Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Порядок розробки розділу

1. Скласти бюджети витрат підприємства та загальний кошторис.

2. Обгрунтувати потребу підприємства в необхідних інвестиціях.

3. Охарактеризувати результативність майбутньої діяльності

підприємства з погляду формуваня і динаміки прибутку в плановому періоді.

4. Розробити порядок отримання грошових надходжень та виплат

підприємства.

5. Розробити фінансовий план підприємства та надати оцінку

очікуваної ефективності її фінансової діяльності.

6. Визначити точку беззбитковості діяльності підприємства.

7. Скласти плановий баланс підприємства.

8. Обгрунтувати фінансові потреби підприємства для здійснення проекту та

можливі механізми повернення кредиторам та інвесторам коштів.

План доходів і видатків складається для наочної демонстрації результативності майбутнього бізнесу з погляду його прибутковості, можливостей виживання та за умови активного господарювання. Форму плану доходів і видатків, відповідно на перший, другий і третій роки наведено у табл. 5.1. та 5.2.

 


Таблиця 5.1

План доходів і видатків на перший рік (з помісячним поділом), грн

Показник Структура в середньому по галузі (в % до А) Місяці Разом за рік
А. Загальний обсяг продажу товарів                            
Б. Собівартість проданих товарів — усього,                            
зокрема:                            
матеріальні витрати                            
прямі витрати праці                            
В. Валовий прибуток (рядок А – рядок Б)                            
Г. Операційні витрати — усього,                            
зокрема:                            
заробітна плата персоналу (за винятком прямих витрат праці)                            
нарахування на заробітну плату                            
рентні платежі                            
комунальні послуги                            
витрати на утримання офісу                            
витрати на відрядження                            
реклама                            
страхові платежі                            
послуги зовнішніх консультантів                            
інші операційні витрати                            
Д. Операційний прибуток (рядок В – рядок Г)                            
Е. Сплата відсотків за кредит                            
Є. Чистий прибуток до сплати податків (рядок Д – рядок Е)                            
Ж. Податок з прибутку                            
З. Чистий прибуток (рядок Є – рядок Ж)                            

 

Таблиця 5.2

План доходів і видатків на другий та третій роки (з поквартальним поділом), грн

Показник Структура в середньому по галузі (в % до А) Другий рік (квартали) Усього за другий рік Третій рік (квартали) Усього за третій рік
А. Загальний обсяг продажу товарів                      
Б. Собівартість проданих товарів — усього,                      
зокрема:                      
матеріальні витрати                      
прямі витрати праці                      
В. Валовий прибуток (рядок А – рядок Б)                      
Г. Операційні витрати — усього,                      
зокрема:                      
заробітна плата персоналу (за винятком прямих витрат праці)                      
нарахування на заробітну плату                      
рентні платежі                      
комунальні послуги                      
витрати на утримання офісу                      
витрати на відрядження                      
реклама                      
страхові платежі                      
послуги зовнішніх консультантів                      
інші операційні витрати                      
Д. Операційний прибуток (рядок В – рядок Г)                      
Е. Сплата відсотків за кредит                      
Є. Чистий прибуток до сплати податків (рядок Д – рядок Е)                      
Ж. Податок з прибутку                      
З. Чистий прибуток (рядок Є – рядок Ж)                      

Логіка опрацювання плану доходів і видатків, представлена на рис.5.2, передбачає визначення загальної суми продажу продукції підприємства, від якої поступово відраховуються різні види витрат підприємства і в результаті обчислюються: валовий прибуток, операційний прибуток, прибуток до сплати податків, чистий прибуток.

 

 

Рис. 5.2. Етапи розробки плану доходів і видатків фірми

План доходів і видатків складається в такій послідовності:

1. Визначаються відповідні середні показники в галузі, до якої належить даний бізнес. Середньогалузеві показники є орієнтиром як для складання плану доходів і видатків, так і для контролю за фактичною фінансовою діяльністю підприємства в майбутньому. Відхилення показників плану доходів і видатків підприємства від середньогалузевих потребує ґрунтовного пояснення причин цього явища, а це, у свою чергу, допомагає як підприємцеві, так і потенційним інвесторам краще усвідомити особливості бізнесу. Джерелами інформа­ції для розрахунків середніх по галузі показників можуть бути статистичні щорічники, фінансова звітність аналогічних компаній, бан­ків, торгових асоціацій тощо.

2. Складаються прогнози обсягів продажу продуктів (послуг) підприємства. Очікувані обсяги продажу є найбільш важливим елементом з усіх інших фінансових показників; вони є тією основою, на якій, зрештою, будуються всі подальші фінансові розрахунки в бізнес-плані. Зрозуміло, що й обґрунтування прогнозованих обсягів продажу підприємства має бути найретельнішим. Достовірність такого прогнозу на­стільки важлива, що йому можна навіть присвятити окремий розділ маркетинг-плану.

Для прогнозування обсягів продажу підприємства використовується інформація, яку містить маркетинг-план, а також та, яку отримано в ході спеціальних досліджень ринку, опитування споживачів, торгових агентів, консультацій з експертами тощо. Прогноз продажу (за ринкових умов господарювання) треба складати по кожному виду продукції з розбивкою по місяцях за перший рік і кварталах за другий та третій роки. Результати прогнозних оцінок очікуваних обся­гів продажу підприємства по кожному продукту окремо і по всіх продуктах разом зручно звести в таблиці (таблиці 5.3, 5.4). При цьому в процесі прогнозування обсягів продажу рекомендується дотримуватися консервативного підходу, тобто дещо занижувати можливі обсяги продажу. У текстовій частині фінансового плану, як правило, наводяться пояснення щодо передбачуваних і запланованих магазином змін обсягів продажу, пов’язаних, наприклад, із сезонними коливаннями попиту, застосуванням політики знижок цін тощо. Тому показник «Загальний обсяг продажу» в плані доходів і видатків фірми характеризує дохід від продажу з урахуванням передбачуваних знижок цін.

У бізнес-плані необхідно давати чіткі пояснення припущень, на яких ґрунтується прогнозування обсягів продажу підприємства. Можна, наприклад, робити припущення щодо 15 – 20 % зростання обсягів продажу на рік. Але при цьому треба обов’язково пояснити, на чому це припущення ґрунтується. Якщо галузева статистика свідчить, що обсяги продажу основних конкурентів


 

Таблиця 5.4,

Прогноз обсягів продажу на перший рік (з помісячним поділом)

Показник Місяці Усього за рік
Виріб А                          
Кількість виробів, що продані (одиниць)                          
Ціна продажу (грн/од.)                          
Обсяг продажу (грн)                          
Виріб Б                          
Кількість виробів, що продані (одиниць)                          
Ціна продажу (грн/од.)                          
Обсяг продажу (грн)                          
Виріб В                          
Кількість виробів, що продані (одиниць)                          
Ціна продажу (грн/од.)                          
Обсяг продажу (грн)                          
Загальний обсяг продажу (грн)                          

 

Таблиця 5.5

Прогноз обсягів продажу на другий та третій роки (з поквартальним поділом)

Показник Другий рік (квартали) Усього за другий рік Третій рік (квартали) Усього за третій рік
Виріб А                    
Кількість виробів, що продані (одиниць)                    
Ціна продажу (грн/од.)                    
Обсяг продажу (гривень)                    
Виріб Б                    
Кількість виробів, що продані (одиниць)                    
Ціна продажу (грн/од.)                    
Обсяг продажу (гривень)                    
Виріб В                    
Кількість виробів, що продані (одиниць)                    
Ціна продажу (грн/од.)                    
Обсяг продажу (гривень)                    
Загальний обсяг продажу (гривень)                    

 

 


підприємства справді збільшуються на 15 – 20 % щороку, то твердження про зростання власного бізнесу теж буде досить переконливим.

3. Розраховуються прямі та непрямі витрати фірми на виробництво й реалізацію товарів (робіт, послуг).

Прямі витрати підприємства на виробництво й реалізацію продукції включають:

Ø прямі матеріальні витрати, тобто вартість сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та інші змінні витрати, зв’язані з виготовленням продукції;

Ø прямі витрати праці, тобто заробітну плату та інші виплати основному виробничому персоналу фірми.

Операційні витрати – це всі інші витрати, які необхідні для забезпечення основної діяльності фірми. Вони включають:

Ø заробітну плату адміністративно-управлінського, допоміжного та обслуговуючого персоналу фірми;

Ø нарахування на заробітну плату цих категорій персоналу;

Ø додаткові виплати, які передбачені колективним договором (дотації на харчування, медичне обслуговування тощо);

Ø рентні платежі;

Ø платежі за комунальні послуги;

Ø витрати на офіс;

Ø витрати на відрядження;

Ø витрати на рекламу;

Ø страхові платежі;

Ø амортизаційні відрахування;

Ø інші операційні витрати.

У процесі розрахунків вартості проданих товарів та операційних витрат важливо якомога повніше передбачити можливі статті витрат і правильно спрогнозувати їх динаміку по місцях виникнення. Річ у тому, що витрати, віднесені на ту саму статтю можуть суттєво відрізнятися протягом розрахункового періоду. Наприклад, витрати на рекламу, комісійні торговим агентам, витрати на відрядження будуть значно більшими в перші місяці виходу підприємства на ринок.

4. Визначається валовий прибуток підприємства. Валовий прибуток обчислюється як різниця між сумою прямих витрат фірми на виробництво та реалізацію продукції (послуг))

5. Обчислюється операційний прибуток підприємства відніманням від валового прибутку суми операційних витрат.

6. Розраховуються суми сплати процентів за отримані кредити.

7. Обраховується прибуток до до оподаткування?) к різниця між операційним прибутком і сумою сплати відсотків за кредит.

8. Обчислюються згідно з чинним законодавством суми податків з прибутку підприємства.

9. Визначається чистий прибуток фірми як різниця між прибутком до сплати податків і сумою податків з прибутку підприємства.


Читайте також:

 1. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 2. The peace – порядок
 3. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 4. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 5. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування
 6. Алгоритм розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва нового та реконструкції діючих підприємств харчування.
 7. Антидоти і порядок їхнього використання. Само і взаємодопомога при ураженні ОР.
 8. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата
 9. Аудит проекту розробки ПЗ
 10. База оподаткування, ставки податку та порядок обчислення.
 11. Бухгалтерський та податковий облік розробки ПЗ
 12. Верховна Рада України: структура, функції, порядок формування та взаємодії з іншими органами влади.
Переглядів: 724

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розрахунок матеріальних витрат за рік | Визначення точки беззбитковості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.