балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій та інші витрати, пов’язані з їх реалізацією.

На субрахунку 972 “Собівартість не реалізованих необоротних активів” відображається балансова вартість реалізованих необоротних активів та інші витрати, пов’язані з їх реалізацією.

На субрахунку 973 ”Собівартість реалізованих майнових комплексів” відображається балансова вартість реалізованих майнових комплексів та інші витрати, пов’язані з їх реалізацією.

На субрахунку 974 ”Витрати від не операційних курсових різниць” відображаються втрати за активами й зобов’язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 975 “Уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій”відображається сума знецінення необоротних активів і фінансових інвестицій.

На субрахунку 976 “Списання необоротних активів” відображається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов’язані з їх ліквідацією.

На субрахунку 977 “Інші витрати звичайної діяльності” відображаються інші витрати звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках 97 “Інші витрати” .

Відображення в обліку інших витрат

№ п/п Зміст операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
  Втрати від переоцінки заборгованості за довгостроковим кредитом, отриманим в іноземній валюті   974 ”Втрати від не операційних курсових різниць”   502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті"  
  Списання собівартості реалізованих фінансових інвестицій   971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"   14 "Довгострокові фінансові інвестиції”  
  Списання балансової (залишкової) вартості майнових комплексів   973 ”Собівартість реалізованих майнових комплексів”   10 "Основні засоби"  
  Списання балансової (залишкової) вартості малоцінних необоротних активів   972 ”Собівартість реалізованих необоротних активів”   112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"  
  Залишкова вартість нематеріальних активів, що списуються   976 "Списання необоротних активів"   12 "Нематеріальні активи"  

7.Облік фінансових витрат

До фінансових належать витрати, які впливають на розмір власного й залученого капіталу, зокрема сума сплати банкам процентів за користування кредитами, витрати на емісію (випуск) облігацій, плати за фінансову оренду та інші витрати. Названі витрати пов’язані з платою за залучений в оборот підприємства капітал банків чи юридичних осіб.

На рахунку 95 “Фінансові витрати” ведеться облік витрат процентів та інших витрат підприємства, пов’язаних із залученням позикового капіталу.

Рахунок 95 “Фінансові витрати” має такі субрахунки:

951 “Відсотки за кредит”;

952 “Інші фінансові витрати”.

За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

На субрахунку 951 “Відсотки за кредит”ведеться облік витрат, пов’язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, за користування кредитами банків.

На субрахунку 952 “Інші фінансові витрати” ведеться облік витрат, пов’язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов’язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахування відсотків за договорами кредитування, фінансового лізингу.

Інвестиційна діяльністьпов’язана з придбанням і продажем довгострокових (необоротних) активів, і короткострокових (оборотних) фінансових активів, які не відносяться до еквівалентів грошових коштів (вартість придбаних основних засобів, необоротних і нематеріальних активів, надання позик іншим підприємствам, надходження коштів від фінансових інвестицій –дивіденди, проценти).

На рахунку 96 “Втрати від участі в капіталі” ведеться облік втрат зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства. Основні вимоги до обліку інвестицій викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 “Інвестиції”.

Рахунок 96 “Втрати від участі в капіталі” має такі субрахунки:

961 “Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства”;

962 “Втрати від спільної діяльності”;

963 “Втрати від інвестицій в дочірні підприємства”.

За дебетом рахунка відображається сума визнаних втрат, за кредитом- списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

На субрахунку961 “Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства” ведеться облік втрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок одержання асоційованих підприємствами збитків.

На субрахунку962 “Втрати від спільної діяльності” ведеться облік витрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами збитків.

На субрахунку963 “Втрати від інвестицій в дочірні підприємства” ведеться облік втрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок одержання дочірніх підприємствами збитків.

9.Доходи підприємства: визнання, класифікація та оцінка

Доходи –це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Тобто, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

1. Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів.

2. Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо.

3. Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

4. Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

5. Сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором.

6. Надходження, що належать іншим особам.

7. Надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Визнані доходи поточного періоду класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

інші операційні доходи;

фінансові доходи;

інші доходи;

надзвичайні доходи.

Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів.

Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані або підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за цим бартерним контрактом.

 

10.Загальний порядок обліку доходів

Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій призначені рахунки класу 7 “Доходи і результати діяльності”(крім рахунка 76 “Страхові платежі”):

70 ”Доходи від реалізації”

71 “Інший операційний дохід”

72 “Доход від участі в капіталі»

73 “Інші фінансові доходи”

74 “Інші доходи”

75 «Надзвичайні доходи»

На рахунках класу 7 (крім рахунка 76 “Страхові платежі”) протягом звітного періоду за кредитом відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включені до ціни продажу, за дебетом – відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), а також віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 “Фінансові результати”. Тобто, рахунки класу 7 (крім рахунка 76 “Страхові платежі”) ніколи не мають сальдо, так як закриваються в кінці звітного періоду рахунком 79 “Фінансові результати”.

На рахунку 76 “Страхові платежі” узагальнюється інформація про надходження страхових платежів та їх повернення страхувальникам, із щомісячним віднесенням всієї різниці на субрахунок 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”.

Інформація про доходи підприємства збирається в журналі 6, в якому наводиться кореспонденція рахунків щодо формування доходів, а також дається розшифровка сум доходів за субрахунками рахунків сьомого класу.

 

11.Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається у разі наявності всіх наведених нижче умов:

покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:

можливості достовірної оцінки доходу;

імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться:

вивченням виконаної роботи;

визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;

визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату.

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за визначений період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг).

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно оцінений і не існує імовірності відшкодування зазнаних витрат, то дохід не визнається, а зазнані витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо надалі сума доходу буде достовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою.

Для обліку доходу від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг Планом рахунків передбачено застосування рахунку 70 ”Доходи від реалізації” в розрізі таких субрахунків:

701 “Дохід від реалізації готової продукції”

702 “Дохід від реалізації товарів”

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”

704 “Вирахування з доходу”

705 “Перестрахування”

За кредитом субрахунків 701 – 703 відображається одержання доходу, за дебетом – належна сума непрямих податків; суми, які отримуються підприємством на користь комітента, принципала; повернуті перестраховиками частки страхових платежів; результат зміни резервів незароблених премій у страховій діяльності та списання у порядку закриття на рахунок 79 ”Фінансові результати”.

На субрахунку 704 ”Вирахування з доходу” за дебетом відображається сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів, суми надходжень за договорами комісії агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів й інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунка 704 ”Вирахування з доходу”відображують списання дебетових оборотів на рахунок 79 “Фінансові результати”.

На субрахунку 705 ”Перестрахування” підприємства,які є страховиками, узагальнюють інформацію про частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування. За дебетом субрахунку 705 ”Перестрахування”відображуються суми часток страхових платежів, що належать перестраховикам, за кредитом - частки страхових платежів, що повертаються перестраховиками у разі дострокового припинення договору перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунку 705 ”Перестрахування” списується (закривається) у кореспонденції із субрахунком 703 ”Дохід від реалізації робіт і послуг”.

Відображення в обліку доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів)

№ п/п Зміст операцій Кореспонденція рахунків  
Дебет Кредит  
Реалізація готової продукції (перша подія – відвантаження продукції)  
Відображено доход від реалізації 361” Розрахунки з вітчизняними покупцями” 701”Дохід від реалізації продукції”  
Відображено в обліку ПДВ 701 “Дохід від реалізації готової продукції” 641 “Розрахунки за податками”  
Відображено собівартість реалізованої готової продукції 901 “Собівартість реалізованої готової продукції” 26 “Готова продукція”  
Реалізація готової продукції (перша подія – отримання попередньої оплати)  
Отримання попередньої оплати на поточний рахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 681 “Розрахунки за авансами одержаними”  
Відображено в обліку ПДВ 643 “Податкові зобов’язання” 641 “Розрахунки за податками”  
Відображено доход при відвантаженні попередньо оплаченої продукції 681 “Розрахунки за авансами одержаними” 701 “Дохід від реалізації готової продукції”  
Відображено в обліку ПДВ 701 “Дохід від реалізації готової продукції” 643 “Податкові зобов’язання”  
Списано собівартість готової продукції 901 “Собівартість реалізованої готової продукції” 26 “Готова продукція”  
Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі  
Відображення виручки від реалізації товарів 301 “Каса в національній валюті” 702 “Дохід від реалізації товарів”  
Відображено в обліку ПДВ 702 “Дохід від реалізації товарів” 641 “Розрахунки за податками”  
Списання собівартості товарів 902 “Собівартість реалізованих товарів” 282 “Товари в торгівлі”  
             

Облік наданих знижок

Знижки, що виникають при реалізації продукції, товарів, робіт, послуг можуть бути таких видів:

знижки, надані до реалізації – на момент відвантаження продукції відома сума компенсації, що буде отримана;

знижки, надані після реалізації – на момент відвантаження продукції точна сума компенсації, що буде отримана, не може бути визначена, оскільки існують умови, якими має право скористатися покупець, та, в результаті чого, сума компенсації, яку він повинен сплатити, буде меншою.

Відображення в обліку знижок, наданих до реалізації

Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Відображено виручку від реалізації п’яти автомобілів 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями” 702 “Дохід від реалізації товарів”
ПДВ 702 “Дохід від реалізації товарів” 641 “Розрахунки за податками”
Собівартість реалізованих автомобілів 902 “Собівартість реалізованих товарів” 281 “Товари на складі”

Дохід у цьому випадку визначається одразу за вирахуванням знижки.

Відображення в обліку знижок, наданих після реалізації

Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Відображено виручку від реалізації 10 автомобілів 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями” 702 “Дохід від реалізації товарів”
ПДВ 702 “Дохід від реалізації товарів” 641 “Розрахунки за податками”
Собівартість реалізованих автомобілів 902 “ Собівартість реалізованих товарів” 281 “Товари на складі”
Отримано платіж за два автомобілі (в тому числі ПДВ) 311 “ Поточні рахунки в національній валюті” 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”
Відображено суми знижок 704 “ Вирахування з доходу” 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”
Коригування ПДВ (сторно) 704 “ Вирахування з доходу” 641 “Розрахунки за податками”
Отримано решту грошових коштів 311 “ Поточні рахунки в національній валюті” 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

 

12.Облік інших доходів від операційної діяльності

До складу інших операційних доходів відносяться:

дохід від реалізації іноземної валюти;

дохід від реалізації виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів;

дохід від операційної оренди, якщо така діяльність не є метою створення підприємства;

дохід від операційної курсової різниці, що виникає за активами та зобов’язаннями, пов’язаними з операційною діяльністю підприємства;

одержані штрафи, пені, неустойки за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду про їх стягнення;

відшкодування раніше списаних активів;

дохід від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу та щодо якої минув строк позовної давності;

одержані гранти та субсидії;

доходи від операцій з тарою, від інвентаризації тощо.

Для обліку інших операційних доходів використовується рахунок 71 “Інший операційний дохід”. Цей рахунок має субрахунки:

711 ”Дохід від реалізації іноземної валюти”

712 ” Дохід від реалізації інших оборотних активів”

713 ”Дохід від операційної оренди активів”

714 ”Дохід від операційної курсової різниці”

715 ”Одержані штрафи, пені, неустойки”

716 ”Відшкодування раніше списаних активів”

717 ”Дохід від списання кредиторської заборгованості”

718 ”Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів”

719 ”Інші доходи від операційної діяльності”

За кредитом рахунка 71 відображається сума визнаних доходів, а за дебетом – суми непрямих податків у складі цих доходів та списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Тобто, на цьому рахунку узагальнюється інформація про доходи від операційної діяльності у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Відображення в обліку інших операційних доходів

№ п/п Зміст операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Продаж іноземної валюти
Зарахування гривень на поточний рахунок підприємства від продажу іноземної валюти 311 ”Поточні рахунки в іноземній валюті” 711 ”Дохід від реалізації іноземної валюти”
Комісійна винагорода банку 377 ”Розрахунки з іншими дебіторами” 711 ”Дохід від реалізації іноземної валюти”
Реалізація виробничих запасів  
Дохід від реалізації виробничих запасів 377 ”Розрахунки з іншими дебіторами” 712 ”Дохід від реалізації інших необоротних активів”
Доходи від операційної оренди
Належить плата по операційній оренді приміщення 377 ”Розрахунки з різними дебіторами” 713 ”Дохід від операційної оренди”
Курсові різниці
Відображені доходи від операційних курсових різниць по кредиторській заборгованості з постачальниками за товари 632 ”Розрахунки з іноземними постачальниками” 714 ”Дохід від операційної курсової різниці”
Інші операційні доходи
Списання кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками в кінці строку позовної давності 631 ”Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 717 ”Дохід від списання кредиторської заборгованості”
Визнано дохід в сумі отриманого цільового фінансування після виконання умов фінансування 48 ”Цільове фінансування та цільові надходження” 718 ”Одержані гранти та субсидії”
Визнано дохід в сумі надлишків товарів, виявлених при інвентаризації 28 ”Товари” 719 ”Інші доходи від операційної діяльності”
         

13.Облік доходів від фінансових операцій та облік інших фінансових доходів

Рахунок 72 “Доход від участі в капіталі»призначений для узагальнення даних про доходи від інвестицій підприємства в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

Метод участі в капіталі передбачає ведення обліку інвестицій, відповідно до якого балансова вартість інвес­тицій збільшується або зменшується на суму збільшення чи зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Рахунок 72 “Доход від участі в капіталі» має такі субрахунки”:

721 “Доход від інвестицій в асоційовані підприємства”;

722 “Доход від спільної діяльності”;

723 “Доход від інвестицій в дочірні підприємства”.

За кредитом рахунка відображається сума визнаних доходів, а за дебетом – списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться в розрізі об'єктів інвестування (підприємств і організацій).

На субрахунку 721 ведеться облік доходу, пов'язаного із збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвесту­вання, зокрема внаслідок отримання асоційованими підприємствами прибутку чи збільшення власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів, інвестицій тощо).

Асоційованим називається підприємство, в якому інвесторові належить блокуючий (понад 25%) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім чи спільним підприємством інвестора.

Отримання належного доходу, від участі в капіталі асоційо­ваного підприємства оформляється на підставі розрахунку за даними бухгалтерського обліку того підприємства, куди вкладено капітал:

Дт 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі»

Кт 721 «Доход від участі в капіталі».

На субрахунку 722 ведеться облік доходу, пов'язаного із збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвесту­вання, зокрема внаслідок отримання спільними підприємствами прибутку чи збільшення їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів, інвестицій тощо).

Отримання доходу, визначеного за даними бухгалтерського обліку спільного підприємства та розподіленого між засновниками пропорційно до частки вкладеного ними капіталу, оформляється записом:

Дт 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі»

Кт 722 «Доход від спільної діяльності».

На субрахунку 723 ведеться облік доходу, пов'язаного із збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвесту­вання, зокрема внаслідок отримання дочірніми підприємствами прибутку чи збільшення їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів, інвестицій тощо).

Отримання доходу від дочірніх підприємств оформляється записом:

Дт141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі»

Кт 723 «Доход від інвестицій в дочірні підприємства».

Отриманий доход від участі в капіталі списується на результат від фінансової діяльності підприємства:

Дт 72 «Доход від участі в капіталі»;

Кт792 «Результат фінансової діяльності».

Рахунок 73 “Інші фінансові доходи”призначено для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковують на рахунку 72 “Доход від участі в капіталі».

Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді відсотків, роялті та дивідендів, якщо:

ймовірне надходження економічних вигод, пов’язаних з такою операцією;

дохід може бути достовірно оцінений.

Відсотки визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами.

Роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди.

Дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Рахунок 73 “Інші фінансові доходи” має такі субрахунки:

731 “Дивіденди одержані” – використовуються для відображення належної суми дивідендів від підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними.

732 “Відсотки одержані” – використовується для відображення відсотків за облігаціями чи за іншими цінними паперами, крім тих, що обліковуються на субрахунку 731 “Дивіденди одержані”, зокрема винагороди за здані у фінансову оренду необоротні активи тощо.

733 ”Інші доходи від фінансових операцій” - використовується для відображення інших доходів від фінансової діяльності, крім тих, що обліковуються на субрахунках 731 та 732.

За кредитом рахунка відображається визнана сума доходу, за дебетом - списання кредитового обороту на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об’єктами інвестування.

Відображення в обліку фінансових доходів

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Відображення суми дивідендів за інвестиціями в підприємства, що не є асоційованими, дочірніми та спільними 373 “Розрахунки за нарахованими доходами” 731 “Дивіденди одержані”
Нараховані відсотки за облігаціями 373 “ Розрахунки за нарахованими доходами” 732 “Відсотки одержані”
Нараховані відсотки за договорами фінансового лізингу 373 “Розрахунки за нарахованими доходами” 732 “Відсотки одержані”
Нарахування виплат у вигляді роялті 373 “Розрахунки за нарахованими доходами” 733 “Інші доходи від фінансових операцій”

14.Облік інших доходів

До складу інших доходів включаються доходи, які виникають під час звичайної діяльності, але не пов’язані безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

Для відображення інших доходів в бухгалтерському обліку використовується такий рахунок, як 74 “Інші доходи”, що призначений для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства.

За кредитом рахунка 74 “Інші доходи”відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом- належна сума непрямих податків та списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Рахунок 74 “Інші доходи” має субрахунки:

741 “Доходи від реалізації фінансових інвестицій”;

742 “Доходи від реалізації необоротних активів”;

743 “Доходи від реалізації майнових комплексів”;

744 “Доходи від неопераційної курсової різниці”;

745 “Доходи від безоплатно одержаних активів”;

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”.

Кореспонденція рахунків

№ п/п Зміст операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Дохід від реалізації фінансових інвестицій 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” 741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”
Дохід від реалізації малоцінних необоротних активів 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” 742 “Дохід від реалізації необоротних активів”
Дохід від реалізації цілісних майнових комплексів 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” 743 “Дохід від реалізації майнових комплексів”
Дохід від переоцінки дебіторської заборгованості в іноземній валюті 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” 744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”
Списання довгострокової заборгованості по зобов’язаннях з оренди 532 “Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів” 746 ”Інші доходи від звичайної діяльності”

16.Поняття фінансових результатів, порядок їх формування та обліку

Фінансовий результат визначається за кожним видом діяльності шляхом зіставлення доходів і витрат звітного періоду.

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності і надзвичайних подій призначено рахунок 79 “Фінансові результати”.

За дебетом рахунка 79 відображаються суми, списані в порядку закриття рахунків обліку витрат, включаючи належну суму нарахованого податку на прибуток, а по кредиту цього рахунка відображаються суми, списані в порядку закриття рахунків обліку доходів.

По закінченні звітного періоду сальдо рахунка 79 “Фінансові результати” при його закритті списується на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

Рахунок 79 “Фінансові результати” має такі субрахунки:

791 “Результат операційної діяльності”

792 “Результат фінансових операцій”

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

794 “Результат надзвичайних подій”

На субрахунку 791 “Результати основної діяльності” визначається прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства. За кредитомсубрахунка відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 “Доход від реалізації”, 71 “Інший операційний дохід”), за дебетом– сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг; адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 “Собівартість реалізації”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”).

В дебет субрахунка 792 “Результати фінансових операцій” списуються витрати з двох рахунків – 95 “Фінансові витрати” і 96 “Витрати від участі в капіталі”, а в кредит – доходи з двох рахунків – 72 “Доход від участі в капіталі” та 73 “Інші фінансові доходи”.

На субрахунку 793 “Результат іншої звичайної діяльності” визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитомсубрахунка відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства (рахунок 74 “Інші доходи”), за дебетом– списання витрат з рахунку 97 “Інші витрати”.

На субрахунку 794 “Результат надзвичайних подій” визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунка відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій (рахунок 75 “Надзвичайні доходи”), за дебетом – списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 “Надзвичайні витрати”.

Фінансові результати визначаються за кожним видом діяльності по закінченню звітного періоду (місяця чи календарного року). При визначенні кінцевого фінансового результату необхідно закрити також рахунок 98 “Податок на прибуток”. Оскільки податок на прибуток визначається загальною сумою і не підрозділяється за видами діяльності, то витрати з податку на прибуток доцільно списувати на окремий субрахунок рахунка 79 “Фінансові результати” за вибором підприємства, крім субрахунка 794 “Результат надзвичайних подій”.

Кореспонденція рахунків

№ з/п Зміст операції Д-т К-т
  В кінці звітного періоду:    
1. Списано дохід від реалізації
2. Списана собівартість реалізації
3. Списано інший операційний дохід
4. Списано фінансові доходи
5. Списані адміністративні витрати
6. Списані витрати на збут
7. Списані інші витрати операційної діяльності
8. Списані фінансові витрати
9. Списані інші витрати
10. Списані витрати з податку на прибуток
11. Визначено розмір нерозподіленого прибутку
12. Визначено розмір непокритих збитків

При журнальній формі обліку дані за рахунком 79 “Фінансові результати” відображають в журналі 6.

Порядок відображення на рахунках обліку податку на прибуток

Внаслідок того, що в фінансовому обліку прибуток визначається за одними правилами, а з метою оподаткування - за іншими, утворюються постійні різниці між податковим й обліковим прибутком (збитком) за певний період, що виникають в поточному звітному періоді та не анулюються у наступних, а також – тимчасові різниці, котрі є наслідком різного підходу до оцінки активів і зобов'язань в фінансовому і податковому обліках. Відповідно, й суми податку на прибуток, обчислені від облікового й податкового прибутку будуть також різні.

Необхідно пам’ятати, що за дебетом рахунка 98 “Податок на прибуток” відображають суму податку на прибуток, що визначається від облікового прибутку відображеного у фінансовому обліку.

Методологічні засади формування в фінансовому обліку інформації про податок на прибуток визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", згідно з яким витрати з податку на прибуток - загальна сума витрат з податку на прибуток, яка обчислена з облікового прибутку і складається з поточного податку на прибуток (обрахованого за правилами податкового законодавства) з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу.

Відстрочений податковий актив - сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок:

тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню;

перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;

перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо.

Відстрочене податкове зобов'язання - сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.

Отже, якщо внаслідок тимчасових різниць податковий податок на прибуток більший ніж обліковий, то виникають відстрочені податкові активи, які обліковуються на рахунку 17 “Відстрочені податкові активи”, а якщо обліковий податок на прибуток більший за податковий, то виникають відстрочені податкові зобов’язання, які обліковуються на рахунку 54 “Відстрочені податкові зобов’язання”.

Рахунок 17 “Відстрочені податкові активи” є активним, балансовим, призначений для обліку сум податків на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах.

По дебету цього рахунку відображається сума перевищення податку на прибуток, що підлягає сплаті в поточному звітному періоді, над витратами, пов’язаними з нарахуванням податку на прибуток в поточному звітному періоді, по кредиту – зменшення відстрочених податкових активів за рахунок витрат, пов’язаних з нарахуванням податків на прибуток у поточному звітному періоді.

Кореспонденція рахунків

№ № Зміст господарських операцій Проводка
Дебет Кредит
Відображено витрати з податку на прибуток
Відображено суму перевищення податку на прибуток, що підлягає сплаті в поточному звітному періоді, над витратами, пов’язаними з нарахуванням податку на прибуток

На рахунку 54 “Відстрочені податкові зобов’язання” ведеться облік суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов’язань та оцінкою цих активів або зобов’язань, яка використовується з метою оподаткування. За кредитом рахунка відображається сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподаткованих тимчасових різниць, за дебетом- зменшення відстрочених податкових зобов’язань за рахунок поточних податкових зобов’язань.

Кореспонденція рахунків

№ № Зміст господарських операцій Проводка
Дебет Кредит
Нараховано податок на прибуток за правилами податкового законодавства
Відображено суму перевищення облікового податку на прибуток над податковим

17.Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)

Нерозподілений прибуток – це частина прибутку, яка отримана за результатами господарської діяльності підприємства, але не розподілена між засновниками (власниками), тобто - це сума прибутку, яка реінвестована у підприємство.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) це та складова частина власного капіталу, яка накопичується з моменту створення підприємства.

У бухгалтерському обліку нерозподілений прибуток або непокриті


Читайте також:

 1. III. Бухгалтерський баланс
 2. Аудит на підприємствах з комп’ютеризованим бухгалтерським обліком
 3. Аудит на підприємстві з кмп’ютеризованим бухгалтерським обліком.
 4. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОТРАСЛИ
 5. Бухгалтерский учет. Его виды. Нормативное регулирование
 6. Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги
 7. Бухгалтерська обробка документів.
 8. Бухгалтерська оцінка капіталу банку
 9. Бухгалтерська оцінка капіталу банку. Структура капіталу
 10. Бухгалтерське оброблення первинних документів та їх збереження
 11. Бухгалтерський баланс
 12. Бухгалтерський баланс
Переглядів: 1396

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Наприклад | Головний бухгалтер

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.041 сек.