Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Система органів управління у сфері охорони інтелектуальної власності

П Л А Н

Лекція 7. ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

 

В Україні сформувалася і дуже ефективно діє розгалужена організаційна система органів, які прямо чи опосередковано забезпечують діяльність у сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності.

У структурі Верховної Ради України, у складі Комітету з питань науки і освіти створено підкомітет з питань інноваційної діяльності і захисту інтелектуальної власності [131].

Забезпечувати реалізацію державної політики та здійснювати контроль за дотриманням норм законодавства у сфері охорони і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні покладено на державні виконавчі органи.

В системі органів виконавчої влади діє Міжвідомчий комітет з проблем захисту прав на об’єкти інтелектутальної власності. Це постійно діючий орган при КМУ, створений у 2000 році для координації діяльності органів виконавчої влади у сфері інтелектутальної власності [123]

За здійсненням державної політики у сфері інтелектуальної власності в Україні відповідає Міністерство освіти і науки України (МОН).

МОН є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності відповідно до ПостановиПро затвердження Положення про
Міністерство освіти і науки Українивід 19 грудня 2006 р. N 1757[ ];

Виконання конкретних функцій усфері інтелектуальної власності МОН делегувало Державному департаменту інтелектуальної власності (ДДІВ).

Держдепартамент, що діє у складі МОН, є урядовим органом державного управління і проводить єдину державну політику у сфері інтелектуальної власності. Основним завданням Держдепартаменту є:

– забезпечення реалізації державної політики у сфері інтелектутальної власності;

– прогнозування та визначення перспектив і напрямків розвитку у сфері інтелектутальної власності;

– розроблення нормативно-правової бази функціонування державної системи охорони інтелектутальної власності;

– підтримування міжнародного співробітництва у сфері інтелектутальної власності;

– організаційне забезпечення охорони прав на об’єкти права інтелектутальної власності;

– координація роботи з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з інтелектутальної власності [29].

При Держдепартаменті створено консультативну раду з представників усіх творчих спілок України та відомих творчих діячів України, а також Апеляційну палату для розгляду в адміністративному порядку заперечень проти рішень за завками на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельну марку, топографії інтегральних мікросхем і зазначення походження товарів [ ]. Наказ МОН «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати ДДІВ» від 15.09.2003 р.№ 622.

Важливу роль у системі органів, що забезпечують охорону інтелектутальної власності відіграють структурні підрозділи, що утворюють інфраструктуру Держдепартаменту.

Державне підприємство „Український інститут промислової власності” (Укрпатент) відіграє важливу роль у системі органів регулювання охорони об’єктів інтелектуальної власності, підпорядкований Держдепартаменту, є основою інфраструктури охорони промислової власності в Україні та здійснює такі функції:

– приймає заявки на видачу охоронних документів на об’єкти промислової власності;

– проводить експертизу заявок об’єктів промислової власності на відповідність їх умовам надання правової охорони, зміну їх правового статусу та офійну публікацію відповідних відомостей;

– забезпечує державну реєстрацію об’єктів промислової власності;

– здійснює державну реєстрацію договорів про передачу права власності на об’єкти промислової власності, що охороняються в Україні та договорів про видачу дозволу (ліцензій, ліцензійних договорів) на їх використання;

– забезпечує інформаційне функціонування державної системи охорони

промислової власності;

–забезпечує фізичних та юридичних осіб інформацією про об’єкти

промислової власності;

– формування фондів національної патентної документації в органах державної системи науково-технічної інформації України тощо. [ ]; Наказ МОН 175

Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (далі - Агентство), створене наказом МОН України від 07.06. 2000 р. № 177 "Про створення Державного пiдприємства "Українське агентство з авторських та сумiжних прав" на базі Державного агентства України з авторських і суміжних прав і є його правонаступником, засноване на державній власності і належить до сфери управління МОН України та підпорядковане Департаменту.

Агентство створено з метою управління на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, зокрема такими категоріями майнових прав, як використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав шляхом: публічного виконання, в тому числі на радіо і телебаченні; відтворення творів за допомогою механічного, магнітного та іншого запису; репродукування; тиражування творів образотворчого мистецтва у промисловості; відтворення аудіовізуальних творів чи звукозаписів творів в особистих цілях та ін., сприяння зазначеним суб'єктам щодо передачі прав на використання творів науки, літератури і мистецтва на індивідуальній основі, представництва законних інтересів суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав у державних та громадських органах і організаціях, здійснення за дорученням Департаменту окремих (державних) функцій.

Інститут інтелектуальної власності і права є складовою структурою Національної системи охорони інтелектуальної власності. Основним завданням інституту є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності та здійснює набір слухачів (студентів старших курсів, бакалаврів і спеціалістів)на навчання для отримання другої вищої освіти за спеціальністю «Інтелектуальна власність». Діяльність інституту координується Держдепартаментом.

Державне підприємство «Інтелзахист»засноване МОН у 2002 році з метою видачі контрольних марок для маркування примірників аудіовізуваних творів, фонограм, комп’юторних програм та баз даних, а також посилення захисту права у сфері інтелектуальної власності та попередження правопорушень у цій сфері.

Український центр інноватики та патентно-інформаційних послугстворений з метою сприяння інноваційній активності та надання допомоги учасникам інноваційного процесу у вирішенні питань, що стосуються сфери промислової власності, основним завданням якого є:

– проведення консультацій з питань, що стосуються об'єктів промислової власності

– інтернет-біржа промислової власності

– патентні дослідження, порівняльний аналіз та оцінка вартості об'єктів промислової;

– складання ліцензійних та інших договорів

–інформаційне забезпечення та моніторинг ринку об'єктів промислової власності в інтересах замовника

– виготовлення копій документів на CD та інші види послуг.

Науково-дослідний інститутінтелектуальної власності. створений

МВС України – здійснює заходи з попередження та розкриття злочинів, пов’язаних із порушенням прав інтелектуальної власності, бере участь у створенні та вдосконаленні необхідної протидії цим порушенням. Особливу увагу приділяє попередженню та викриттю фактів розмноження і розповсюдження контрафактної аудіовізуальної продукції, неліцензійного комп’юторного програмного забезпечення, а також фактів виробництва та розповсюдження фальсифікованої продукції з незаконним використанням торговельних марок видомих товаровиробників. У 2001 році в структурі Державної служби боротьби з економічною злочинністю були створені підрозділи по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності – як у центральному апараті, так і на регіональному рівні. Ця робота координується міжвідомчими робочими групами, до складу яких входять представники Міністерства економіки з питань європейської інтеграції, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України [125, 126];

Державна митна служба України – забезпечує реєстрацію переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності та здійснює комплекс законодавчих заходів із недопущення переміщення через митний кордон України товарів, виготовлених з порушенням прав інтелектуальної власності [82, 127];

Служба безпеки України у системі якої створені спеціальні підрозділи боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності, бере участь у розробці та здійсненні заходів із захисту Державних таємниць України. На СБУ покладена відповідальність за державну політику голографічного захисту товарів і документів та здійснює державний контроль і координацію у цій сфері. [128, 129];

Державна податкова адміністрація України – здійснює контроль за нарахуванням і сплатую податків при ввезенні та виробництві аудівідеопродукції на території України. Особливу увагу приділяє заходам щодо вилучення та знищення контрафактної продукції, виявленню та знешкодженню підпільного виробництва [130].

Антимонопольний комітет України – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує захист від недобросовісної конкуренції, пов’язаної з неправомірним використанням об’єктів інтелектуальної власності [84];

Міністерство юстиції України – бере участь у розробці законодавчих актів з питань інтелектуальної власності, координує законодавчу діяльність у цій сфері та відповідає за його адаптацію до законодавства Європейського союзу [124];

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України – здійснює державний контроль над дотриманням законодавства України про захист прав споживачів, а також про рекламу в цій сфері.

– Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики [34].

Загальні суди та господарські суди в межах своїх повноважень вирішують питання захисту прав інтелектуальної власності в судовому порядку.

У структурі судової влади у 2001 році створено спеціалізовану колегію суддів Вищого господарського суду України з розгляду справ, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності. Подібні колегії також створені у складі господарських судів Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя та апеляційних господарських судів.

З 1 березня 2003 року у Вищому господарському суді України та в апеляційних господарських судах діють спеціалізовані судові палати з розгляду справ у господарських спорах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Вказані державні органи у межах своєї компетенції вирішують питання, пов’язані із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності.

 

 

Лектор: старший викладач кафедри господарського та цивільного права НУБіП України Шевчук Олександр Васильович.


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. B грудини зі здавленням чи пораненням органів.
 3. ERP і управління можливостями бізнесу
 4. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 5. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 6. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 7. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 8. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 9. Oracle Управління преміальними
 10. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
 11. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 12. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
Переглядів: 488

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Раціоналізаторські пропозиції | Способи захисту об’єктів інтелектуальної власності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.