Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 4. Грошова система

План

 

1. Загальна характеристика та структура грошового ринку.

2. Структура грошових потоків.

3. Попит на гроші.

4. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей.

5. Рівновага на грошовому ринку.

Рекомендована література:2, 6 ,7, 11, 17, 21, 22, 26, 29.

Мінілексикон:грошовий ринок, ринок грошей, ринок капіталів, канали руху грошових потоків, канали прямого фінансування, канали непрямого, фінансування,фінансові посередники, джерела сукупного попиту на гроші, чинники, що визначають попит на гроші, пропозиція грошей.

 

­­1. Загальна характеристика та структура грошового ринку.

 

 
 

Грошовий ринок– це сукупність усіх грошових ресурсів країни,що постійно переміщуються (розподіляються та перерозподіляються ) під впливом попиту та пропозиції з боку різних суб’єктів економіки .


 

 

 


2. Структура грошових потоків.

 

Грошовий ринок складається з багатьох потоків , за якими грошові кошти переміщуються від власників заощаджень до позичальників та інвесторів.

 

Модель кругообороту грошових потоків.

 


 
 

Витрати на національний продукт Витрати на

Інвестиції
Заощадження  
       
   
 

Витрати на інвестування споживання


 
 

Платежі за ресурси Національний дохід

 

В умовах ринкової економіки виникає дві протилежні ситуації в потоках грошей :

1. Домашні господарства ,як правило , щорічно витрачають коштів менше ніж отримують , тобто у них з’являються заощадження .

Заощадження – це частина доходів домашніх господарств , яка не використовується на купівлю товарів та послуг ,сплату податків та інших боргових зобов’язань .

2. Як правило ,протилежна ситуація виникає з фірмами .Вони позичають гроші , що пов’язано з необхідністю здійснення прямих інвестицій .

 

 

 
 
Канали руху грошових потоків на грошовому ринку

 

 

 

 


       
   
 

Пряме фінансування

       
   
 
 

 
 

Непряме фінансування

 
 

 
 

 

 
 

Фінансові посередники

Банки Інвестиційні Страхові Пенсійні

компанії компанії фонди

 

3. Попит на гроші.

Теорія попиту на гроші базується на ,,рівнянні обміну’’ І.Фішера , яке аргументує пряму взаємозалежність між кількістю необхідних для обігу грошей і швидкістю їх обігу, з одного боку, та абсолютним рівнем цін і реальним обсягом виробництва, з іншого. Класичне формулювання цієї теорії має вигляд:

 
 


MV=PQ ,

               
 
М- кількість грошей , що перебуває в обігу (пропозиція грошей);  
   
Q- реальний валовий внутрішній продукт (ВВП),або реальний обсяг виробництва ;  
 
 
   
V- швидкість обігу грошей  
 
P- рівень цін;  

 

 


Попит на гроші відрізняється від попиту на інші товари. Гроші бажані не задля самих себе,а для того,щоб купувати необхідні товари. А тому попит на гроші зумовлений потребою здійснювати трансакційні операції (мотив споживання ) і бажанням володіти активами в майбутньому, тобто утримувати гроші як засіб нагромадження вартості.

 

 
 
Структура сукупного попиту на гроші  


два джерела сукупного попиту на гроші

 
 
 
 

 
 

       
   
існує завжди , оскільки індивидууми потребують готівки чи поточних рахунків , щоб оплачувати рахунки або купувати товари .  
 
 

 

 


Попит на гроші для трансакцій

 

       
   
зводиться до концептуального поняття ,,портфель ’’. Зміст його розкриває , як раціональні інвестори вкладають своє багатство в ,,портфель’’ (набір цінних паперів або інших ліквідних активів ).  
 
 

 


Попит на гроші як на активи

       
   
 
 

 


1. Рівень цін (інфляція)

2. Реальні доходи населення

3. Норма процента

 

Графік пропозиції грошей має вигляд :

       
   
 
 

%

 
 

гроші

4. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей.

       
   
це бажання економічних суб’єктів позичити певну (суму) частину власних грошових коштів заради отримання доходів .  
 
 

 


Пропозиція грошей


 

Теоретичне обгрунтування пропозиції грошей у відкритій економіці, що визначено у класичній формулі Д.Рікардо має вигляд:

M=D+R

де М - пропозиція грошей у відкритій економіці;

D - внутрішня депозитна емісія;

R - емісія грошей,що забезпечується валютними резервами .

 

 

кількість національних грошей, яка утворюється комерційними банками, виходячи з їхнього депозитного потенціалу і потреб господарських агентів у кредитах.  

 

 


На макроекономічному рівні пропозиція грошей має своєю природньою межею загальну масу грошей в обігу (по агрегату М1). Тому пропозицію грошей в певних умовах можна вважати постійним фактором грошового ринку, незалежним від динаміки % ставки. На графіку пропозиція грошей визначається як вертикальна пряма, проведена з позначки, що відповідає масі грошей в обігу.

       
   
 
 

%

 
 

млрд.грн.

5. Рівновага на грошовому ринку.

 

Принципово важливою функцією грошового ринку є забезпечення рівноваги між попитом і пропозицією грошей.

Монетаристами опрацьовано декілька теоретичних моделей встановлення грошової рівноваги на основі взаємодії грошової маси, реальних доходів і норми процента .

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


Горизонтальна вісь загальна кількість грошей (М)

       
   
 
   

 


Вертикальна вісь номінальна процентна ставка

           
     
 
 

 

 

       
   
змінна величина , динаміка якої показана у вигляді лінії (Мd), нахиленої вниз . За вищих процентних ставок суб’єкти ринку переміщують більшу частину своїх грошових залишків (що не приносять доходу ) до високодоходних активів.
 
Попит на гроші (МD)
 

 

 


 

Перетин Мd та Мs в точці Е визначає не лише момент встановлення рівноваги монетарного ринку , а й показник рівноважної норми процента (r0) , яка в даному разі є похідною величиною. З будь-якою більш низькою процентною ставкою рівень попиту на гроші буде перевищувати їх кількісну пропозицію. І навпаки, з будь-якою біль високою процентною ставкою пропозиція грошей перевищує рівень попиту.

Лише в точці Е пропозиція і попит збігаються (рівноважні ).

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняттю грошовий ринок?

2. Охарактеризуйте структурні елементи грошового ринку?

3. Дайте характеристику грошовим потокам , що утворюють грошовий ринок?

4. Дайте визначення категорії –канали прямого фінансування?

5. Розкрийте поняття попит на гроші?

6. Назвіть джерела утворення сукупного попиту на гроші?

7. Охарактеризуйте категорію пропозиція грошей?

8. Дайте графічну характеристику категоріям попит та пропозиція грошей?

9. Розкрийте поняття рівноваги грошового ринку?

10. Покажіть графічно явище рівноваги грошового ринку?

 

 


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 3. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 4. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 5. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
 6. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 7. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 8. VI. Узагальнення та систематизація знань
 9. VII. Закріплення нового матеріалу і систематизація знань.
 10. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 11. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
 12. Автоматична система сигналізації
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Грошова маса та грошова база | Резервний фонд

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.