Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Визначення потреби підприємства в оборотних активах

Шляхи надходження НА та структура їх первісної оцінки

Нематеріальні активи Витрати, які входять до первісної вартості
Придбані Ціна (вартість) придбання (крім отриманих торговельних знижок): мита, непрямі податки, що не підлягають відшкодуванню, інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням НА та доведенням до стану, в якому він придатний для використання за призначенням. Фінансові витрати не включаються до первісної вартості НА, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31)
Безоплатно отримані Первісною вартістю є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 11 П(С)БО 8
Внесені до статутного капіталу Первісною вартістю визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених п. 11 П(С)БО 8
  Самостійно створені підприємством Первісна вартість НА включає: прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов’язані зі створенням цього НА та приведенням його до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо)
    Отримані в обмін на подібний об’єкт Первісна вартість НА, придбаного в результаті обміну на подібний об’єкт, дорівнює залишковій вартості переданого НА. Якщо залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю НА, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є його справедлива вартість із включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного періоду
Придбані в обмін на неподібний об’єкт Первісна вартість НА, придбаного в обмін на неподібний об’єкт, дорівнює справедливій вартості переданого НА, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну
Отримані внаслідок об’єднання підприємств   НА оцінюються за їх справедливою вартістю

 

4. Склад і структура оборотних активів підприємства.

 

Важливим елементом управління оборотними активами є науково обгрунтоване їх нормування.

Шляхом нормування оборотних активів визначається потреба господарюючих суб′єктів у власних оборотних активах.

Правильний розрахунок цієї потреби є необхідним для встановлення мінімальної суми активів, що забезпечуть стійкий фінансовий стан підприємства.

У разі заниження розміру оборотних активів можливі перебої в постачанні й виробничому процесі, зменшення обсягу виробництва і прибутку, виникнення прострочених платежів і заборгованості, інші негативні явища в господарській діяльності.

Надлишок оборотних активів призводить до накопичування надмірних запасів сировини, матеріалів, послаблювання режиму економії тощо.

Нормування оборотних активів на підприємстві відбувається відповідно до кошторисів затрат та бізнес-плану.

Нормування оборотних активів представляє собою досить трудомістку аналітичну діяльність, в процесі якої розробляються норми і нормативи.

Норма оборотних активів– це відносна величина, що відповідає мінімальному економічно обгрунтованому обсягу запасів ТМЦ.

Як правило встановлюється в днях (але можуть використовуватися також інші відносні значення).

Норматив оборотних активів – це мінімально необхідна сума грошових коштів, що забезпечує підприємницьку діяльність підприємства.

Норматив встановлюється на квартал або рік.

Таким чином, нормування оборотних активів здійснюється у наступному порядку:

Визначення норм запасу

 


Встановлення одноденного

витрачання ТМЦ

 


Визначення нормативу

оборотних активів

 


Розрахунок сукупного нормативу

Підприємствам надано право самостійно розраховувати нормативи оборотних активів але існує “Типовий порядок визначення норм запасів ТМЦ” схвалений Міністерством економіки та Міністерством фінансів.

Для розробки нормативів залучається така документація:

бухгалтерські і виробничі звіти,

регістри аналітичного обліку руху ТМЦ,

плани матеріально-технічного постачання,

технологічні карти,

матеріали інвентаризації тощо.

 


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 3. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 4. IV група- показники надійності підприємства
 5. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 6. Ocнoвнi визначення здоров'я
 7. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 8. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 9. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 10. Автопідприємства вантажних автомобілів
 11. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 12. Активами торговельного підприємства
Переглядів: 445

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Класифікація основних засобів | Нормування оборотних активів для створення виробничих запасів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.