Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Завдання

Вправа

Тести

1. Що змістовно не зв'язано з неокласикою А.Маршала?

А) теорія ринкової рівноваги.

Б) теорія трудової вартості.

В) правило попиту та пропозиції.

Г) теорія ринкового ціноутворення.

Д) еластичність попиту.

Е) маржиналізм і теорія граничних величин.

2. Що не враховувала концепція трудової теорії вартості?

А) витрати праці на виробництво товару.

Б) витрати, зв'язані з використанням речовинних факторів виробництва.

В) додану вартість на кожній стадії виробництва.

Г) залежність ціни товару від його корисності.

Д) розподіл праці на простий і складний, розумовий і фізичний, кваліфікований і некваліфікований.

3. Неокласичний напрямок економічної теорії містить наступне положення:

а) ціна рівноваги не завжди являє собою результат взаємодії споживачів та виробників на конкурентному ринку;

б) неокласика базується на принципі монізму в концепції товару і цін;

в) ціна рівноваги в однаковому ступені визначається динамікою інтересів як виробників, так і споживачів;

г) ціна рівноваги в більшому ступені залежить від виробників товарів і послуг, а не від тих, хто споживає економічне благо.

 

 

1. Яке з наступних понять являє собою граничні перемінні витрати:

а) ΔTVC:Q; б)ΔTVC:ΔQ; в)TFC:Q; Г)(p*Q):ΔQ; Д)ΔTFC:ΔQ.

2. Проаналізуйте по ступеню важливості приведені нижче перешкоди для розвитку підприємницької діяльності в Росії й Україні. Обґрунтуйте відповідь:

а) не вистачає твердої валюти для технічного переозброєння економіки на світовому ринку;

б)велика частка оборонних підприємств, чия продукція в даний час не знаходить збуту;

в)Чорнобильська катастрофа, непродумана боротьба з п'янством і зниження світових цін на нафту привели до дефіциту державного бюджету;

г)за довгі роки в значної частини людей виникла недовіра до ініціативної підприємницької діяльності, а також до приватної власності на засоби виробництва;

д)великий ступінь корумпованості державних чиновників;

є)слабкий законодавчий захист прав власника;

ж)більшість населення не володіє базовими комп'ютерними й інформаційними знаннями, а також не має загальноосвітньої підготовки, необхідної для роботи на сучасній техніці;

з)в країні спостерігається хронічний дефіцит сільськогосподарської продукції;

і)відносно низький рівень розвитку населення;

к)розвал господарських зв'язків між підприємствами під час лібералізації цін у 1992 р.

3. При ціні квитка на футбольний матч 200 руб. на стадіон прийшло 30 тис. чоловік. Коли ціна білета піднялася до 450 руб., те число болільників скоротилося до 5 тис. чоловік. Якщо вважати функцію попиту лінійною, то при квитку 100 руб. на стадіон прийдуть …..тис. чоловік? Ситуацію проілюструвати графічно.

Знання: етапів розвитку економічної науки; напрямків і шкіл мікроекономічної науки; внеску учених різних країн у її розвиток.

Вміння: визначити внесок вчених різних країн у розвиток науки і застосувати ці знання на практиці для мікроекономічних суб'єктів.

 

Тема 1.3 Внутрішнє, зовнішнє середовище підприємств. Організаційно – правові форми

1.3.1. Внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства.

1.3.2. Проблеми створення підприємства.

1.3.3. Форми організації підприємництва.

1.3.4. Правові форми підприємництва.

 

1.3.1 Внутрішнє та зовнішнє середовище підприємств.

Виробниче підприємство – це відокремлена спеціалізована одиниця, основою якої є професійно–організований робочий колектив, здатний за допомогою наявних у його розпорядженні засобів виробництва створити потрібну споживачу продукцію (виконати роботу, зробити послуги відповідного призначення).

Підприємства існують в будь-якій економічній системі (ринковій, неринковій). Як будь-яка система виробничого підприємство має внутрішнє та зовнішнє середовище.

           
   
   
 

 

 


Внутрішнє Результат

середовище діяльності

 

Рис. 1.3. Внутрішнє середовище підприємств

 

Результат взаємодії компонентів внутрішнього середовища – готова продукція або зроблена послуга.

 

 


Рис. 1.4. Зовнішнє середовище підприємства

 

При роботі або створенні підприємства необхідно зважати на зовнішнє та внутрішнє середовище, якi впливають на підприємство.

 

Приклад:

1. Зміна ціни на 1% - зменшення.

Зміна попиту на 5% - збільшення; Ed = 5% : 1% = 5;

2. Зміна ціни на 1% - зменшення.

Зміна попиту на 10% - збільшення; Ed = 10% : 1% = 10;

3. Зміна ціни на 10% - зменшення, збільшення попиту на 50%

Ed = 50% : 10% = 5.

Збільшення попиту на товар збільшує виробництво товару, тобто його пропозицію. Отже, що краще для фірми ?

Зміна (зменшення) ціни на 1%, що приводить до зміни (збільшенню) попиту на 10%.

На підставі даних про еластичність попиту за ціною можна будувати прогноз діяльності фірми, тому що попит визначає її існування.

Шкала попиту й еластичність попиту за ціною на товар

Таблиця 2.1

Розрахунок еластичності обсягу попиту за ціною

 

Ціна товару, гр. од. (Р) Обсяг попиту, тис. шт. (Qd) Еластичність попиту за ціною (Ed)
22,5 Р1 Р1 20,0 Р2 Р2 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 1,0 10 Qd1 Qd1 20 Qd2 Qd2 40   - 9,00 - 4,00 - 1,50 - 1,00 - 0,67 - 0,25 - 0,17 - 0,04

 

Процентну зміну обсягу попиту і ціни можна визначити двома методами:

1. Процентна зміна обсягу попиту (Qd) =

Q2 – Q1 (Q1 +Q2)/2
Процентна зміна ціни (Р) =

2. Процентна зміна обсягу попиту (∆ Qd) = * 100%

 
 
Р1 – Р212)/2


Процентна зміна ціни (DР) =

 

 

Підрахунок за першим методом для 1 ої та 2 ої строки таблиці:

 

∆ Qd = (20-10) / 10 х100% = 100% – збiльшення;

∆ Р =(20-22,5) / 22,5 х 100% = – 11,11% – зменшення;

Ed = (100% / -11,11%) = – 9.

 

Знак « – » свідчить про те, що економічні параметри змінюються в різних напрямках, один із них Qd – збільшується, інший Р – зменшується.

Ed – цінова еластичність попиту за ціною, приймає абсолютне значення 9, а 9 > 1, тому попит еластичний (Ed > 1),

якщо Ed < 1 – попит нееластичний

якщо Ed = 1 – попит володіє одиничною еластичністю.

 
 

Графік еластичності попиту за ціною:

Рис. 2.15 Графічне зображення кривих попиту, що мають різний ступінь еластичності

Рис. 2.16. Крива еластичного попиту (% зміна Р<% зміна Q)    
Q
P

 
 
Рис. 2.17. Крива нееластичного попиту ( % зміна Р>% зміна Q)


       
 
Рис. 2.18. Крива попиту з одиничною еластичністю ( % зміна Р = % зміна Q)
   
Рис. 2.19. Крива зовсім еластичного попиту (% зміна Р =0; )
 


 
 
Рис. 2.20. Крива зовсім нееластичного попиту (% зміни Q=0)

 


Фактори нецінової еластичності попиту:

 

● Наявність замінників даного товару (кофе, чай)   Попит на товар, що має близькі замінники, має тенденцію бути відносно більш еластичним (незначне підвищення ціни на каву може значно збільшити попит на чай)  
● Тимчасові рамки, у ході яких приймається рішення про купівлю товару   Попит на короткому проміжку менш еластичний, нiж за довгий період часу (реклама може переконати в покупці товару)
● Значимість товару для споживача   ● Питома вага товару у прибутку споживача     Попит на предмети першої необхідності нееластичний, попит на товари, не граючих важливої ролі в житті споживача - звичайно еластичний (золото).   Чим більше місце займає продукт у бюджеті споживача, за інших рівних умов, тим більше буде еластичність попиту на нього.
     

2.2.2 Еластичність пропозиції

 

Еластичність пропозиції за ціною - це процентна зміна обсягу пропозиції товару, обумовлена 1 - процентною зміною його ціни, при незмінних інших факторах, що впливають на обсяг пропозиції.

 
 

  Еластичність пропозиції   =   %-на зміна обсягу пропозиції   =
% - на зміна ціни

 

Основний фактор еластичності пропозиції - час, що має в розпорядженні виробник, для того щоб відреагувати на зміну ціни продукту.

Тимчасові періоди:

Поточний період: період часу, протягом якого виробники не мають можливість пристосуватися до зміни рівня цін (ціна на товар підвищилася, а потужність підприємства змінити значно не можна).

Короткостроковий період: період часу, протягом якого виробники не встигають повною мірою пристосуватися до зміни рівня цін.

Довгостроковий період: період часу, достатній для того, щоб дати можливість виробникам цілком пристосуватися до зміни цін.

 

Форми еластичності пропозиції

(Фактор часу й еластичність пропозиції)

 

Еластична пропозиція Нееластична пропозиція

Величина пропозиції змінюється Величина пропозиції змінюється

на більший відсоток, ніж ціна. на менший відсоток, нiж ціна.

Властиво довгостроковому періоду. Властиво короткостроковому

періоду.

Екстремальні форми:

Абсолютно еластична Абсолютна нееластична

пропозиція пропозиція

Може мати місце в Властиво для довгостроковому періоді поточного періоду

Графічне зображення кривих пропозицій, що

мають різний ступінь еластичності:

 
 

 

Рис. 2.21. Крива еластичної пропозиції ( % зміна Qs > % зміни Р)

 

 
 

 

 
 

Рис. 2.22. Крива нееластичної пропозиції ( % зміна Qs < % зміни Р)

 

Рис.2.23. Крива абсолютно еластичної пропозиції (зміна Р дорівнює 0, а Qs - змінюється)

 
 

 

Рис. 2.24. Крива абсолютно нееластичної пропозиції ( зміни Qs дорівнює 0, а Р змінюється)

2.2.3 Перехресна еластичність

 

Перехресна еластичність - зміна попиту на товар А (чай), внаслідок зміни ціни на інший товар В (кава).

Перехресна еластичність попиту за ціною - процентна зміна обсягу попиту на деякий товар А (чай) при зміні ціни іншого товару В (кава) на 1%.

Перехресна еластичність попиту на товар А відносно зміни ціни товару В = Процентна зміна обсягу попиту на товар А (чай)/Процентна зміна ціни товара В (кава)
 
Основні форми перехресної еластичності:
Позитивна Властива: Взаємозамінним товарам (чай, кава). Товари, перехресна еластичність попиту між якими позитивна – це товари - субститути. Зміна ціни і попиту в одному напрямку. Негативна Властива: Взаємодоповнюючим товарам. Товари, перехресна еластичність попиту між якими негативна – це товари - комплементи. Зміна ціни і попиту в різному напрямку. Нульова Властива: Товарам, що не є ні взаємозамінними, ні взаємодоповненими. Товари, перехресна еластичність попиту між якими нульова.    

2.2.4 Еластичність попиту на товар i доход виробника, еластичність попиту за доходом споживача

Еластичність попиту за доходом виробника (продавця):

Коли попит еластичний,, зменшення ціни викликає збільшення доходів.

 

D

 


Рис. 2.25. Крива еластичного попиту й доход продавця (% зм. Qd > % зм.Р)

Приклад:P1=5; P2=3;

Qd1=3; Qd2=6.

Доход 1 = 5 · 3 =15 гр. од.

Доход 2 = 3 · 6 = 18 гр. од.

Висновок: доход збільшився за рахунку росту Qd.

 

D
Якщо попит нееластичний за ціною,

то зменшення ціни викликає зменшення доходів.

Рис. 2.26. Крива нееластичного попиту й доход продавця (% зм. Qd < % зм. Р)

Приклад:P1=5; P2=3;

Qd1=3; Qd2=4.

Доход 1 = 5 · 3 =15 гр. од.

Доход 2 = 3 · 4 = 12 гр. од

Висновок: доход зменшився за рахунок значного зменшення ціни

Якщо попит за ціною має одиничну еластичність, то в цьому випадку при зміні ціни доходи не змінюються.

D

 

 


Рис. 2.27. Крива с одиничною еластичністю попиту за ціною (% зм. Р дорівнює % зм. Qd)

Приклад:P1=5; P2=3;

Qd1=3; Qd2=5.

Доход 1 = 5 3 = 15 гр. од.

Доход 2 = 3 · 5 = 15 гр. од.

.Висновок: доход не змінився.

 

Еластичність попиту на товар за доходом споживача

Еластичність попиту на товар по доходу споживача - визначається як відношення процентної зміни величини попиту на товар до процентної зміни доходів споживача (Y).

 

Еластичність попиту за доходом споживача = Q2 – Q1 / Q1
Y2 – Y1 / Y1

Основні форми еластичного попиту за доходом споживача:

ПозитивнаНегативнаНульова

Обсяг попиту Обсяг попиту Обсяг попиту не

росте з ростом падає з ростом чуттєвий до

доходу споживача доходу зміни доходу

Властива:

Нормальним Нижчим Товарам,

благам благам споживання

яких не чуттєво

до доходу

Основні форми товару:

Предмети Неякісні товари Товари першої

розкоші, необхідності

якісні товари (хліб, мило)

Для нормальних товарів підвищення доходів викликає підвищення попиту. У цьому випадку доход і попит змінюються в одному напрямку, еластичність позитивна.

Для товарів низької якості збільшення доходу викликає зменшення попиту, тобто доход і попит змінюються в протилежних напрямках, еластичність попиту на товари низької якості негативна.

 

2.2.5 Адаптація попиту та пропозиції й використання еластичності в мікроекономічних моделях

 

Адаптація попиту - пристосування покупців до ціни.

Довгострокова крива попиту показує, як обсяг попиту залежить від ціни в ситуації, коли покупці мають можливість цілком пристосуватися до зміни ціни.

Короткострокова крива попиту показує, коли покупці не цілком пристосувалися до змін ціни.

Наприклад, у 19 столітті в Америці ціни на китовий жир збільшилися (із нього робили олію для освітлювальних ламп), споживання олії скоротилося, але незначно. Висока ціна на олію з китового жиру підштовхнула підприємців розробити кращий субститут - керосин. З появою керосину попит на освітлювальну олію з китового жиру упав до 0 (на довгостроковому періоді).

Адаптація пропозиції - пристосування продавця до ціни.

Довгострокова крива пропозиції показує, як обсяг пропозиції залежить від ціни в ситуації, коли фірми мали час для повної адаптації до змін ціни. Короткострокова крива пропозиції навпроти, відноситься до ситуації, коли продавці не цілком адаптувалися до змін ціни.

Наприклад, при рості цін на нафту з'явилися стимули для буравлення додаткових шпар, ціни виросли в 10 разів, а видобуток виріс незначно (буравлення шпар вимагав часу й засобів).

Основні області використання еластичності в мікроекономічних моделях:

- аналіз поведінки споживача (як вплине зміна ціни на товар, на його попит);

- визначення цінової політики фірми (виробляти товар чи ні);

- визначення стратегій фірми, максимізуючи прибуток (зміни P і Q);

- розробка структури оподатковування (ціна повинна бути такою, щоб попит не зменшився);

- прогнозування змін у витратах покупців і в доходах продавців через зміну ціни продукту (споживання, заощадження для покупця, прибуток для продавця);

- вироблення заходів державного регулювання економіки й особливо політики зайнятості (попит впливає на пропозицію робочих місць).

 

Терміни

 

Адаптація пропозиції, адаптація попиту, еластичність, еластичність пропозиції за ціною, еластичність попиту за ціною, еластичність попиту на товар і доход виробника, еластичність попиту на товар за витратою споживача, перехресна еластичність, товари – комплементи, товари- субститути.

 

1. Розрахувати еластичність попиту за ціною (значення коефіцієнтів повинні бути Ed>1; Ed<1; Ed=1).

2. Побудувати графік зміни попиту за ціною і вказати по всій кривій попиту точки еластичності, припущену область вашого бізнесу.

3. Побудувати графік доходів продавця (виробника), у залежності від зміни ціни.

4. Чи може бути зовсім еластичний і зовсім нееластичний попит на ваш товар? У якій ситуації?

5. Розрахувати перехресну еластичність, побудувати графік (5 крапок) по табличним даним.

6. Розрахувати еластичність пропозиції за ціною (побудувати графік по табличним даним).

7. Зробити висновки по графіках, вибрати стратегію за попитом, та за ціною на найближчу й тривалу перспективу.

 


Читайте також:

 1. V. Завдання.
 2. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 3. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 4. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 5. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 6. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 7. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 8. Аудит, його мета та завдання
 9. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 10. Багатокритерійні завдання і можливі шляхи їхнього рішення.
 11. Безпека життєдіяльності людини – найважливіше завдання людської цивілізації
 12. Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги
Переглядів: 545

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Завдання | Модуль 3

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.014 сек.